Perättömien lastensuojeluilmoituksien kriminalisointi

PERÄTTÖMIEN LASTENSUOJELUILMOITUSTEN  KRIMINALISOINTI

 

Lastensuojelulaissa 13.4.2007/417 ei ole kriminalisoitu perättömiä lastensuojeluilmituksia. Häiriköt voivat lähetellä lukuisia perättömiä lastensuojeluilmoituksia ilman, että he joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Lastensuojeluilmoituksen voi jättää anonyymisti, ja ilmoituksen jättäjän identiteettiä suojataan muutenkin vedoten yksityisyydensuojaan. Nämä ilmoitukset voivat jopa usein johtaa lapsen turhaan huostaanottoon, eikä lastensuojeluilmoitusten totuusperää nykyään tutkita tarpeeksi. Rikostapauksissa väärä ilmianto on rangaistava teko, niin miksei perättömän lastensuojeluilmoituksen antaminen ole sitä lainsäädännön mukaan.

   Vuonna 2013 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 18 022 lasta ja nuorta, joista 10 735 oli huostaanotettuna. Kuinka moni näistä lapsista on erossa vanhemmistaan perättöminen lastensuojeluilmoituksien johdosta? Tällä hetkellä kuka tahansa voi tehdä perättömän lastensuojeluilmoituksen, joka kirjataan aina lastensuojeluviranomaisten  asiakirjoihin faktoina, joita käytetään vanhempia, ja lasta vastaan, kun lastensuojeluviranomaiset päättävät aloittaa huostaanoton, tai kiireellisen sijoituksen. Lastensuojeluviranomaiset suojelevat nykyään perättömän lastensuojeluilmoituksen tekijää vedoten yksityisyydensuojaan, eikä tekijää, joka on usein häirikkö saada edesvastuuseen. Asialle pitäisi tehdä jotain. Lapsella on oikeus omiin vanhempiinsa ja vanhemmilla omiin lapsiinsa. Nykykäytäntö rikkoo Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusjulistusta vuodelta 1948, ja myöskin Euroopan Unionin ihmisoikeussopimusta. Käytännössä meidän kaikkien ihmisoikeuksia rikotaan, koska meillä ei ole riittävää ajankohtaista lainsäädäntöä, eikä valvontaa.

 

ALLEKIRJOITTAKAA JA HYÖTYKÄÄ 

 

 

Lähteet:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeuksien_yleismaailmallinen_julistus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063

https://fi.wikipedia.org/wiki/Huostaanotto_Suomessa

 

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Jussi Karlstedt voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?