Pernajan kunnanvaltuusto, noudattakaa enemmistön tahtoa.

Me allekirjoittaneet pernajalaiset vaadimme Pernajan kunnanvaltuustoa noudattamaan kuntafuusioita koskevan kansanäänestyksen lopputulosta. Selvällä marginaalilla voittanut Suur-Loviisa vaihtoehto on vielä täysin mahdollinen, se vaihtoehto on katsottava loppuun asti ennenkuin minkään muun kunnan kanssa aloitetaan uusia neuvotteluja.

Pernajan kunnanvaltuusto, noudattakaa selvän enemmistön tahtoa tai erotkaa.

------------------------------------------------------------------------------

Vi undertecknade pernåbor kräver att Pernås kommunfullmäktige skall följa slutresultatet i folkomröstningen gällande kommunfusioner. Alternativet Stor-Lovisa, som vann med klar marginal, är fortfarande fullt möjligt. Det alternativet måste ses till slut förrän några andra förhandlingar med andra kommuner påbörjas.

Pernå kommunfullmäktige, följ den stora majoritetens vilja eller avgå.