Postin keräyslaatikon palauttaminen takaisin Monninkylän keskustaan

Me allekirjoittaneet Askolan kunnan postipalveluiden käyttäjät esitämme, että osoitteessa Meijeritie 14 sijainnut keräyslaatikko palautetaan paikoilleen. Posti on poistanut kyseisen keräyslaatikon kuluneen kesän aikana. Ainoaksi postin jättöpaikaksi on näin ollen jäänyt teollisuusalueella osoitteessa Punahiekantie 5 sijaitseva keräyslaatikko.


Poistettu keräyslaatikko sijaitsi asiakkaiden päivittäin käyttämiin palveluihin nähden keskeisellä paikalla. Laatikon läheisyydessä oli muun muassa kauppa ja pankkipalvelut. Maantieteellisesti laatikko sijaitsi myös ikään kuin keskellä kylää. Laatikon sijainnin merkitys korostuu erityisesti kun tarkastellaan postipalveluiden saatavuutta lasten ja ikäihmisten, sekä palveluiden yhdistämisen näkökulmasta.


Nyt käytössä oleva keräyslaatikko sijaitsee puolestaan varsin syrjässä teollisuusalueella, joskin asiamiespostin yhteydessä. Toisaalta asiamiespostin paikka on muuttunut kuluneina vuosina useamman kerran paikasta ja kylästä toiseen, joten katsomme, että keskustapalveluiden läheisyydessä on hyvä säilyttää vähintään yksi kiinteä postin keräyslaatikko, joka ei ole riippuvainen asiamiespostin sijainnista.

 

 

Facebook
Pitäisikö kansanedustajien palkkaa nostaa?