Raiskauksista kovemmat tuomiot

Tämän adressin tarkoitus on saada laista poistettua pykälät 'pakottaminen sukupuoliyhteyteen' ja 'pakottaminen seksuaaliseen tekoon' jotka alentavat raiskaustuomioita.

Suomessa raiskauksia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vähätellään yleisellä tasolla, koska raiskauksista ei Suomessa anneta kovia tuomioita.

Useimmat tuomiot ovat ehdonalaisia tai mikäli tuomitaan seksuaaliseen tekoon pakottamisesta raiskauksen sijaan, tuomio on vielä vähäisempi.
Naiset harvoin tekevät asiasta rikosilmoitusta, koska tietävät että miehet eivät tule saamaan siitä kunnon rangaistusta ja poliisin mukaan tekijää harvoin saadaan kiinni eikä asiaan suhtauduta muutenkaan vakavasti.

Suomessa raiskauksesta on useita lakipykäliä joihin vaadimme tämän adressin avulla muutoksia.
Seksuaaliseen tekoon pakottaminen on aina raiskaus mikäli nainen ei ole suostuvainen, mutta Suomen laissa raiskauksen lisäksi on pykäliä joiden mukaan seksuaaliseen tekoon pakottaminen ei ole sama asia kuin raiskaus, koska seksuaaliseen tekoon pakottamisessa on lieventäviä asianhaaroja kuten esimerkiksi väkivallan vähyys tai se että nainen esiintyi viettelevästi.

Laista on ehdottomasti poistettava pykälä seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ja pakottamisesta sukupuoliyhteyteen koska pakottaminen on aina raiskaus, eikä siinä ole lieventäviä asianhaaroja.

Raiskauksista on annettava huomattavasti kovempia ehdottomia tuomioita. On lisättävä tietoisuutta siitä että myös avioliiton sisällä seksuaaliseen tekoon pakottaminen on raiskaus ja rangaistava teko ja naisten täytyy tehdä asiasta rikosilmoitus ja miestä on rangaistava.

Usa:ssa seksiin pakottaminen on aina raiskaus, vaikka väkivaltaa ei tapahtuisi tai mies pelkästään uhkailisi naista tulevista tapahtumista mikäli tämä ei suostuisi seksiin
Usa:ssa raiskauksesta voi saada monenkymmenen vuoden tuomion aina elinkautiseen.

Seuraavassa lakipykäliä ja esimerkkejä vähättelystä suomalaisissa tuomioistuimissa;

Virallinen määritelmä rikoslaissa

20 luku. Seksuaalirikoksista

1 §. Raiskaus. Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka saatettuaan toisen tiedottomaksi taikka pelkotilaan tai muuhun sellaiseen tilaan, jossa hän on kykenemätön puolustamaan itseään, käyttämällä puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Yritys on rangaistava.

2 §. Törkeä raiskaus. Jos raiskauksessa

1. aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,

2. rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,

3. rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai

4. käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

3 §. Pakottaminen sukupuoliyhteyteen. Jos raiskaus, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava pakottamisesta sukupuoliyhteyteen vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomitaan myös se, joka muulla kuin 1.§:n 1. momentissa mainitulla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen.

Yritys on rangaistava.

4 §. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun kuin 1.§:ssä tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Seuraavassa esimerkkejä raiskaustuomioista;

Nelosen selvitys: Jopa väkivaltaisia raiskauksia pidetään lievinä


Syyttäjät ja tuomioistuimet saattavat pitää jopa selviin vammoihin johtanutta raiskausta lievänä. Nelosen uutisten selvityksen mukaan sukupuoliyhteyteen pakottamisiksi eli ns. lieviksi raiskauksiksi on katsottu myös tekoja, joissa naista on pidetty vankina useita päiviä tai joissa naisen kotiin on väkivalloin tunkeuduttu.

”Lievästä raiskauksesta” eli pakottamisesta sukupuoliyhteyteen käytiin vilkasta keskustelua kymmenisen vuotta sitten, kun se lisättiin lakiin. Silloin julkisessa keskustelussa pelättiin, että yhä useampi raiskaus tulkittaisiin lieväksi. Nelosen uutisten selvityksessä näin näyttää ainakin jossain määrin tapahtuneen.

Vuonna 1977 syntynyt mies pakotti ravintolan invalidi-wc:ssä naisen sukupuoliyhteyteen lyömällä naisen päätä seinään ja vääntämällä tämän kättä taaksepäin. Nainen ei pystynyt huutamaan apua, koska mies piti toista kättään naisen suun edessä. Aiemmin illalla mies oli todistajan mukaan yrittänyt väkisin suudella naista ravintolan puolella. Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, koska miehen käyttämä väkivalta oli lievää ja teko muutenkin lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Julkisesta päätöksestä ei ilmene, mitä nämä lieventävät asianhaarat ovat. Mies tuomittiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä maksamaan naiselle tuhat euroa kärsimyskorvausta.

Lain mukaan raiskauksesta tekee lievän käytetyn väkivallan tai uhkauksen vähäisyys. Lisäksi edellytetään, että teko on kokonaisuutena arvostellen tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa.

Vuonna 1983 syntynyt mies tuomittiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen 1 vuoden 5 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomioon sisältyy jäännösrangaistus aiemmasta ehdottomasta vankeustuomiosta, koska mies oli tehnyt uuden rikoksen ollessaan koeajalla ehdonalaisessa vapaudessa. Teko oli tapahtunut asunnossa, jossa joukko nuoria oli ollut viettämässä iltaa. Oikeuden mukaan mies oli ollut yhdynnässä hyvin nuoren tytön kanssa tämän vastusteluista huolimatta. Oikeuden mukaan tyttö oli tietoinen miehen aiemmasta väkivaltataustasta, ja mies oli onnistunut murtamaan pienikokoisen tytön vastarinnan pitämällä tästä kiinni. Oikeus katsoi, ettei kyse ollut raiskauksesta muun muassa väkivallan vähäisyyden takia. Oikeus otti rangaistusta koventavina tekijöinä huomioon uhrin nuoren iän ja tekijän aiemman väkivaltarikollisuuden. Korvausvelvollisuutta koskevat kohdat oikeus on poistanut päätöksestään. Julkinen seloste.

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksen tarkoituksena oli korostaa ihmisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tehdä rangaistavaksi myös tämän oikeuden lievätkin loukkaukset. Vanhassa laissa esimerkiksi raiskauksen tunnusmerkistön täyttyminen edellytti pakottavaa vaaraa.

Lainuudistusta valmistelleen työryhmän mielestä uhrilta ei voida vaatia itsensä vaarantamista teon ehkäisemiseksi, vaan ”riittää, että hän selvästi osoittaa vastustavansa sukupuoliyhteyttä”. Väkivallan vakavuusasteelle ei raiskauksessa ole asetettu mitään vaatimuksia, mutta ”käytetyn väkivallan tai väkivallan uhan on oltava asteeltaan sellaista, että se riittää murtamaan toisen tahdon”.

Lieväksi teko katsotaan työryhmän mukaan erityisesti niissä tapauksissa, joissa tekoon ei liity lainkaan väkivaltaa. Lisäksi on otettava huomioon muut tekoon liittyvät olosuhteet.

Mies tunkeutui väkivaltaisesti entisen naisystävänsä kotiin ja pakotti tämän yhdyntään. Oikeuden mielestä kyseessä ei ollut syyttäjän väittämä raiskaus, koska nainen ei vastustanut tekoa kaikin mahdollisin keinoin. Päätöksestä ilmeni, että mies oli aiemmin saanut tuomion naiseen kohdistuneesta väkivallasta. Vuonna 1975 syntynyt mies tuomittiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen ja kotirauhan rikkomisesta kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vuonna 1971 syntynyt mies piti naista vankinaan asunnossa neljä päivää ja pakotti sinä aikana useita kertoja päivässä sukupuoliyhteyteen. Nainen pudotti ensin ikkunasta hätäviestin, mutta se ei johtanut mihinkään. Nainen onnistui tiputtamaan postiluukun kautta rappuun toisen hätäviestin. Sen löysi rappusiivooja, joka hälytti paikalle huoltomiehet. Huoltomiehet tulivat lopulta sisälle omilla avaimillaan, sillä mies ei päästänyt heitä muuten sisälle. Nainen pääsi asunnosta pois huoltomiesten mukana. Vuonna 1971 syntyneellä miehellä on raskas rikosmenneisyys, joka sisältää myös aiempia seksuaalirikoksia ja vapaudenriistoja. Mies tuomittiin pakottamisesta sukupuoliyhteyteen, vapaudenriistosta ym. 1 vuodeksi 10 kuukaudeksi vankeuteen. Nainen sai 3000 euron kärsimyskorvaukset.
Rangaistuksen kannalta rikosnimikkeellä on olennainen ero. Laissa rangaistusasteikko raiskauksesta on selvästi kovempi.

Adressi tullaan aikaaan luovuttamaan sekä ihmisoikeusjärjestö Amnestylle että eduskunnalle ja Euroopan tuomioistuimelle.

KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE!


Riikka Nordström    Ota yhteyttä adressin tekijään