Riihimäen Taidemuseon toiminnan turvaamisen puolesta

Riihimäen Taidemuseo on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä taidemuseo. Museon yhtenä tehtävänä on tukea alueellista taidetoimintaa mm. esittelemällä vuosittain näyttelyin alueen ammattitaiteilijoita.

Tällä hetkellä Riihimäen Taidemuseon kokoelmien säilyminen Riihimäellä sekä museon koko toiminta ovat kaupungin säästötoimien vuoksi uhattuna.

Ehdotuksina on noussut esiin mm. vuonna 1995 perustetun museon toiminnan lakkauttaminen kokonaan ja Wähäjärven kokoelmasta, eli museon kantavasta kokoelmasta luopuminen. Kokoelmassa on teoksia merkittäviltä suomalaisilta taiteilijoilta kuten Helene Schjerfbeck, Ellen Thesleff ja Tyko Sallinen.

Vaadimme museon säilyttämistä ja sen toiminnan turvaamista tulevaisuudessakin sekä Wähäjärven kokoelman säilyttämistä Riihimäellä ja taidemuseon hallussa.

Adressi tullaan luovuttamaan Riihimäen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Mäkelälle.


Eija Puistomaa, Riihimäen Kuvataiteilijat ry    Ota yhteyttä adressin tekijään