Säilytetään Kaupin rannat rauhallisina ja luonnontilaisina

Kaupin kansanpuiston rantaan suunnitellaan puistokäytävätasoista valaistua ulkoilureittiä. Kaupin ulkoiluväylän yleissuunnitelmaluonnos on nähtävänä ja kommentoitavana 7.-25.1.2013 välisenä aikana internetissä sivulla www.tampere.fi/ymparistojaluonto sekä palvelupiste Frenckellissä. Lisäksi suunnitelmaan voi tutustua paikan päällä Kaupissa reitin molemmissa päissä.

Suunniteltu väyläosuus kulkisi Kaupinojan saunan ja Toimelantien välillä. Väylän pituus olisi yhteensä 2810 metriä ja rakentamisleveys 3 metriä. Väylä olisi samanlainen kuin nyt UKK-instituutilta saunalle kulkeva väylä.

Rantaväylän suunnittelu aiheutti laajaa vastustusta ja yleisönosastokirjoituksia syksyllä 2011. Myös yhdyskuntalautakunnan jäsenet saivat runsaasti yhteydenottoja. Siitä huolimatta hankkeen suunnittelua jatkettiin.

Me allekirjoittaneet vastustamme väylän rakentamista seuraavista syitä:

- Kauppi-Niihaman rauhalliset ranta-alueet ovat nykyisellään korvaamaton aarre Tampereelle ja henkireikä luonnonrauhasta nauttiville tamperelaisille.

- Kauppi-Niihaman rannoilla ja niiden tuntumassa on paitsi hiljaista myös pimeää, mikä on nykyisin Tampereen kokoisessa kaupungissa erittäin harvinaista. Luonnonpimeitä alueita tarvitaan, niin luonnolle kuin virkistyskäytölle. Rantareitti hävittäisi koko rauhallisen ja pimeän alueen kerralla. Valaistulta reitiltä ei pysty maisemia ihailemaan.

- Jäljellä olevien ainutlaatuisten rauhallisten kolkkien ei tarvitse tulla "helposti saavutettaviksi". Niille kaupunkilaisille, jotka viihtyvät valaistuilla, leveillä reiteillä, on Kauppi-Niihamassa tarjontaa.

- Kauppi-Niihaman osayleiskaavan tavoitteina on säilyttää ehjä ja luonnonläheinen virkistysaluekokonaisuus ja ottaa arvokkaat luontokohteet sekä harvinaisten lajien elinolosuhteet suunnittelussa huomioon. Uusi valaistu pyörätie sotii näitä tavoitteita vastaan. Alueella elävät lepakot tarvitsevat pimeyttä, ja reitin rakentaminen vaikuttaisi myös liito-oravien elinympäristöihin.

- Vaikeakulkuisimmissa kohdissa nyt kulkevaa polkua voisi tarvittaessa parantaa levittämällä sinne pienimuotoisesti soraa tai haketta.

 

Adressi on allekirjoitettavana 31.1.2013 asti, jonka jälkeen se luovutetaan päättäjille.

SUURI KIITOS KAIKILLE ALLEKIRJOITTANEILLE! Adressi luovutetaan Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsenille tiistaina 5.2.2013.