Saimaan järvilohireitti vapaaksi

Saimaan järvilohella ei ole yhtään alkuperäistä kutujokea enää käytössä. Nyt, kun Suomeen saadaan 2 uutta ydinvoimalaa on aika purkaa mitättömät vesivoimalat saimaanlohen tieltä ja elvytää luonnonkanta elinvoimaiseksi. Vaadin Palokin voimalan purkamista Kermajärven ja Juojärven väliseltä reitiltä sekä valtion korvaamaan toimenpiteestä aiheutuva kulut. Palokin voimalan keskiteho on vain 3,7 Mw ! Purkamisen jälkeen lohille ja taimenille avautuisi n. 20 hehtaaria laadukasta kutu-aluetta. Voimalan nykyinen omistaja PKS olisi varmaan omalta taholtaan valmis luopumaan hyvän asian puolesta kohtuullista korvausta vastaan, joka ei valtion kukkarossa tunnu. Lisäksi purkamisella olisi heti ja myöhemmin työllistävä vaikutus itse työmaan aikaan ja myöhemmin esim. matkailun ja kalastuslupien sekä edellisiin littyvien kehittyvien matkailupalvelujen myötä. Energia yhtiöiden velvoite istutuksetkin loppuisivat aikanaan, kun kalakannat lisääntyvät luonnostaan, jolloin rahaa säästyy myös voimaloiden omistajille.