Seksuaalikasvatusadressi

Seksuaalikasvatus on hyvin tärkeä osa lapsen ja nuoren kasvatusta. Me allekirjoittaneet olemme kuitenkin huolissamme peruskouluissa ja päiväkodeissa annettavan seksuaalikasvatuksen  sisällöistä. Osa niistä on syvästi ristiriidassa huoltajien, lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien kanssa.

Niin terveystieto-oppiaineessa kuin monissa muissakin kasvatustilanteissa lapsi ja nuori yksipuolisesti ja asenteellisesti altistetaan normaalia psykoseksuaalista kehitystä häiritsevälle vaikuttamiselle. Häiritään sukupuoli-identiteettiä, kielletään käsittämästä sukupuolta biologisena tosiasiana, käytetään seksuaalisesti häiritsevää materiaalia sekä luodaan paineita seksuaaliseen kokeilemiseen. Opetus ei kaikilta osin perustu monipuoliseen tieteelliseen tietoon eikä kriittistä suhtautumista esimerkiksi vapaaseen seksuaalisuuteen aidosti sallita. Perheiden hyväksi ja normaaliksi kokemaa ajattelua perheestä ja seksuaalisuudesta ei tueta.

Kasvatuksen sisältöön ja materiaaleihin ovat vaikuttaneet ideologiset etujärjestöt, jotka harhauttavasti markkinoivat itseään neutraaleina seksuaalikasvatuksen ammattilaisina tai ihmisoikeusasiantuntijoina. Elämänkatsomus, jonka mukaan seksuaalisuus on tarkoitettu voimavaraksi miehen ja naisen väliseen elinikäiseen avioliittoon, asetetaan kasvatuksessa epätasa-arvoiseen asemaan.  

Perus- ja ihmisoikeuksiimme vedoten emme voi hyväksyä tätä. Aktiivinen katsomuksen vapaus, vanhempien oikeus varmistaa lapselleen vakaumuksensa mukainen kasvatus ja yhdenvertaisuus takaavat jokaiselle oikeuden ajatella, toimia ja huolehtia lapsensa kasvatuksesta oman elämänkatsomuksensa mukaisesti. Samalla emme hyväksy myöskään minkäänlaista seksuaalisuuteen liittyvää kiusaamista tai henkistä väkivaltaa.

Edellytämme, että opetuksenjärjestäjä huolehtii siitä, että kasvatus on tasapuolista kaikkien elämänkatsomusten kannalta ja varmistaa, että kasvatuksen sisältöön ei pääse vaikuttamaan mikään koulun ulkopuolinen ideologinen taho. Opetuksenjärjestäjän tulee luoda edellytykset koulun ja kasvatuksesta päävastuussa olevan kodin yhteistyölle. Lapsi ja nuori on pyynnöstä vapautettava huoltajien ja oppilaan elämänkatsomusta loukkaavasta opetustilanteesta ja hänelle on osoitettava vaihtoehtoinen tapa päästä opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Kutsumme kaikki nuoret (K-16), huoltajat ja muut, jotka haluavat tukea lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä, allekirjoittamaan tämän adressin lasten, nuorten ja koko suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi.

Seuraavan linkin takaa löytyy asian juridiset perustelut:

https://mega.nz/#!gtwjQQzL!4CRhKiYopz0qImUr7J1zDZgXl53UJ2-C4IbC44zXsqM

HUOM! Muista vahvistaa allekirjoituksesi saamasi sähköpostiviestin kautta, muutoin allekirjoitustasi ei hyväksytä.


Huolestuneet vanhemmat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Huolestuneet vanhemmat näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…