HEINÄVEDELLE SUUNNITTEILLA OLEVA KAIVOSTOIMINTA ON ESTETTÄVÄ - Kansallismaisemamme tulevaisuus on turvattava

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#5408

Eikö Talvivaara jo ole tarpeeksi opettanut?

(Lappeenranta, 31.08.2018)

#5416

Vastustan Heinäveden kaivoshanketta. Saimaan vesistölle korvaamaton ympäristö tuho. Ulkomaalaiset toimijat vievät hyödyn mutta jättävät vastuuttomina suuren päristöhaitan jälkeensä.

(Liperi, 31.08.2018)

#5419

Kaivoslaki on uudistettava siten että suomalaisten oikeus omiin luonnonvaroihinsa ja puhtaaseen luontoon ja veteen toteutuvat.

(jyväskylä, 31.08.2018)

#5423

Matkailu ja virkistys sekä mökkeily alueet halutaan säilyttää turmelemattomana, ilman kaivokstoiminnan tuomaa saastetta! Puhdas luonto ja sen kauneus ovat matkailuvaltti pienille kunnille. Heinäveden ja Leppävirran sekä Tuusniemenkin alueet ovat vesistöineen niitä kauneimpia paikkoja Suomessa, joissa ihminen pääsee virkistymään ja latautumaan .

(Joensuu, 01.09.2018)

#5434

Kaivoslaki on muutettava kansalaisten oikeustajua vastaavaksi.

(KONTTAJÄRVI, 02.09.2018)

#5435

Pitäkää huolta Suomen luonnosta esimerkkinä koko maailmalle. Luonnon säilyttäminen on aina ykkösarvo ihmisten, eläinten ja kasvien hyvinvointia varten .

(Myrskylä, 02.09.2018)

#5447

Kaivoshanke on estettävä luonnonsuojelun vuoksi, haitat pilaavat vesistöjä laajalta alueelta ja kaivospöly ulottuu maa-alueillekin.
Alue on nyt puhdasta ja vedet kirkkaita ja kalaisia. Olen syntynyt Heinävedellä.

(Kuopio, 03.09.2018)

#5457

Heinäveden luontoa on suojeltava. Luostareille taattava rauha.

(Pirkkala, 03.09.2018)

#5462

Jokainen kaivos tuottaa jätevesiä, pölyä ja niiden mukana ympäristölle haitallisia ja myrkyllisiä päästöjä. Kaivosta rakentavat ja operoivat yhtiöt eivät käytännössä osallistu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä tai korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaivostoiminnasta hyöty työpaikkoina on hyvin lyhytaikaista ja lisäksi toiminta on suhdanteista riippuvaista.

(Espoo, 04.09.2018)

#5469

Päättäjien tulee vastuullisesti säästää kaunis luonto jälkipolville. Luontoa ei saa antaa kasvottoman kaivosyhtiön tuhottavaksi. Talvivaaran ja synnyinseutuni Sotkamon tragediaa ei saa jättää jälkipolville.

(Valkeakoski, 04.09.2018)

#5492

Ettehän pilaa vesistöä, jonka saaressa sukumme on sata vuotta asunut tai viettänyt kesälomansa, vastuuttomien pikavoittojen kalastajien eduntavoittelulla.

(Helsinki , 06.09.2018)

#5499

Suomen kansallismaisema ei saa tuhota kaivostoiminnan la!

(Heinola, 06.09.2018)

#5501

Kaivoslakia olisi viimein päivitettävä ottaen paremmin huomioon Suomen upean luonnon.

(Pori, 06.09.2018)

#5503

Hei, miksi ihmeessä ei vieläkään tajuta Suomen luonnon arvoa. Se ei ole kaupan, eikä kenelläkään ole lupaa sitä meidän suomalaisten selän takana myydä.

(Kangasniemi, 06.09.2018)

#5514

Ymmärtäkää vihdoinkin, että luonnon tuhoaminen taloudellisten etujen saamiseksi on epäinhimillinen väärä teko.

(Tuusula, 07.09.2018)

#5516

Ei kiitos uusia ympäristö ongelmia ja siivouskuluja veronmaksajille.

(Orimattila, 07.09.2018)

#5524

Hanke on täysin vastuuton, riskit valtavia ja kaikki tuotot valuvat ulkomaalaisen kaivosyhtiön kassaan.

(Helsinki, 08.09.2018)

#5526

Ei missään tapauksess tulee myöntää lupaa. Eikö meillä ole jo tarpeeksi talvivaaroja!! Ulkomaiset toimijat pilaavat luonnon ja vesistöt, käärivät rahat ulkomaille, eivät maksa veroja ja jättävät kaiken paskan jälkeensä !!!!

(Vantaa, 08.09.2018)

#5540

Valkeakosken Kaapelinkulmalla sama uhka. Muutaman kymmenen ihmisen työllistäminen ei kata pilaantunutta ympäristöä (tarkoitan kemikaaleilla tai päästöillä ja yllättävillä tapahtumilla, kuten pohjavesien pilaantuminen tai -katoaminen, luontokappaleiden vaellusreittien katkaisu tai pussiin ajo jne).

(Valkeakoski, 10.09.2018)

#5564

Jos ei enää jatkettaisi ympäristön peruuttamatonta tuhoamista.

(Hämeenlinna, 12.09.2018)

#5565

Heinävesi on luostarien koti ja kappale kauneinta Itä-Suomea. Luonto on pyhä ja me tarvitsemme sitä entistä enemmän. Kaivoksien tuhot on nähty kaikkialla, kun taas luonnon ja alueen arvo tulee vain nousemaan. Jättäkää alue rauhaan ja menkää pois mittauksienne kanssa!

(Vantaa , 12.09.2018)

#5585

Eikö Talvivaara ole näyttänyt,alapuoliset järvet tuhottu.matkailusta ja puhtaasta luonnosta tulee veromarkkoja enemmän.

(Vaajakoski, 12.09.2018)

#5586

Ei missään nimessä. Seutu on tärkeä niin matkailulle, kalastukselle kuin muuhun virkistyskäyttöön, ja ei kaipaa ylimääräisiä riskejöä.

(Espoo, 12.09.2018)

#5593

ei tälle alueelle.

(Hyvinkää, 12.09.2018)

#5600

En halua kaivosta Heinävedelle alueen matkailun, virkistyskäyttön ja kansallismaisemallisuuden vuoksi. Suomen kaivostoiminta on ollut epäonnistunutta, epäluotettavaa ja rahat siitä valuneet ulkomaalaisille suuryrityksille, ja se on pilannut jo tarpeeksi alueita.

(Helsinki, 12.09.2018)