MATKATOIMISTOALAN VETOOMUS SUOMEN HALLITUKSELLE NOPEASTA RATKAISUSTA, JOLLA VÄLTETÄÄN ALAN YRITYSTEN KONKURSSIAALTO

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

Nyt on aika huomioida Suomalaiset matkatoimistot!

Anne Nordström (Siuntio, 27.03.2020)

#10

On huono säätää lakeja joita ala ei pysty noudattamaan. Kirkastuukohan matkailun ja turismin merkitys globaalille taloudelle tämäm myötä?

Kai Paroma (Helsinki, 27.03.2020)

#19

Valtaosalla muista toimialoista palkka saadaan työntekemisen jälkeen. Matkatoimistossa tehdään etukäteen paljon töitä tulevien matkojen suhteen parhaillaan vuosia etukäteen. Kate näistä matkoista tulee vasta matkan toteutumisen yhteydessä ja sen jälkeen. Nyt huhti-kesäkuun matkoista valtaosa on peruttu, näiden matkojen osalta työtä on tehty jo syksystä lähtien.
Uutta matkakauppaa ei ole tulossa, ihmiset eivät ilmoittaudu ja varaa matkoja. Huhti-kesäkuun työt (tulevien matkojen suunnittelu ja varaukset).. näitä ei paljon näköpiirissä ole. Eli kysymys, että mistä sitten saadaan syksyn ja alkutalven tulot on myös iso kysymysmerkki.

Henna Oikarinen (Nilsiä, 27.03.2020)

#20

Nyt tarvitaan nopeita ratkaisuja. Normitilanteen palautusvelvoite on korvattava esim. voucherilla, joka ei maksaisi valtiolle mitään, mutta säästää vähentyneinä lomautuksina ja konkursseina. Asiakkaat lähestyvät jo asianajajien kautta vaatien ennakoitaan takaisin. Edes teknisesti näin nopea palautus ei ole mahdollinen. Nyt tarvitaan kohtuutta elinkeinon pelastamiseksi.

Timo Saranpää (Helsinki, 27.03.2020)

#21

Matkailun merkitystä ja taloudellista vaikutusta on korostettu viime vuosina eirtyisen paljon niin alueellisesti,valtakunnalliset kuin globaalisti. Valtava työ ,tuon kaiken eteen, tuhannet työpaikat ja yritykset ovat nyt katoamassa, tuhkapilven lailla, jos päätöksentekijät eivät välittömästi herää ja auta alaamme. Toivon päättäjäiltämme tässä tilanteessa pikasia ratkaisuja, valtion tukea (ei lainaa) sekä joustoa , jotta ala selviää tästä kaikesta hengissä ja matkatoimistot voivat toimia tulevaisuudessakin.

Mari Rauhaniemi (Forssa, 27.03.2020)

#25

Poikkeuslaki edellyttää poikkeuksellisia toimia. Vastuuta ei ole tarkoitus vierittää kuluttajan niskoille, mutta myöskään yksittäistä alaa ei pidä tuhota, sillä että kaikki vastuut poikkeustilan seurauksista kaatuu matkatoimistojen niskaan. Tuki tuövoimavoittoiselle matkatoimistoille täytyy olla tuntuvaa ja suoraa, ei sellaista, jonka hakeminen ruokkii vain konsultteja.

Heidi Laukas (Kouvpla, 27.03.2020)

#28

Työpaikka menee alta jos matkatoimistoja ei tueta tässä kriisissä !! Asiakkaat arvostavat suomalaista henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Heini Isoherranen (Oulu, 27.03.2020)

#33

Nyt on todella nopeiden ratkaisujen ja päätösten aika, koska kysymyksessä on kokonaisen ammattikunnan - matkatoimistoalan ammattilaisten - ja koko matkatoimistoalan tulevaisuus!

Ilse Samuelsson (Loviisa/Porvoo, 27.03.2020)

#47

Nopein ja vaikuttavin ratkaisu on palauttaa toimialan alv maksut 2020 vuodelta sekä jättää ne kokonaan perimättä 2020 tilikaudelta. Se ei kata alan kärsimää taloudellista vahinkoa, mutta saattaa estää konkurssiaallon.

Esa Talonen (Ikaalinen, 27.03.2020)

#51

Päätöksiä tarvitaan piaksesti. Muussa tapauksessa suomalaisten matkustaminen on ainoastaan ulkomaisten netiiyhtiöiden hinnoittelun ja palvelun varassa.

Pasi Latva (Lohja, 27.03.2020)

#54

Viime päivinä matkailualaa käsittelevistä keskusteluista on unohdettu todelliset matkailualan toimijat ja on puhuttu ainoastaan ravintoloiden tukemisesta.

Matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden, hotellien, safariyrittäjien ja muiden alan toimijoiden liikevaihto on, ei vain tyrehtynyt täysin, vaan kääntynyt jopa miinukselle alan täyspysähdyksen johdosta. Heitä on suoranaisesti kielletty toimimasta nyt jo usean viikon ajan. Matkailijat eivät liiku mihinkään, joten mitään tuloja ei ole. Asiakkaita on silti palveltava, ennakkoon maksettuja matkavarauksia palautettava, joten kaikkia työntekijöitä ei voida heti edes lomauttaa. Kassat paukkuvat miinuksella eikä helpotusta ole näkyvissä. Matkailuyrityksillä ei ole myöskään mahdollista soveltaa ja keksiä uusia tapoja toimia ja kauppaa tällä hetkellä.

Ravintola-ala on täysin toinen. Paikalliset käyvät ravintoloissa ja yritysten työntekijät syövät niissä. Matkailijat myös käyvät ravintoloissa, mutta niiden toiminta ei ole useinkaan täysin riippuvainen ulkopaikkakuntalaisista ruokailijoista. Ravintolat voivat myydä ruokaa ulos ja näin jatkaa toimintaansa. Syömistä ei ole kielletty, matkailu on. Mitä tapahtuu yrityksille?

Jaana Mäkelä (Riihimäki, 27.03.2020)

#61

Matkatoimistoala on iso työllistäjä Suomessa, tarvitsemme pikaista apua että alan ammatti-ihmiset eivät menetä toimeentuloaan. Alalla on monta perheyritystä ja bussifirmaa jotka harjoittavat tilausajoja.

Marianne Sinkkonen (Merimasku, 27.03.2020)

#66

Nyt on aika tehdä nopeasti jotakin.Matkailuala on unohdettu täysin vaikka alaan tämä tilanne on iskenyt raskaimmin jo ensi metreiltä. Kuluttajasuoja vaatii meiltä käsittämättömiä suorituksia tässä tilanteessa ja kukaan ei tunnu muistavan missä mittakaavassa olemme asiakkaistamme huolehtineet. Suomen hallitus ei ole tehnyt mitään helpottaakseen alaa synkkää tilannetta kun taas Tanskassa ja Norjassa on osattu toimia

Jessica Virtanen (Helsinki, 27.03.2020)

#74

Asia tarvitsee välittömän huomion ja tärkeä osa kansallista etua

Pekka Mäkinem (Helsinki, 27.03.2020)

#78

Haluan säilyttää palvelevan matkatoimiston.

Risto Miettinen (Kirkkonummi, 27.03.2020)

#79

Incoming sektorin tulot ovat tällä hetkellä nolla ja näin se tulee olemaan koko tämän kriisin aikana, jonka jälkeen alkaa hidas palautuminen. Ja Etelä Suomen kausi on Toukokuu - Syyskuu, jolloin valtaosa vuoden liikevaihdosta tehdään.

Kim Lång (Helsinki, 27.03.2020)

#96

Voimahalit eivät enää riitä. Konkreettiset Eurot tarvitaan hyvin nopeasti.

Ari Penttilä (Tampere, 27.03.2020)

#108

Vetoan edustamani yrityksen ja oman toimenkuvani ominaisuudessa päättäjiin että suomalainen matkatoimisto-/matkanjärjestäjä-/tilausajoja järjestävät yritykset pelastetaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Yritysten omistajat ja työntekijät ovat matkailun ammattilaisia, sitoutuneita työhönsä ja tuntevat oman alueensa asiakkaat. He ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Marianne Sinkkonen (Merimasku, 27.03.2020)

#112

Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ovat toteuttamassa ihmisten unelmia ja niitä tarvitaan arjen tasapainoon. Matkat rikastuttavat matkailijan elämää, samoin paikallisten elämää ja monen ihmisen elanto on siitä kiinni. Matkailu on kulttuuriteko ja nyt tarvitaan tukea isommilta tahoilta, jotta jatkossakin voidaan toimia!

Marika Winter (Helsinki, 27.03.2020)

#115

Minä olen juuri se välittäjä ja välikäsi, joka en pysty palauttamaan rahoja suomalaisille matkatoimistoille, koska ulkomaiset hotellit eivät palauta maksettuja etumaksuja meille. Tämä on todellinen ongelma ja että meilläkin olisi töitä jatkossa, on matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä autettava.

Sarita Sandström (Skog, 27.03.2020)

#123

Nyt merkitsevät nopeat teot!

Mikael Wahtera (Vantaa, 27.03.2020)

#125

Nyt rahahanat auki matkatoimistoille,että vielä joskus pääsee matkustelemaan.

Hanna Jantunen (Helsinki, 27.03.2020)

#130

Toimikaa!

Matti Julin (Helsinki, 27.03.2020)

#176

Nyt pikaisia päätöksiä, kiitos.

Petri Vuorela (Kirkkonummi, 27.03.2020)

#185

Pelastakaa suomalaiset matkatoimistot!

Lea Simpanen (Helsinki, 27.03.2020)

#186

Vetoomus päättäjille. Tulevat päätökset, vaikeatkin, tulevat vaikuttamaan pitkälle tuleviin vuosiin matkailualan yritysten ja monien maaseutumatkailussa toimivien tilallisten toimintaan ja alan elpymiseen merkittävänä alan työllistäjänä. Samalla menetetään maksettuina tuloina ja veroina turistien tuomana tulona, mutta myös kulttuurisena rikkautena maallemme.

Pasi Takala (Merimasku, 27.03.2020)

#187

Nyt pitää tehdä päätöksiä eikä jäädä odottamaan!

Tarja Rautiainen (Raisio, 27.03.2020)