DEMOKRATIAA SAAMELAISKÄRÄJILLE, TASA-ARVOA SAAMELAISRYHMIEN VÄLILLE

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#24

Olen Inarinsaamelainen ja sukuni on asunut Inarin alueella ainakin 1600-luvulta alkaen

Paavo Morottaja (JOENSUU, 31.07.2020)

#37

Me lappalaiset olemme havainneet, että inarinsaamelaiset eivät saa olla mukana saamelaiskäräjissä päättämässä omista asioista.

Vaaleissa eniten ääniä saaneille edustajille ei anneta luottamustoimien paikkoja, koska he ovat inarinsaamelaisia. Tätä on tapahtunut jo useamman vaalikauden ajan.

Tällainen toiminta estää inarinsaamelaisten kehittämästä omaa kieltä ja kulttuuria.

Saamelaiskäräjien kokonaisvaltainen toiminta osoittaa, että inarinsaamelaisiin kohdistuva syrjintä on rakenteellinen. Siksi siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota. Tämä edellyttää saamelaiskäräjiä koskevan lainsäädännön muuttamista.

Veijo Niittyvuopio (Utsjoki, 31.07.2020)

#38

En hyväksy saamelaiskäräjien epädemokraattista toimintaa ja sisäistä syrjintää.

Tero Kokko (Kuusamo, 31.07.2020)

#53

Olen inarinsaamelainen äitini kieliperusteella.
SK:n vaalilautakunta ja hallitus hylkäsi äänestysluetteloon merkitsemisen 2019.

KHO määräsi minut merkittäväksi SK:n äänestysluetteloon SK:n lain 3:n § 3:n kohdan perusteella.

Toivo Koponen (Rovaniemi, 31.07.2020)

#78

Demokratiaa nepotismin sijaan

Teppo Kalske (LITTOINEN, 31.07.2020)

#83

Olen vakavasti huolissani inarinsaamelaiset jatkuvasta syrjimisestä saamelaiskäräjillä.

Tytti Sarivaara (Salla, 01.08.2020)

#93

Porosaamelaiset hävittivät saapuessaan inarinsaamelaisen kulttuurin 150 v sitten. Sama hävitystyö tehtiin metsäsaamelaisille Simpiossa ja Kittilässä.

Ari Franssi (Ivalo, 01.08.2020)

#105

Olen pohjoissaamelaisena huolissani inarinsaamelaisten oikeudesta saada kuulua saamelaiseen yhteisöön omana erillisenä ryhmänään, jolla on oma kieli, kulttuuri ja historia.

Lukkari Kari Toivo (Kirkkonummi, 01.08.2020)

#109

Olen inarinsaamelainen, äitini puolelta ja polveudun lähes kaikista inarinsaamelaisista alkuperäsistä suvuista, Vanhimmat kirjalisissa lähteissä mainitut esivanhempani ovat 1500-luvulta .

Anita Pesonen (Vantaa, 01.08.2020)

#135

Tämä on tärkeä, vakava ja todellinen oikeudenloukkaus, johon on oikeasti tartuttava.

Jukka Wuolijoki (Espoo, 01.08.2020)

#146

Vanhoista rippikirjoista, Oulun maakunta-arkistossa, filmeistö 1599 luvulta seurattuna mm. Johan Kyrö, olivat kuninkaan aikaan jo kirjoilla sukunsa. Seuratessa tätä vuosittöista k
Luettelointia huomaa, että mm. Johan Kyrö on merkitty lappalaiseksi kunnes eräänä vuonna tämä muuttui ja hänet kirjattiin suomalaiseksi.. Tämä ns. Suomalaistamine on näin ollen saanut mahdollisesti tästäkin alkunsa. Ilmeisesti on ollut tarkoitus kirjoittaa etteivät ole Ruotsalaisia vaan ovat Suomen kansalaisia ja tästä tämä tulkintavirhe.Myös kateteetta kuljetti kapioarkussaan lehtileikkeet ivalossa ja Inarista evakkomatkalla. Nämä sisälsivät kirjoitukset joissa norjastakin tulleet pohjoissomaanelaiset aitasivat kaikki porot joita Inari saamelaiset metsästivät. Inari saamelaiset näkivät nälkää ja heille heitettiin joskus poron koipi. Nämä kirjoitukset löytyvät kösivartemne alueelta. Kateteetta kuljetti ne evakkomatkalta kotiin mukanaan. Nämä hän koki jo tuolloin erittäin tärkeiksi dokumenteiksi historiastamme ja säilytti nämä asiakirjat huolella aina mukanaan kuljettain. Mukana oli myös joitain kuninkaan kirjeitä. Tämä vallan anastus ja kansan hävitys on loputtava. On Annettava oikeudet ja myöskin maat oikeuksemineen keille se oikeasti kuuluu.
Tiedän, että ministeriössä on ollut noista viedyistä maistakin korvaukset asian osa sille. Nämä on jaettava välittömästi heille, heidän perillidilleen joille se kuuluu.

Sari Saarinen (Oulu, 02.08.2020)

#156

Molemmat vanhempani olivat Inarinsaamelaisia

Reino Saijets (Inari, 02.08.2020)

#163

Kaikille saamelais ryhmille oikeutta.

Veikko Siitonen (Hormakumpu, 02.08.2020)

#184

Millä helvetin oikeudella te kiellätte saamelaisilta suvuilta ja jälkeläisiltä saamelaisuuden

Teuvo Soininen (Kuopio, 03.08.2020)

#188

On surullista, että nykyinen saamelaiskäräjien päätöksenteon malli sallii vähemmistön äänten vaientamisen. Tämä tapahtuu näennäisdemokraattisesti enemmistöpäätöksin rajaamalla heidän edustajansa lähes tyystin ulos lautakuntien ja työryhmien kokoonpanoista. Tällä pyritään minimoimaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Valittu syrjinnän malli on kovin lyhytnäköistä politiikkaa, eikä jatkuessaan voi johtaa kestäviin ratkaisuihin koko saamen kansaa koskevissa asioissa.

Tapio Heikkonen (Oulu, 03.08.2020)

#199

Niin ei ole kovin parlamentaarista jättää ääniharavat pois päättävistä elimistä. Mitä vastaavasti tulisi kuntapolitiikasta?

Mika Norjavaara (Ivalo, 04.08.2020)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tuleeko uskonnon olla oma oppiaineensa?