Pirkkalan ja Lempäälän välinen virkistysmetsä ja ekologinen käytävä tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa.

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1221

Puskiaisten moottoritieoikaisun ja 2-kehän rakentaminen Lempäälän ja Pirkkalan maastokäytäviin on ongelmallinen monesta näkökulmasta. Ihmisten virkistysalueen tuhoutuminen, turhaan rakennettu moottoritieoikaisu, matkailun vetovoiman väheneminen sekä kansainvälisten sopimusten, valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden rikkomukset sekä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 toteuttamisen tavoitteiden rikkomukset ovat eräitä esimerkkejä. Pirkanmaan liitto on selvittänyt Pirkanmaan ekologista verkostoa Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisen yhteydessä. Selvitys on uuden kokonaismaakuntakaavan taustaselvityksiä. Ekologinen verkosto on suurimittakaavainen elämää ylläpitävä systeemi, joka turvaa elämänlaadun, ekologisen tasapainon, luonno kiertokulut ja ekosysteemin tuottavuuden (The Pan-European 1998, Council of Eu-rope 2002, Wolters and Biro 2005, Foppen et al. 2002). Selvityksen voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Ekologisen%20verkoston%20_LUONNOS%2022.10.2014.pdf
Pirkanmaa ja koko Suomi on sitoutunut monilla sopimuksilla suojelemaan luontoa, turvaamaan asukkaiden ja kansalaisten luonnon hyvinvointivaikutuksia (lue lisää esim. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/luonnon-hyvinvointivaikutukset/) sekä myös turvaamaan luontomatkailua. Pirkanmaalla on erikoista luontoa kuten juuri Lempäälä-Pirkkala välinen alue, jota nyt suunnitellaan tuhottavaksi.
Pirkkala-Lempäälän luonnon ydinaluetta luonnehtivat vanhat kuusimetsät, jossa on lehtomaisia elinympäristöjä. Uhanalaisista lajeista alueella tavataan mm. kuikkaa, kaakkuria, liito-oravaa ja hajuheinää. Alueella on muutamia havaintoja petolintujen pesäpaikoista. Alueella on Natura- ja muita luonnonsuojelualueita (Pirkanmaan maakuntakaava 2040). Pirkkalan lentokenttä elää nyt hiljaiseloa. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei ole tietoa, mutta hyvin todennäköisesti emme koskaan palaa aikaan, joka oli ennen koronaa. Tulee myös huomioida, miksi ulkomailta tänne matkustetaan. Yksi suuri syy on luonto. Tuhotessamme sen, ajamme myös matkailijat muualle. Myös muuttovetovoima Pirkkalan ja Lempäälän sekä Tampereen alueelle muualta Suomesta tulee pienenemään samaan tahtiin kun luontovetovoimakin vähenee. Uusi moottoritieoikaisu ei myöskään sovi yhteen poliittisten päätösten ja julkilausumien kanssa ilmaston suojelun kanssa. Jo olemassa olevien teiden kunnostaminen, lisäkaistojen rakentaminen, julkisen liikenteen järkeistäminen ja järjestäminen ovat järkevämpiä pidemmälle tähtääviä suunnitelmia. Hiilineutraaliuden saavuttaminen ylipäänsä ja etenkin vuoteen 2030 mennessä on sen verran kova tavoite, että se vaatii kokonaisvaltaista tarkastelua, joustavaa ja pitkälle tähtäävää päätöksentekoa. Näitä tavoitteita ei tulla saavuttamaan päätöksillä, jotka on tehty useita vuosia sitten ja jotka eivät huomioi muuttuneita olosuhteita. Lisäksi päätösten tulee olla ajankohtaisia ja niiden tulee toteuttaa tämän hetken sopimuksia ja tavoitteita. Jo olemassa olevien teiden ja muiden verkostojen hyödyntäminen noudattaa tämän päivän tavoitteita ja sopimuksia. Uusien moottoritie- ja rautatielinjausten rakentaminen alueelle, joka on valittu Luontohelmeksi, jota paikalliset ja muualta tulleet matkailijat hyödyntävät, jossa elää uhanalaisia eläimiä ja kasveja ja joka toimii hiilinieluna, ei noudata sopimuksia eikä tämän päivän vaatimuksia. Tuhotessamme alueen moottoritie- ja rautatielinjausten takia, tuhoamme myös mahdollisuuksiamme nyt ja tulevaisuudessa. Tuhoja emme pysty palauttamaan.

Tuija Saarinen (Lempäälä, )

#1258

Olisiko aika miettiä ratkaisuja, joissa yksityisautoilua pyrittäisiin vähentämään, ei lisäämään.

Jouni Ruuska (Tampere, )

#1260

Älkää viekö meidän lenkkimetsiä! 😔

Niina Touhonen (Tampere, )

#1267

Olen ulkoillut alueella jo yli 10 vuotta ja on sääli, jos rahan takia pilataan yksi Tampereen seudun parhaista ulkoilupaikoista. Alueella on jo nyt paljon tehty avohakkuita, joiden jälkeen luonnolla kestää pitkä aika toipua ja olisi todella sääli menettää nämä metsät.

Matias Lagerkrantz (Tampere, )

#1309

Hienoa työtä!
Voimaa!

Timo Savolainen (Pirkkala, )

#1326

Vaikka en itse enää asukaan Tampereella, mutta sukulaisia on Pirkkalassa ja tytär asuu ja opiskelee Tampereella. Toivoisin tällaisia lähiluontokohteita säilytettävän asukkaille. Ne ovat henkireikä monelle. Tytär mm on sanonut ettei haluaisi asua siellä kun on niin hankala päästä autottomana koirien kanssa metsään. Tuskin valmistuttuaan jää seudulle. Onneksi. Ei minuakaan sinne enää takaisin saa täältä luonnon keskeltä.

Pipsa Lindgren (Mänttä-Vilppula, )

#1329

Luonto ja rauha luovat suurta hyvinvointia. Tie voi totta vie kulkea muualla....

Tiina Reinilä (Pirkkala, )

#1334

Luonto lisää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Asfaltoidut metsät, loputtomat betoniseinämät, liikenteen jatkuva kohina aiheuttavat stressiä ja ahdistusta ihmisille ja luonnolle. Tulevaisuuden lapsilla ja aikuisilla on oikeus nauttia aidosta luonnosta, jonka me edeltävät sukupolvet jätämme heille rakkaudellisena tekona. Säästämme elämälle ja hiilinielulle ainakin 100 ha metsää, jos uutta tietä ei rakenneta.

Riitta Vesanto (Hämeenkyrö, )

#1342

Toivon hartaasti, että lähiluonto säilytettäisiin kaikkien pirkkalalaisten virkistysalueella ja lähiluonnon arvostus/merkitys ihmisten hyvinvoinnille huomioitaisiin päätöksenteossa. Luonnolla on huikea merkitys asumisviihtyvyyteen.

Heidi Junnila (Pirkkala, )

#1350

Säillytetään virkistyskäyttöön meille!!

Sari Lahtinen (Tampere, )

#1379

Kehitys kehittyy, mutta liika on liikaa. Kyseessä on monipuolista lähiluontoa, joka on helposti saavutettavissa suurelle määrälle asukkaita. Polkuverkostostosta näkee käytön aktiivisuuden. Jos luonto menetetään, niin sitä ei saada koskaan takaisin ja naapurikuntiin verrattuna Pirkkala on jo nyt uhrannut luontoa teille ja rakentamiselle suhteessa kovin paljon. Tällainen autoiluun satsaaminen vain lisää autoilua, vaikka kehityksen pitäisi mennä toiseen suuntaan.

Timo Trogen (Pirkkala, )

#1384

Yhtään Luontohelmeä ei pidä tuhota!

Sirpa Kuisma (Kausala, )Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…