Älkää tuhotko Tammisaaren Vanhaa Kaupunkia: Ei huviloita veden päällä Barckenin Udden edustalle

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#607

Jag skriver under för att jag på det bestämdaste protesterar emot planerna på att bebygga vattenområdet med flytande hus och därigenom förstöra en unik och omistlig miljö.

Gunnar Klingstedt (Karis, 18.05.2021)

#609

Känner till och besöker Ekenäs sedan 80 år tillbaka. Projektet är totalt olämpligt!

Ulla Kihlman (Helsingfors, 18.05.2021)

#611

Barckens udde är unik och bör bevaras såsom den ser ut i dag och som den har sett ut sedan staden byggdes.

Ulla Kronqvist-Hauksson (Ekenäs, 18.05.2021)

#612

Miettikääpä

Heikki Holappa (Raasepori , 18.05.2021)

#618

Att jag vill att platser som denna bevaras för våra framtida generationer.

Anja Dahlström (Stockholm, 21.05.2021)

#621

Nyt viimeistään pitäisi suojella kulttuurimaisemaa. Ainutlaatuinen, historiallinen ja nykyäänkin elävä kaupunki. Sulassa sovussa historian kanssa.Pitäisi hakea maailman perintökohteeksi!

Raili Alexandersson-Oikarinen (Tammisaari, 23.05.2021)

#626

Det skulle förstöra idyllen i gamlastan

Marianne Gruber (Ekenäs , 26.05.2021)

#631

Save the old town- it’s a treasure!

Tim Bird (Helsinki, 28.05.2021)

#639

Pitäisi rakentaa kaunista paikoille joita ei voi muuten hyödyntää. Kulttuurihistorialliset paikat on suojeltava ja luontoarvot säilytettävä. Ei ökyrakentamista kauniille rantaviivalle, maisema säilytettävä myös jälkipolville.

Pirjo Johansson (Ekenäs - tammisaari, 06.06.2021)

#652

Raha ei saa ratkaista kulttuuriperinnön säilyttämistä tai tuhoamista

Risto Heikkinen (Helsinki, 30.06.2021)

#657

Älkää tehkö samoja virheitä joita muualla Suomessa on tehty! Tammisaaren vanha kaupunki on harvinaisen hyvin ja ehjänä säilynyt kokonaisuus ja sitä ei saa tuhota modernilla rakentamisella.

Markl Haverinen (Nurmes, 12.07.2021)

#665

Toivon että historiallinen paikka jatkuu ilahtamaan asukkaita että vieraita.

Essi Lindstedt-White (Espoo, 19.07.2021)

#669

EI

Sami Heikkinen (Tammisaari, 27.07.2021)

#687

Staden har bevarat sin charm, i synnerhet gamla stan har inte blivit förstörd med moderna byggnader.
Denna konstighet att bygga på vattnet har förstört min nuvarande hemstad, Villmanstrand.
Koppling till staden: min far är född i Hangö men dimitterades från Ekenäs Samskola.

Leif Lindberg (Vilmanstrand, 08.08.2021)

#695

Jag skriver under för att jag motsätter mig att stranden på Barckens udde förstörs med modern bebyggelse, parkeringsplatser mm.

Henrik Räihä (Pojo, 07.09.2021)

#696

Saisi loppua kulttuurimaisemien pilaaminen ja maan valtaaminen mereltä. Suomessa riittää rakennuspaikkoja kauniissa maisemissa.

Panu Kaila (Raasepori, 09.09.2021)

#698

Ei missään nimessä...

Reijo Sulonen (Ekenäs, 11.09.2021)

#700

Jag vill att gamla stan bevaras utan förstörande nybyggen. Kronan var en oförlåtligt katastrof. Flytande hus rena rama synden...

Tom Knopman (Raseborg, 11.09.2021)

#713

Tycker marken på land i Ekenäs räcker till för byggen .

Gun Westerlund-Lindberg (Ekenäs, 12.09.2021)

#714

Att förstöra en historiskt värdefull miljö med modern bebyggelse är en absurd tanke.

Göran Fagerstedt (Raseborg, 12.09.2021)

#718

Det är fel plats att bygga sådana villor. Det förstör en vacker utsikt. Inte bara för de som bor i gamla stan utan för alla invånare i Ekenäs och för turisterna.

Cecilia Holmlund (Ekenäs, 12.09.2021)

#727

...jag tycker placeringen av husen är utan all vett och reson.

Ulrica Isaksson (Raseborg, 12.09.2021)

#737

Historik skall bevaras , finns andra platser bättre lämpade..

Jan-Erik Qvarnström (Virestad, 13.09.2021)

#738

Min åsikt är att Stranden omkring Gamla Stan måste lämnas öppet och skyddad likaså denna väl bevarade delen av staden.

Leo Osara (Skåldö, Raseborg, 13.09.2021)

#741

Jag förstår inte ens att man tänker tanken på att bygga flytande villor där!
Det finns säker andra lämpligare platser.

Åsa Sköld (Ekenäs, 13.09.2021)

#745

Jag anser att det är fel att bygga sjövillor utanför gamla stan i Ekenäs med tanke på miljön, ur naturens, stadsbildens och Ekenäs historias synvinkel. Också ohållbart med tanke på ekonomi och trafikarrangemang.

Carola Gottberg (Raseborg, 13.09.2021)

#750

Ett sådant arv kan inte förstöras.

Diana Lindqvist (Tammisaari , 13.09.2021)

#754

Projektets negativa konsekvenser på ett kulturhistoriskt värdefullt område av riksbetydelse.

Peter Sjöstrand (Raseborg, 13.09.2021)

#757

Det är absurt att ens tänka sig att få förstöra den unika havsidyllen, bara för att några vill det. Ekenäs unika fina skärgård ska hållas oförstörd.

INGEGERD LINDHOLM (RASEBORG, 13.09.2021)

#763

Passar absolut inte in i stads bilden!

Ann Sundholm (Ekenäs , 14.09.2021)

#767

Vansinnigt att bygga i en sådan anrik kulturmiljö

Jacob Nyman (Esbo, 14.09.2021)

#778

För att jag anser att läget inte är det rätta!

Sune Nyberg (Ekenäs, 15.09.2021)

#782

Bra idé men platsen dåligt vald, kunde vara på Kråkholmens sydsida ut mot stadsfjärden.
Gör bryggorna åter i skick vid barkensudde.

Mats Grönqvist (Raseborg, 15.09.2021)

#788

Sjövillor på 100% olämplig plats. Låt oss hålla vår gamla stadsdel intakt.

Karin Munsterhjelm (Ekenas, 17.09.2021)

#797

Barkens udde är ett skyddat område, som ska skonas från mera trafik och försämrad miljö.

Nina Berglund (Ekenäs, 18.09.2021)

#798

Hur är det möjligt att ni inte förstår det historiska värdet av området!

liisa jalava (Raasepori/Tammisaari, 18.09.2021)

#800

Sjövillor i all ära, kan tänka mig att de kan bli alldeles snygga också och inte nödvändigtvis förfulande med rätt design, men jag motsätter mig den valda platsen p.g.a. parkering som också kommer att behövas. Husbilarna som nu står parkerade vid Barkens udde skymmer verkligen utsikten och gör att området ser slarvigt ut! Utvidga vår stad i stället för att klämma in allt där det redan finns bebyggelse.

MARIA MELLER (EKENÄS, 18.09.2021)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…