Adressi Espoon Tyttöjen Talo® -toiminnan lakkauttamista vastaan

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#409

Tämä on erittäin tarpeellista varsinkin Espoossa kun täällä on maahanmuuttajia erittäin paljon. Heillä myös suuria vaikeuksia sopeutumisen kanssa ja sitä tämä toiminta pyrkii helpottamaan.

Leena Renko-Julin (Espoo, 14.10.2021)

#426

Todella hienoa toimintaa nuorten hyväksi.

Eeva-Kaija Lemmetyinen (Turku, 14.10.2021)

#431

Sekä kuraattorina että yksityishenkilönä olen järkyttynyt Espoon päätöksestä lakkauttaa rahoitus näin monella tavalla tärkeälle toiminnalle. Leppävaarassa asukkaiden määrä ja palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti. Isolla osalla asukkaista on monikulttuurinen tausta. Nuorten tarvitseman psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut kokonaisuudessaan räjähdysmäisesti. Tyttöjen Talolla on pitkään tehty äärimmäisen tärkeää psykososiaalista työtä erilaisista lähtökohdista ammentavien nuorten elämässä. Kuinka Espoossa voidaan olla näin lyhytnäköisiä? Tällaiset säästöt tulevat maksamaan ison hinnan.

Annika Wiik (Kirkkonummi, 14.10.2021)

#464

Tälläisella toiminnalla edistetään hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Taloudellisesti ennaltaehkäisy on paljon kannattavampaa kuin syrjäytymisen hoito!

Minna Leander (Espoo, 15.10.2021)

#468

Tämä ei ole asia josta tulee leikata.

Laura Elg (Helsinki, 15.10.2021)

#482

Älkää nyt hyvät ihmiset viekö nuorilta enempää. Onko tahallinen yritys saada nuoret voimaan huonosti ja viedä heiltä matalan kynnyksen apu?!?

Saara Winberg (Espoo, 15.10.2021)

#495

Ehdottomasti ei saa lopettaa tälläistä toimintaa, mitä te päättäjät oikein ajattelette. Kaikkea ei voi mitata rahalla ja excel taulukoilla.

Mika Halonen (Helsinki, 15.10.2021)

#499

Lakkauttaminen EI tuo säästöjä, vaan tulee takaisin erilaisina kuluina toisaalla.

Laura Nissin (Helsinki, 15.10.2021)

#529

Olen nähnyt läheltä, kuinka tarpeellinen Tyttöjen Talo Espoossa on.

Marja Mustakallio (Övertorneå , 15.10.2021)

#530

Tyttöjentalon toiminta ehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Mukaan uskaltautuvat myös kaikkien haavoittuvimmat nuoret, ne joita on kiusattu tai, jotka eivät muuten tunne kuuluvansa joukkoon.
Tyttöjentalon toiminta on edullinen tapa vähentää pahoinvointia, lisätä ryhmään kuuluisuuden tunnetta ja ottaa mukaan myös ulkomaalaistaustaisia tyttöjä.

Laura Kauppinen (Helsinki, 15.10.2021)

#540

Tyttöjen talo tekee tärkeätä työtä. Siitä ei saa säästää.

Outi Mustonen (Helsinki, 15.10.2021)

#542

Nuorten tukipalveluista ei saa säästää! Jonot nuorisopsykiatriaan ovat pitkät. Jos näistä Tyttöjen talon tapaisista matalan kynnyksen tukipalveluista leikataan, lasku kasvaa erikoissairaanhoidon päässä, puhumattakaan mitä se merkitsee huonosti voivalle nuorelle tai hänen perheelleen. Matalan kynnyksen paikkoja nuorille pitäisi päinvastoin lisätä.

Soile Piispa (Helsinki, 15.10.2021)

#561

Lasten ja nuorten hyvinvointia tulevista palveluista ei pidä leikata. Syrjäytymisen kulut tulevaisuudessa ovat moninkertaiset lyhyentähtäimen säästöihin verrattuna.

Tiia Tuuri (Helsinki, 15.10.2021)

#562

Tuo Tyttöjen talon sama svustus on varmasti Espoon budjetissa pieni raha, joten tuskin on kyse säästöistä vaan kaupungin asenteista ja arvoista. Olen pettynyt, ettei Espoon kaupunki pidä tyttöjen elämää tärkeänä. Toivottavasti perutte päätöksen.

Irmeli Lasarenko (Helsinki, 15.10.2021)

#569

Hei Tärkeä tyttöjen tuki ! Turvallinen paikka kohdata ja saada olla omana itsenään ja maahanmuuttajatytöille tärkeä paikka !

Heli Veikkola (Espoo, 15.10.2021)

#570

Tärkeää, hyvää, osaavaa, osallistavaa, tavoittavaa, elämän taitoja antavaa toimintaa!

Marja Härmä (Espoo , 15.10.2021)

#583

Olen järkyttynyt uutisesta. Äitiys- ja lastennneuvolan terveydenhoitajana olen nähnyt miten hyvää työtä tehdään Tyttöjen talossa, mm nuorten äitien vertaisryhmässä. Neuvolan resurssit eivät ulotu tällaiseen toimintaan. Tyttöjen talon toiminta ehkäisee syrjäytymistä, vahvistaa mm. nuorten äitien äitiyttä, parisuhdetta ja vanhemmuutta ja tuottaa veronmaksajia, sen sijaan että nuoret syrjäytyisivät. Tyttöjen talo on paikka jossa tyttöjä autetaan matalalla kynnyksellä seksuaalisen häirintää ja kaltoinkohtelua kokeneita tyttöjä.

Rauni Kortesalmi (Espoo, 15.10.2021)

#590

Tyttöjen talon työ on äärimmäisen tärkeää etenkin niiden tyttöjen kohdalla, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia tai jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää / hyväksikäyttöä. Tällaista osaamista ei nuorisopalveluista tulla saamaan! Tyttöjen talolla on todellisia ammattilaisia.
Työskentelen itse espoolaisessa monikultt. yhtenäiskoulussa ja koulumme oppilaat käyttävät Tyttöjen talon palveluita paljon. Tämä työ on tärkeää, koska opiskeluhuollon resurssit ovat vähäiset / puutteelliset. Vaikka valtuustoaloite saada kouluihin yhteisöpedagogeja tai nuorisotyöntekijöitä lisäavuksi menisi läpi, se ei koskaan täyttäisi Tyttöjen talon roolia ja tärkeyttä palvelujärjestelmässä. Uskon, että näin ajatellaan laajemminkin opiskeluhuollossa. Tyttöjen talo on paikka, minne tyttöjä on helppo ohajata ja minne myös monikultt. tytöt saavat mennä. Tyttöjen talo tarjoaa todellakin palveluita, joita ei saa muualta ja olisi todella ajattelematonta lakkauttaa tämä toiminta pikkusumman takia, joka voitaisiin säästää muulla tavoin, osin esim. kierrättämällä kirjoja koulussa tai säästämällä hankkeista, joita tehdään eri nimikkeillä ties kuinka monennetta kertaa.

Minna Coles (Kirkkonummi, 15.10.2021)