Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#609

Mökkiläinen ja toisen polven ns .Ruoveteläinen...

Kirsi Niininen (Vantaa, 28.06.2023)

#621

Tuulivoimaloiden suunniteltu sijainti pilaa lukuisien asukkaiden ja mökkiläisten elämän. Suunniteltujen voimaloiden vaikutuksia tuskin pystytään millään tavoin edes mallintamaan ja kokemusperäistä tietoa näin suurista voimaloista tuskin on olemassa.

Vastustan tuulivoimaloiden rakentamista Ruhalaan niiden haitallisten vaikutusten vuoksi.

Juha Virolainen (Vihti, 05.07.2023)

#623

Ei tuulivoimaa luonnonkauniin Ruoveden alueelle. Se pilaa asukkaiden viihtyvyyden, maiseman ja kunnan luonnonkauneusimagon sekä vanhan kulttuurimaiseman, jonka arvoa ei voi rahassa mitata.

Marjo Korhonen (Oulu, 13.07.2023)

#632

Ruoveden kaunis luonto menee pilalle moisilla härveleillä.

Jani Kauppinen (Ruovesi, 17.11.2023)

#633

Kyllä Suomessa paikkoja piisaa mitkä ei näy mihinkään.
Ja joissa ei kukaan käy.

Pekka Rytilahti (Tampere, 19.11.2023)

#640

Tuulivoima on tätä päivää, mutta Ruhala ei ole sen tuottamiselle oikea paikka.

Harri Vettenranta (Tampere, 14.12.2023)

#651

Jyrkkä EI tuulivoimalalle!

Aila Iivonen (Ruovesi, 21.12.2023)

#658

Ruovedelle Abo Wind Oy:n suunnitteleman Murskemäen tuulivoimapuiston erityispiirteenä on sen välittömään läheisyyteen sijoittuva merkittävä maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen muodostama arvokokonaisuus. Ei kuitenkaan pidä unohtaa vaikutusalueen asuin- ja lomarakennuksia, joiden läheistä sijaintia ei hankkeen suunnittelussa ole huomioitu riittävästi. Lisäksi alueella sijaitsee korvaamattomia luontoarvoja (mm linnusto, kasvillisuus ja suojellut lajit).

Onko Ruoveden kunta valmis vaihtamaan sen arvokkaan vetovoimatekijän (vesistöt, luonnon, kulttuuriperinnön ja hiljaisuuden) tuleviin kiinteistöverotuloihin?

Hanke tuhoaisi kauniin kulttuurimaiseman, veisi pohjan kunnan vetovoimalta ja tekisi arvottomaksi hankkeen lähiasukkaiden kiinteistöomaisuuden, sillä kukapa haluaa tuulivoimalan ”naapuriksi”?
Liian massiivinen hanke kyseiseen sijaintiin ja liian lähelle asutusta, jolloin maisema- ja viihtyvyyshaitasta kärsisivät kaikki, niin vakituiset- kuin kunnassa vierailevat kesäasukkaat, eläimiä unohtamatta. Tulisiko kunnan ennen päätöksentekoa arvioida kriittisesti hankkeen kokonaisvaikutukset mm menetettävien verotulojen (matkailu, kesäasukkaat sekä mahdolliset muuttotappiot) sekä viihtyvyyden osalta.

Pirjo-Liina Koivusaari (Ruovesi, 29.12.2023)

#667

Sensuroimatonta tietoa:
nykysuomi, mkr, positv.fi, rapsodia.info, umv, ten.ithelvm <-
kanto.media

Kari Aava (Tampere, 09.02.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…