#pientenpuolella - Helsingin varhaiskasvatuksen kriisi syvenee

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#1403

Lapsen edun ensisijaisuus päätöksentekoon.

Pirkko Sarpola-Halmet (Espoo, 11.12.2022)

#1412

Omakohtainen kokemus itäisestä Helsingistä. Lapseni hoitoryhmässä lopettaa toinen vakituinen hoitaja, syynä huono työilmapiiri. Hän on ainakin viides työntekijä, joka lähtee päiväkodista kolmen kuukauden sisällä. Tämä on todella huolestuttavaa, ja se kertoo työntekijöiden hyvinvoinnin laiminlyönnistä sekä huonoista resursseista. Ei ole kovin houkuttelevaa viedä omaa lasta 8,5 tunniksi paikkaan, jossa on niin huono ilmapiiri, ja sekös ahdistaa. Kuka lastani hoitaa jatkossa, kun tämä hoitaja lähtee, eikä seuraajaa varmasti saada? Pyydetäänkö taas kirjastovirkailija tai naapurin setä hoitajaksi? Herätkää nyt jo. Tämä tilanne on riistäytynyt ihan käsistä.

Tiia Melander (Helsinki, 11.12.2022)

#1418

Pieni ekaluokkalainen tarvitsee edelleen turvallisen paikan koulun jälkeen. Huomiota ja aikuisten läsnäoloa.

Elina Sariola (Helsinki, 11.12.2022)

#1429

Lasten oikeudet ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin äänestysikäisten, sillä heidän on tulevaisuus! Suomi on ratifioinut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 1991- se sitoo myös Helsinkiä!

Heikki Vuorela (Helsinki, 11.12.2022)

#1447

Siilitien päädyssä Herttoniemeä on muutenkin hyvin alikehittyneet palvelut ja alueella on potentiaalia repsahtaa rauhattomaksi, kun palveluita keskitetään varakkaammalle puolelle vanhaa Hertsikkaa. Siksi on mielestäni ensi-arvoisen tärkeää, että juuri Hilleri-puistoa ei suljettaisi ja täten luotaisi tilannetta, jossa vuokratalojen päädyssä koululaisilla ei ole mielekästä iltapäivätoimintaa, toisinkuin varakkaampien perheiden lapsilla jotka asuvat lähellä Oravapuistoa. Toivon todella, että yhdenmukaisessa Helsingissä huomioitaisiin tämä asia eikä korotettaisi tasoeroa pienen asuinalueen eri päädyissä. Pyytäisin tarkastelemaan kriittisesti, että mikäli toinen puistoista on suljettava, voisiko se vaikka olla Oravapuisto, joskin en tietenkään tätäkään toivo. Uskon kuitenkin, että Hilleripuiston sulun jäljet ovat pahemmat.

Mindele Vihko (Helsinki, 11.12.2022)

#1448

Nyt tarvitaan järkeviä toimia, pahoittelu ei riitä!!

Anni Valasmo (Helsinki, 11.12.2022)

#1463

Unohtuiko, että lapsissa on tulevaisuutemme.
Toiminta on aika näköalatonta.

Pentti Mailasalo (Helsinki, 11.12.2022)

#1473

Tekoja!!

Leena Salonius (Helsinki , 11.12.2022)

#1474

Kyseessä kaikkien tulevaisuus. Tehdään jotain ennenkuin maksetaan takautuvasti

Minna Inkeli (Helsinki, 11.12.2022)

#1485

Lapset ovat tärkeitä.

Sari Aapakari (Kerava , 11.12.2022)

#1488

Lasten kohdalla säästäminen on viimein aika lopettaa!

Tuula-Maria Ahonen (Helsinki , 11.12.2022)

#1493

Rahat olennaisiin asioihin, ei aseisiin

Juho Korkeaoja (Espoo, 11.12.2022)

#1521

Sijaisia on vaikea saada hallitus oli päättänyt et keikkatyöntekijä ei ole työntekijä vaan pitää hakea 4 työtä keikkatyö ei ole työ.
Varhaiskasvatuksessa lapset ovat ne kärsivä osapuoli ryhmät liian suuret väsyneet hoitajat sairaslomat on ihan joka arkista .
Lapset oireilee rajusti jo ku ei puututa esim akressiivisen lapsen toimintaa vaan ilmoitetaan vaan anna olla se on erityis lapsi.
Vanhemmille tukea olla vanhempi rajat ja rakkaus lapsi ei voi olla pomo perheessä joka määrää
yhteis työtä lapsen kasvun ja kehitykseen .
Erityislapsikin tarvitsee aikuisen tukea oireelleen eikä asiaa saa sivuttaa ei lapsi ymmärrä miksi hän käyttäytyy näin aikuisen pitää tukea ja auttaa sen yli.
Lapsilla on paha olla lisääntyy vaan laadukasta varhaiskasvatusta ei näin ollen voi kukaan antaa ellei asioille tehdä jo jotain ihan liian kauan näin on saanut jatkua .
Päiväkodit kiinni jos ei voi toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja keikkatyöntekijät ovat suuri apu eikä mikään hallituksen sylkykuppi .
Keikkatyöntekijä verot kyllä kelpaa mut ei heidän työnmäärä hallitukselle.
Henkilökunta on jo ihan poikki byrokratiaa vaan lisätään
yhtä tietokone ,palaveri, kokoustamista lisä sääntöjä ,uudistuksia liipa,laapa olennainen unohtuu LAPSET ja niille tuoma aika .
Ryhmät pienemmäksi vaki keikkatyöntekijät eri kaupunkien välillä jos voi ja asuu rajalla itse aktiivinen (eikä hallituksen mielestä kiertävä ,holhottava, määräaikainen vakityö vain se oikea .)
Määräaikaiset vähemmäksi saa pysyvyyttä .
Ruohojuuritasolla lapsia
ihmisiä, palvelu ,kasvatus alalla
palkkaus on todella huono siihen verrattuna mitä työtä se on .
Opetus ja kasvatus alalla on jopa palkkaus ihan eri arvoisessa asemassa vaikka samaa työtä tekevät varhaiskasvatuksessa jopa huomattavan paljon enemmän on sitä opetusta ihan ruohonjuuritasolla.

Virpi Laakso (Helsinki+, 11.12.2022)

#1541

Järkyttävän epäystävällistä politiikkaa perheiden ja lasten kannalta!

Laura Väisänen (Helsinki, 11.12.2022)

#1558

Varhaiskasvatuksen sosionomeille myös parin tonnin kannustus tarttuessa vakinaiseen toimeen. Kunta voi määritellä sosionomille tehtävän kuvan ja ehdotan, että se on sama kuin opettajan, mutta lisäksi vastaa tiimissä moniammatillisen yhteistyön toteuttamisesta ja perheen tuesta pääasiallisesti. Kun käytetään oikein ammattiresursseja tehdään työtä, jolla on oikeat tekijät.

Katja Englund (Helsinki, 11.12.2022)

#1570

Palkat kuntoon varhaiskasvatuksen ammattilaisille! He tekevät yhtä tärkeimmistä töistä meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta, ja opiskelevat pitkään. Palkkaa ainakin tonni lisää jokaiselle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle, niin hoitajille kuin opettajillekin. He huolehtivat ja kasvattavat meidän kaikista tärkeimmistä. Palkka ja sitä kautta myös resurssit kuntoon tällä alalla!

Jenni Tolsa (Helsinki, 11.12.2022)

#1574

Lapset ovat tulevaisuuden aikuisia ja päättäjiä. On tärkeää, että jokainen lapsi saa elää hyvän ja turvallisen ja samalla virikkeellisen ja elämyksellisen lapsuuden yhdessä muiden kanssa, ympäristössä jossa on hyvä olla lapsi.
Lapsen elämään ei pitäisi kuulua kiireen tuntu ja epävarmuus.
Lapsen elämästä hyvää tekee ympärillä olevat tutut ihmiset, lämmin ja sensitiivinen vuorovaikutus, turvallinen ja ennakoitava ympäristö, selkeät rutiinit ja runkona lasta kannattelevat ja kasvua tukevat rajat ja rakkaus.
Tämä mahdollistuu kun häntä hoitavat ja hänestä huolta pitävät aikuiset voivat hyvin.
On myös tärkeää, että lapsen mahdollinen erityisen ja tehostetun tuen tarve tunnistetaan varhain. Tällöin lapsi ja vanhemmat saavat jo heti tarvitsemaansa tukea. Tämä myös ehkäisee tulevia mahdollisia suurempiakin ja ongelmiksi muodostuva haasteita. On koko yhteiskunnan etu, että lapset ja perheet voivat hyvin. Tätä voidaan tukea jo aikaisin varhaiskasvatuksessa, joka taas edellyttää varhaiskasvatuksen hyvinvoiva ja koulutettua henkilöstöä. Nyt ei ole varaa menettää enää yhtään koulutettua henkilöä varhaiskasvatuksesta pikemmin pitäisi tehdä ala taas niin houkuttelevaksi, että jo alalta lähteneet kokosivat, että voisi tulla takaisin. Palkka on ulkopuolelta tulevan arvon mitta tehdystä työstä se kertoo yhteiskunnan arvostuksesta ja halusta panostaa. Se myös houkuttelee alalle ihmiset ja myös pysymään alalla, joita ala jo valmiiksi kiinnostaa. Ja heitä olisi kyllä paljon. On myös mukavampaa tehdä töitä kun työkavereita on alaan sitoutunut ja koulutettu henkilökunta, joka ei vaihdu jatkuvasti. Se on yksi tärkeimmistä hyvinvointitekijöistä itse työssä. Työ on fyysisesti ja henkisesti haastavaa ympäristössä, jossa työkaverit ja tavat työskennellä muuttuvat jatkuvasti.

Tanja Ihatsu (Kirkkonummi, 11.12.2022)

#1587

Poliitikot, lopettakaa ikuinen juustohöylääminen. Virkamiehet, asettukaa kaupunkilaisten puolelle ja asemaan. Lapsia ei saa rikkoa ja pompotella.

Susanna Kuparinen (Helsinki, 11.12.2022)

#1600

Helsinkilisä on palautettava välittömästi alle 3-vuotiaille. Miten on voitu päättää sen poistosta, sillä verukkeella että äidit palaisivat töihin aiemmin, mutta kukaan ei ole huolehtinut että päiväkodeissa on tarpeeksi henkilökuntaa vastaanottamaan aiemmin tulevat suuret määrät lapsia.

Anna Lehtinen (Helsinki, 11.12.2022)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…