Vaadimme koululaisten parempaa kohtelua - Kilon ja Keran alueen opetuksen muutossuunnitelma tulee palauttaa jatkovalmisteluun!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#204

Lapsilla pitäisi olla oikeus käydä koulua koulussa eikä missään toimistossa.

Jussi Räikkönen (Espoo, 07.05.2023)

#210

Siirretään ja suunnitellaan

Anu LEHTORANTA (Espoo, 07.05.2023)

#215

Tämän asian valmistelu ja suunniteltu päätöksenteko ei vastaa osallistavan Espoon periaatteita ja toivottavasti lautakunta ottaa tämän huomioon.

Heini Kivelä (Espoo, 07.05.2023)

#216

Vaadin esityksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Tällaisenaan kyseessä on perusopetuslain vastainen toimenpide, sillä opetuksen siirtämiselle ei ole esitetty riittävän perusteltua syytä. Esitys johtaa lasten ja espoolaisperheiden osalta kohtuuttomiin tilanteisiin.

Anna Karppinen (Espoo, 07.05.2023)

#224

Älkää rikkoko sellaista, joka toimii hyvin ja levittää hyvää alueelle kokonaisuutena.

Elina Vesanen (Espoo, 07.05.2023)

#240

Onko kaikkia osa-puolia kuultu? Onko suunnittelussa huomioitu koululaisen näkökulma?

Riitta Kokki (Espoo - Nihtisilta, 08.05.2023)

#242

I am writing to express my concern about the proposed temporary relocation of bilingual education classes from Kilonpuisto school. While the proposal does not aim to abolish bilingual education entirely, the temporary location would be inferior to the current, perfectly functional school. This change would negatively impact language learning opportunities for students. Moreover, given that the proposed new school building is not included in Espoo's investment plan until 2031, it would be preferable to maintain bilingual education at Kilonpuisto in its current location.

I find it worrying that the timeline for this transfer seems urgent, and it is not clear why it is necessary when the schools are not yet ready, and the new Kera school building is not in Espoo's investment plan until 2031.

The temporary facilities in Kera do not provide the necessary resources for a good school, including playgrounds, craft classes, and a proper gymnasium. This could affect students' safety, well-being, and learning opportunities.

In addition, reports suggest that the planned temporary building on Kutojantie is in poor condition and may not provide adequate facilities for training. Moreover, given that the proposed temporary facility for bilingual education classes is old, there are potential concerns regarding its suitability for students. Rumors of mold damage and potential health issues further raise concerns about the impact on the well-being of the students. This poses a significant risk to the health and safety of students, especially young children. It is unrealistic to assume that the new building will be completed on time, and Kutojantie is not a suitable building for teaching young children.

I strongly urge you to consider the importance of maintaining bilingual education at Kilonpuisto school. It would help preserve the school's unique identity and history and maintain its strong reputation as a provider of high-quality education. Abolishing bilingual education in Kilonpuisto would lead to a significant loss for the community and could damage the school's reputation, which could lead to a decrease in the number of students.

In summary, it is essential to maintain bilingual education in Kilonpuisto school for students, families, teachers, and the entire community.

I sincerely hope that management will reconsider the abolition of bilingual education in Kilonpuisto and try to find alternative solutions that will allow it to continue in its current location.

sujesh babu narayana pillai (Espoo, 08.05.2023)

#282

Lapset eivät kasva pelilaudalla, eivätkä ole teidän pelinappuloitanne. Lapset tarvitsevat turvallisen lapsuuden ja turvalliset, tutut aikuiset.

Mesku Nuosmaa (Espoo, 08.05.2023)

#296

Hei arvoisat päätöksentekijät!

Pyytäisin ystävällisesti Teitä kutakin asiasta päättävää henkilökohtaisesti miettimään, tekisitkö päätöksen yläkoululaisten siirtymisestä Kilonpuistosta/Kilosta Keraan Kutojantielle, jos mukana siirtymässä olisi oma lapsesi. Käsi sydämelle.

Ystävällisin terveisin

Tuuli Miettinen

Tuuli Miettinen (Espoo, 08.05.2023)

#303

Lasten pitää saada käydä koulua kotikulmilla!

Eija Roslund (Espoo, 09.05.2023)

#306

Tilanne vaatii parempia ratkaisuja.

Liisa Murray (Espoo, 09.05.2023)

#311

This process needs to be properly handled, not forced upon children and parents without due consultation. There are alternatives and key decision making data had not been presented or verified.

Douglas Heaton (Espoo, 09.05.2023)

#314

Either to move Leppavaara area otherwise Kilo the best location.

Samita Kandel (Espoo, 09.05.2023)

#320

Päätöksen teossa on nyt aivan liian kiire ja asianomaisia ei ole kuultu laisinkaan.

Jenni Keltanen (Helsinki, 09.05.2023)

#322

Koululaisia perheineen tulisi ehdottomasti ottaa mukaan päätöksentekoon, joka koskee heitä. Painotusluokkien säilyttäminen alueella on tärkeää.

Jaana Teräslahti (Espoo, 09.05.2023)

#331

Kaavaillut muutokset ovat järkyttäviä ja niin huonosti suunniteltu, ettei tällaisilla lähtökohdilla pidä missään nimessä tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat pysyvästi niin Kilonpuistoa käyvien lasten elämään kuin koulun erinomaisiin koulutustuloksiin niin suomenkielisillä kuin bi-lingual luokilla.
Lapsien käyttö kaupunkisuunnittelun pelinappuloina on törkeää ja epäeettistä. Bilingual luokkien lasten koko elämä ja arki rakentuu lähikouluajatuksen ympärille ja on monille perheille ollut iso syy hakeutua juuri Kilonpuiston kouluun esimerkiksi EIS -sijaan. Nyt oppilaiden massa siirtyminen EIS:iin ei ole mahdollista jos kaupungin kaavaillut muutokset hakataan väkisin läpi. Lisäksi EIS:ssä on käytössä eri opetussuunnitelma.

Suomeksi sanottuna ihan käsittämätöntä tunarointia kaupungilta alkaa ajamaan tällaisia muutoksia läpi ilman minkäänlaista järkevää aikataulua, siirtymää, uusia sopivia tiloja osaavista opettajista puhumattakaan.

Millaisia kaksikielisen väestön vihaajia teillä siellä on näitä päätöksiä tekemässä kun aloitteenne selkeä tavoite on ajaa alas koulu, jonka oppilaat ovat motivoituneita, opettajat vuosikymmeniä rakentaneet todella laadukkaat opetusmenetelmät lähes 0 budjetilla ja saumattomalla yhteistyöllä kotien ja koulun välillä. Kateusko teitä ajaa tekemään tällaisia nurinkurisia päätöksiä, joista on haittaa alueen lapsille sekä perheille?

Kilonpuiston koulu ei ole rahallisesti eliittikoulu eikä sijaitse eliittialueella. Koulun kansainvälinen ilmapiiri ja loistavat oppimistulokset ovat yksinomaan loistavien opettajien ja oppilaiden korkean motivaation tulos. Tällainen koulu on malliesimerkki, jonka metodeita kaupunki voisi soveltaa myös muilla alueilla sen sijaan, että se yrittää tuhota ankaralla työllä saavutetut tulokset.

Hävetkää itseänne jos osaatte!!

-Niina Aalto-Kuiro
kahden Kilonpuiston koulun oppilaan yh-äiti,
vähävarainen ja 5B PTA member

Niina Aalto-Kuiro (Espoo, 10.05.2023)

#381

Our daughter has been enrolled at Kilonpuiston koulu for the past one year. We had moved our home from Helsinki to Kilo area specifically so that she could have an opportunity to avail bilingual education at the Kilonpuiston koulu. As the school offers bilingual education for 9 years, we thought she will have a stable education for 9 years. So, this announcement from the authorities has come as a big shock for us. This will cause a lot of inconvenience for many children and families. Also, the proposal to move bilingual education to Kilon koulu, which only has until 6th grade, might mean that my daughter might not receive bilingual education during grade 7- 9, which was promised during her enrollment.

So, we urge the authorities to reconsider the decision and maintain status quo until a better thought out decision is made. We also request the authorities to make the process more democratic by involving parents and school teachers while making the decision.

Kiran Hasygar (Espoo, 15.05.2023)

#390

Kilon ja Keran uudelleenjärjestelyt oppilaille on ehdottomasti lopetettava välittömästi ja otettava kaikki oppilaat mukaan uusiin suunnitelmiin. Minkäänlaisia muutoksia ei tulla hyväksymään ilman että kyseisten koulujen oppilaat saisivat esittää omat mielipiteensä.

Sari Rantaniemi (puolanka, 17.05.2023)

#399

Hi. I have three kids, all in different classes (2nd, 2nd and 3rd), both Finnish and bilingual. I've bought an apartment close to the school so kids can get there by themselves and I can work and pay for that apartment for the next several years.
So now bringing some of the classes to a different location will make my morning logistics even more complicated.
I'd much appreciate if kids who started in Kilonpuiston school can continue there.
Thanks.

Aleksei Pomelov (Espoo, 17.05.2023)

#400

olisi hyvää jos koululaiset jäävät Kilonpuistokoulussa

Anna Belik (Espoo, 17.05.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…