Jyväskylän luontokoulu säilytettävä osana perusopetusta

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#634

Luontokoulu on ehdottomasti säilytettävä. Luonnossa olemisen terveyshyödyt ovat tutkitusti kiistattomat ja luontokoulu osaltaan auttaa ja tukee lapsen ja nuoren luontosuhteen syntymistä tai ylläpitämistä.

Suvi Känsäkoski (Jyväskylä, 04.08.2023)

#637

Luontokoulu on jo vuosien ajan ollut erinomainen ja omaleimainen osa hyvää jyväskyläläistä pedagogiikkaa ja sen avulla on toteutettu laadukkaasti luonto- ja ympäristöarvoja tukevaa opetusta. Sitä ei saa lopettaa.

Heikki Taavitsainen (Jyväskylä, 14.08.2023)

#642

Kun teillä tällainen upea juttu toimii ja on, niin älkää hyvänen aika pistäkö viemäristä alas. Luontokoulu on äärettömän tärkeää ja tarpeellista kasvatustyötä. Luontokoulu ei niele kiinteistökuluja joten ilmeisesti tässä ollaan säästämässä vain henkilöstöresursseja? Käsittämätöntä.

Mari Koskenalusta (Valkeakoski, 25.08.2023)

#644

Luontokoulu toimii ansiokkaasti edistäen jyväskyläläisten lasten luontosuhdetta ja -tietämystä.

Milla Kaitajärvi (Jyväskylä, 26.08.2023)

#647

Jyväskylän kaupungin arvopohjassa kestävä tulevaisuus ja koulutus ovat kivijalkoja. Kestävyyteen ei tulla pääsemään ilman luontosuhdetta, ja sitä ei synny ilman ympäristökasvatusta. Luontokoulu on erittäin pieni kustannuksiltaan, mutta suuri vaikutuksiltaan - sen lakkauttaminen olisi resurssihölmöyttä!

Vilhelmiina Alaoja (Jyväskylä, 26.08.2023)

#648

Luontokoulu on tärkeä osa opetusta

Titta Laine (Tampere, 26.08.2023)

#650

Luontokoulu tekee erittäin arvokasta työtä Jyväskylän lasten ja nuorten parissa. Kaikki Jyväskylän koululaiset saavat useaan kertaan koulupolkunsa aikana osallistua Luontokoulun järjestämiin tapahtumiin. Se kasvattaa luonnontuntemusta, jota juuri tänä aikana tarvitaan entistä enemmän.

Pasi Niemelä (Jyväskylä, 26.08.2023)

#654

Luontokoulu tarjoaa lapsille mielettömän hienoja kokemuksia Suomen luonnossa ja näin jo pienestä pitäen vahvistaa suhdetta luontoon. Moni lapsi on näiden elämyksien myötä saanut myös vanhemmat mukaan luontoseikkailuille ja näin yhdessä viettäneet laatuaikaa luonnossa🩷Karsikaa
mieluummin vaikka kokouspalkkioista.

Jaana Valkonen (Jyväskylä, 26.08.2023)

#655

Nyt täytyy jo himmata säästöt lapsista ja nuorista. Heissä on tulevaisuus. Luontokoulu on upea mahdollisuus saada lapset kiinnostumaan ja oppimaan konkreettisesti omasta ympäristöstään ja myös luonnon suojelun tärkeydestä. Itse monilla luontokoulutetkillä mukana olleena on ollut hieno nähdä lasten innostus. Retkillä oppii paljon erätaitoja sekä luonnossa liikkumista. Älkää hyvät päättäjät viekö tätä mahdollisuutta lapsilta pois!

Marisa Toivonen (Jyväskylä, 26.08.2023)

#667

Kolmen vuoden mittavilla säästöillä perusopetukseen tehdään vuosiakymmeniä kestävää hallaa lasten elämään. Erityisesti ajassa, jossa ympäristökasvatuksen välttämättömyys ja lasten positiivisen luontosuhteen vahvistaminen on ilmiselvän tärkeää, ei kukaan sivistynyt ja järkevä yksilö voi pitää hyvänä ajatuksena näin tärkeän ja upean toimijan, kuin luontokoulun lakkauttamista. Luontokoulun tarjoamat kokemukset ovat lapsille äärettömän tärkeitä, ja luovat monelle oppilaalle positiivisia muistoja ja suhdetta kouluun, joka voi muuten olla haastavaa. Säästäkää aikuisilta, älkää riistäkö lapsilta.

Eemeli Saari (Jyväskylä, 01.09.2023)

#668

Erittäin tärkeä ja arvokas osa lasten ja nuorten luontokasvatusta. Tavoittaa valtavan määrän lapsia lukuvuoden aikana pienellä resurssilla. On jokaisen sentin arvoinen.

Jussi Lehtonen (Jyväskylä, 01.09.2023)

#679

Luonnon merkityksen ja monimuotoisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia. Luontokoulu on yksi niistä. Se minkä lapsena oppii, tulee heijastumaan päätöksentekoon myös aikuisiällä. Lyhytnäköisellä säästötoimenpiteellä kasvatettaisiin velkaa tulevaisuudessa.

Sampsa Villman (Jyväskylä, 02.09.2023)

#687

Luontokoulu on ollut lapsille lähes ainoa retki koulun ulkopuolelle, vaikka uusi opetussuunnitelma painottaa oppimista luokkatilojen ulkopuolella. Luontokoulu on tarjolla tasapuolisesti kaikille - tähän verrattuna esimerkiksi omakustanteinen veneretki Mämminiemeen on mahdollista vain pienelle osalle Jyväskylän koululaisista. Säästetään mieluummin siis vaikka Mämminiemestä.

Maria Pirhonen (Jyväskylä, 02.09.2023)

#690

Luontokoulu on todella tärkeä!

Merja Jokinen (Jyväskylä , 02.09.2023)

#694

Uskomatonta että lakkauttamista edes harkitaan.

Niina Vehmaa (Vaajakoski, 02.09.2023)

#717

Luontokoulu säilytettävä Jyväskylän perusopetuksessa

Kaisa Sipilä (Jyväskylä, 03.09.2023)

#730

Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla oikeus ja mahdollisuus opetuksen puitteissa luoda ja säilyttää suhde luontoon osana kokonaisvaltaista terveyttä/hyvinvointia, ja oppia arvostamaan ja suojelemaan sitä tärkeänä osana omaa ja kaikkien muidenkin elämää. Luonto ja siellä liikkuminen on olennainen osa elämää.

Titta Tapio (Jyväskylä, 03.09.2023)

#734

Lapsien ja nuorten, välillisesti myös vanhempien, liikkumisen tukeminen on täkeää. Luontokoulun vaikutukset ovat moninaiset siihen nähden mitä ovat sen kustannukset.
Luonnon arvostus, kestävä kehitys ja monipuolinen terveyden ylläpitäminen on juurrutettava lapsesta lähtien, jotta kasvava polvi oppii ymmärtämään näiden asioiden tärkeyden.
Meillä Suomessa on sentään vielä run-saasti puhdasta luontoa, jonka vaalimi-nen tulisi olla jokaisen suomalaisen sydä-men asia.
Yleinen välinpitämättömyys on uhka luon-non ja siellä elävien eläinten säilymiselle. Näiden arvoa ei voi mitata rahassa.
Millaisen Suomen arvon päättäjät haluavat jättää perinnöksi jälkipolvilleen ?

Tiina Nuora (Jyväskylä, 03.09.2023)

#737

Ei missään nimessä saa lopettaa! Meidän koululainen on tykännyt tosi paljon ja tärkeitä asioita opetellaan, joita ei muuten koulussa tai monenkaan kotona opeteta.

Maiju Mynttinen (Jyväskylä, 03.09.2023)

#751

Luonto on meille tärkeä voimavara.

Heidi Koivukumpu (Jyväskylä, 04.09.2023)

#765

Tämä on mielenterveystyötä tulevaisuuteen! Ehdoton ei lakkautukselle!

Susanna Kellokoski (Muurame, 05.09.2023)

#774

Luontokoulun hyvin järjestetyt, ihanat retket ovat juuri sutä, mitä nykykoululaiset tarvitsevat!!!

Jaana Hurme (Jyväskylä, 06.09.2023)

#775

Luontokoulua tarvitaan enemmän kuin koskaan - sekä liikuttajana että luontosuhteen kehittäjänä!

Sini Teerikorpi (Helsinki, 06.09.2023)

#782

Toivon, että luontokoulu saa jatkaa osana perusopetusta.

Jenni Raatikainen (Jyväskylä, 07.09.2023)

#783

Luontokoulu on ollut todella tärkeä osa lasten monipuolista ympäristökasvatusta. Luontokoulun retket ovat lapsille kovasti odotettuja ja ikimuistoisia kokemuksia. Moni ei omassa elämässään pääse vastaavanlaisiin luontokokemuksiin ollenkaan. Luontokoulu ohjaa lapsia tutustumaan luontoon ja sitä kautta välittämään siitä. Mielestäni tällä on suuri merkitys myös luontomme tulevaisuuden kannalta.

Hanna Aho-Pynttäri (Jyväskylä, 07.09.2023)

#790

Luontokokemukset ovat todella tärkeitä joka iässä. Luontokoulu on vuosia tarjonnut upeita elämyksiä oppilaille! Eihän sellaista toimintaa voida lopettaa...

Sari Reinikainen (Muurame, 09.09.2023)

#800

Luonto on elinehtomme. Sen säilyttävät tulevaisuuden aikuiset, joiden suhde luontoon luodaan nyt.

Eeva Argillander (Lahti, 17.09.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…