Ei uusia tuulivoimaloita Pöytäniemeen!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

EI TUULIVOIMAA RUOVEDELLE !
HERÄTKÄÄ PÄÄTTÄJÄT VIHDOINKIN!!

Jussi Heinonen (Ruovesi, 28.06.2023)

#3

Ei yhtään tuulivoimalaa liian lähelle vakituista tai vapaa-ajan asutusta ! Ei teollisuutta kulttuurimaisemiin , löytyy varmasti sopivampia paikkoja !

Saija Heinonen (Ruovesi, 28.06.2023)

#8

Mökkiläisenä ajattelen kuinka tuulivoimalat muuttavat Ruoveden maisemia teolliseen suuntaan.
Myös lähellä asuvat joutuvat kärsimään tuulivoimaloiden haitoista, Haukkavuori tai Pöytäniemi ei ole niille oikea paikka.

Sirkka-Liisa Niininen (Kämmenniemi, 28.06.2023)

#12

Kalelan maisema-alue jätettävä rauhaan tuulivoimaloilta. Missään tapauksessa voimaloita ei saa rakentaa lähelle asutusta. Keskeisten kansallismaisemien kunnoittaminen on sekä kuntalaisten että mökkiläisten eduksi.

Anna Aminoff (Ruovesi, 28.06.2023)

#13

Ruoveden luonnon ja sen monimuotoisuuden vuoksi toivon, että Ruovesi jättäytyy tuulivoimavaapaaksi kunnaksi. Monet valitukset ympäri maailmaa tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista niin ympäristölle kuin ihmisillekin puhukoot puolestaan. Nämä(KIN) tuulivoimalat lisäisivät mahdottomasti huolta ja murhetta ihmisillä, joilla on joko asunto alueella, tai siihen joku muu yhteys.

Lisäksi mökkiläisten ja kesäasukkaiden huomioonottaminen ja heidän mielipiteensä kuuleminen olisi tärkeää tällaisia päätöksiä tehdessä. Ovat ensiarvoisen tärkeitä Ruoveden kunnalle. Ruoveden vetovoima on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Kuntapäättäjien olisi syytä havahtua tuulivoimarakentamisen haittoihin ennenkuin on liian myöhäistä. Rahallinen hyöty näistä voimaloista olisi olematon suhteutettuna ihmisten kärsimykseen niiden lähialueilla.

Katriina Salomaa (Ruovesi , 28.06.2023)

#16

Nyt päättäjät järki käteen! Ruoveden maine pilataan pysyvästi jos nämä Pöytäniemen sekä Murskemäen hankkeet hyväksytään.Sen jälkeen ei ole mitään väliä mihin joku haluaa tuulivoimalan pystyyn, lupa on myönnettävä jos "tasavertaisuutta" noudatetaan. Menetetään nämä perinnemaisemat ikuisiksi ajoiksi ja myös asukkaat. Kuka kesäasukas haluaa olla enään täällä. Kunnan väkimäärä kesäisin turvaa nykyiset palvelut ympäri vuoden.

Teuvo Pusa (Ruovesi , 28.06.2023)

#17

Aivain idioottimainen idea rakentaa niitä lähelle asutusta

Elina Kiviniemi (Mustasaari, 28.06.2023)

#19

Peli poikki!

Eeva Karonen (Ruovesi, 28.06.2023)

#20

Jo yhdestä voimalasta kuuluu tasainen humina vuokramökeille. Lähin mökki alle kilometrin päässä voimalasta

Mäntyvaara-Ruhala Mäntyvaara-Ruhala (Väärinmaja, 28.06.2023)

#31

Päättäjien tulee ottaa kunnan asukkaat oikeasti huomioon tällaisissa päätöksissä. Mainehaitta tulee nopeasti kalliiksi niin kunnalle kuin paikallisille yrittäjille. Rauhan sijasta kesäasukkaille tarjotaan jatkuvaa melua ja välkettä. Jää monet eurot saapumatta yrityksille ja kun kiinteistöt rapistuu kutistuu verotulotkin kiinteistöjen arvonaleneman takia. Tätäkö halutaan? Ruovesi tyhjäksi ihmisistä?

Marja Pusa (Ruovesi, 28.06.2023)

#38

Ei noin suuria tuulivoimaloita asutuksen lähelle. Ihmisten lisäksi eläimet myös hevoset kärsii vaikutuksista

Mikko Kallioranta (Ruovesi, 28.06.2023)

#41

Tuulimyllyjä ei voida rakentaa näin tiheästi asutuille alueille, metsien läheisyyteen, toimintahäiriöiden vuoksi on palovaara.

Ruta Murauskiene (Ruovesi, 28.06.2023)

#48

Täyskielto tuulivoimaloille luonnonkauniiseen ja rauhalliseen kotikuntaamme!

Paula Lähteinen (Ruovesi , 28.06.2023)

#51

Jos Kytövuoren ja Murskemäen tuulivoimalahankkeet toteutuvat, Ruhalankylä arvokkaine kulttuurimaisemaksi luokiteltuine peltomaisemineen jää pahasti kahden tuulivoimala-alueen vaikutuspiiriin. Lisäksi Kytövuoren lähivaikutusalueella on kansallisesti erittäin arvokas Gallen-Kallelan erämaa-ateljee. Kytövuoren lähivaikutusalueella on myös Ruoveden vanhainkoti. Muun muassa nämä seikat päättäjien tulee ottaa huomioon, kun Kytövuoren hankkeesta tehdään päätöksiä.

Veli-Pekka Heinonen (Vantaa, 28.06.2023)

#56

Jo tuo n. 70-metrinen näkyi edellisen asunnon ikkunasta valitettavan suuren osan vuotta.

Outi Mikkonen (Ruovesi , 28.06.2023)

#59

Jo nykyinen pieni tuulivoimala aiheuttaa meluhaittaa mökillämme. Pidän kuitenkin maisemahaittaa vielä suurempana. Tällaista kansallismaisemaa ei saa pilata! On lyhytnäköistä tuhota luonnonkaunista aluetta!

Ulla Ala-Mononen (Tampere, 28.06.2023)

#64

Ei enää yhtään lisää tuulivoimaloita luonnonkaunista ympäristöä pilaamaan! Haastan muutkin kunnanvaltuutetut allekirjoittamaan tämän tärkeän adressin! Ruoveden elinvoimaa Ruhalaan ja Pöytäniemeen suunnitellut tuulivoimalat tulevat ajamaan alas. Kannattaa ajatella asiaa ennenkuin on liian myöhäistä!

Riikka Lehti (Ruovesi , 28.06.2023)

#67

Ei enää pienintäkään tuulimyllyä tänne kuntaan.

Vuokko Hartikainen (Ruovesi, 29.06.2023)

#68

Ajatelkaa Ruoveden asukkaita ja kauniin kylän maisemaa ja jättäkää rakentamatta.

Eva Kurikka (Ylöjärvi, 29.06.2023)

#69

Edelleen odottelen valtuutettu Hackmanin lupaamia uusia melumallennoksia ja vastauksia valtuutetuilta Majalalta ja Kiveltä sähköpostilla esittämiini kysymyksiin.

Pasi Viitanen (Ruovesi, 29.06.2023)

#81

Kyseiset voimalat tulisivat dominoimaan valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä Ruoveden reitin järvimaisemaa aina 6km saakka.
Maankäyttö- ja rakennuslain 137§:n mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella edellyttää, että rakentaminen tulee olla maisemallisesti sopivaa, eikä saa olla merkittävää, muusta ympäristöstä poikkeavaa rakentamista.
Edellä viitattuun lainkohtaan;
Kyseisten voimaloiden rakentaminen on ehdottomasti maisemaan sopimatonta ja täysin muusta ympäristöstä poikkeavaa rakentamista. Tätä tosiasiaa kukaan tuskin pystyy kiistämään.
ELY:n suunnittelutarveratkaisuohjeistuksen mukaan säännös on ehdoton luvan myöntämisen este.
Näin ollen kyseinen suunnittelutarveratkaisuhakemus tulee hylätä.

Juha Stenberg (Ruovesi, 29.06.2023)

#83

En kannata tuulivoimaa. Sähköntuotto /verotulot kunnalle pientä suhteessa pystytys/purkamiskuluihin, terveydellinen haitta arvaamaton. Ruovesi luonnonkauniina kuntana arvokkaimmillaan ilman tuulimyllyjä.

Jenni Vilén (Akaa, 29.06.2023)

#84

Ei tuulimyllyjä Pöytäniemeen.
Aiheuttavat melu ja näköhaittaa ympäristön asukkaille.

Risto Rajamäki (Ruovesi, 29.06.2023)

#86

Ei pilata hienoa järvimaisemaa!

Arto Korventausta (Ruovesi, 29.06.2023)

#96

Ehdottomasti EI näille tuulivoimaloille. Syitä on lukuisia.Tuulivoimalat pilaavat jo alkumetreillään tekovaiheesta (mineraalilouhintaa lapsityövoimaa käyttäen)asennusvaiheeseen (kaadettua luonnonvaraista metsää ja eläinten asuinalueiden kaventamista) luontoa ja ihmisten elämää. Kaiken lisäksi nämä korkeat tuulimyllyt ilmaa halkoessaan halkovat ja tappavat ja invalidisoivat isoja petolintuja ja niistä lähtevä tasainen potkurihumina vie ihmisiltä ja eläimiltä luonnonrauhan. Lopuksi vielä,kun tulee aika,jolloin nämä siivekkäät huminatornit tulevat käyttöikänsä päähän, ne ovat totaalista jätettä,mitä ei saada enää käytettyä. Ja vielä loppuun ehkä se tärkein asia,minkä takia näitä tänne sitten pystytetään,on sähkön saanti / rahan . Rahat eli tuotto menee ulkomaisiin yhtiöihin ja sähkön tuotto on satunnaista ilmoista riippuen. So. Lopputulema on se ,että näitä ei todellakaan kannata/saa tähän Suomen maahan rakentaa.

Tuomo Lehtola (Ruovesi, 29.06.2023)

#98

Mökki Väärinmajalla. Älkää pilatko kaunista kylää. Myllyt pois asutus-alueilta.

Raija Mallon (Kellokoski, 30.06.2023)

#104

Kyllä murheellista on, miten köykäisesti kuntalaisten ja mökkiläisten näkemysten yli kävellään. On tosi pettynyt olo!

AM & J Lilius (Yvi/Rvs, 30.06.2023)

#105

Asuntomme sijaitsee alueen vastarannalla n. 2 kilometrin päässä. Vastustan Pöytäniemeen suunniteltuja tuulivoimaloita. Aiheuttavat huomattavaa haittaa ranta-alueella sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. Nykyinen tuulivoimala on huomattavasti pienempi kuin suunnitellut ja jo siitä aiheutuu meluhaittaa vastarannalla sijaitsevalle asunnollemme. Myös maisemallinen arvo ainutlaatuisessa Ruoveden ranta- ja järvimaisemassa menetetään ympäristöön kuulumattomien korkeiden rakennelmien vuoksi. Rantarakentamista säädetään tarkoin, rakennuksissa ei saa esim. olla järvelle loistavia värejä, mutta tällaiset suunnitellut tuulimyllyt hallitsevat maisemaa useiden kilometrien päähän. Ruovesi on vaarassa menettää tuulivoimahankkeiden takia tärkeimmän omaisuutensa eli luonnonkauniit rantamaisemat. Hankkeet vaikuttavat myös asuntojen arvojen alenemiseen etenkin 0-3 kilometrin vaikutusalueella.

Aila Rajamäki (Ruovesi, 30.06.2023)

#113

Ei tuulivoimaloita Suomen luontoon!
Hyötyy jää jollekin, haitat monelle.

Lothar Mallon (Tuusula , 01.07.2023)

#116

Pitää kuulla enemmistöä ja asukkaita!! Luonto kärsii!!

Anne Kangaspusu (Ruovesi , 02.07.2023)

#117

Myös täytyy huomioida Pöytäseläntien alueen kiintestöjen arvon aleneminen joka on useita miljoonia euroja. Rahan siirtoa toisten taskuun.
Näinkö kunta kohtelee asukkaintansa?
Tämä ei ole missän tapauksessa hyväksyttävää toimintaa kunnan taholta, jos asia etenee.

Veli-Pekka Hietala (Tampere, 02.07.2023)

#118

Suunnittelutarveratkaisu ja pelkkä rakennuslupa ei ole riittävä tapa tarkastella näin monen ihmisen elämään vaikuttavaa teollista toimintaa. Olemassa oleva pienempi tuulivoimala on aiheuttanut haittaa kymmenisen vuotta ja uusien voimaloiden myötä muuttuisi asumismahdollisuudet merkittävästi heikommaksi. Voimalarakentamista tulisi säädellä kaavoituksella ja aina edellyttää YVA-menettelyä. Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
ja tuulivoiman yhdistäminen on mahdotonta. Kunnanvaltuuston yleinen oikeus päättää kuntalaisten asioista velvoittaa toimimaan kuntalaisten edun mukaisesti. Hanke tulee keskeyttää alkuunsa ja samalla vältytään kalliilta jatkotoimenpiteiltä.

Antti Kallioinen (Ruovesi, 02.07.2023)

#119

Jokaisen kunnan ei tarvitse osallistua tuulivoiman tuottamiseen. Tuulivoiman tuottaminen ei ole kunnan velvollisuus, eikä kunta siitä rahallisesi merkittävästi hyödy. Haittoja on sen sijaan useita. Tuulivoiman tuottamiseen löytyy Suomesta ja Euroopasta paljon paremmin sopivampia kohteita. Yhteiseen sähköverkkoon energiaa joka tapauksessa tuotetaan on mylly sitten Ruovedella, länsirannikolla tai keski-Euroopassa.

Esko Kulju (Tampere, 02.07.2023)

#121

Ruoveden kesäasukkaana ihmetyttää ristiriita: mökkirakentamista säädellään tarkoin, mutta korkeita voimaloitako saisi rakentaa maisemaa hallitsemaan ??!! Tuulivoimalat eivät kuulu minkäänlaisen asutuksen lähelle, parempia paikkoja niille on olemassa. Olo on petetyn: Ruovesi mainosti/mainostaa itseään luonnolla ja kulttuurimaisemalla, nyt on näitä arvoja itse tuhoamassa.

Paula Latva (Orivesi/Ruovesi, 02.07.2023)

#130

Päättäjien tulisi toimia vastuullisesti, eikä ylenkatsoa asukkaiden rakkautta kotiseutuun. Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman
ja tuulivoiman yhdistäminen on mahdotonta. Pöytäniemi ja Haukkavuori eivät ole sopivia paikkoja teollisuusalueeksi.

Sanna Kallioinen (Ruovesi, 04.07.2023)

#131

Ei tuulivoimaa pilaamaan Suomen luontoa ja asuinalueita.

Timo Korhonen (Ruovesi, 04.07.2023)

#140

Hyvät kuntapäättäjät,

Vastustamme uusien tuulivoimaloiden rakentamista Pöytäniemi/Kytövuori -alueelle. Ne pilaavat Ruoveden Kalelan kulttuurimaiseman sekä aiheuttavat meille loma-asukkaille pysyvää haittaa melun, välkkeen, maisemamuutoksen sekä mahdollisesti myös loma-asunnon ja tontin arvonalennuksen muodossa.

t. Paula Stenberg ja Jussi Mäntyniemi
Loma-asunto: Pääskyniementie 533
Väärinmaja

Paula Stenberg (Ylöjärvi, 04.07.2023)

#146

Ei uhrata Suomen kaunista ainutlaatuista luontoa saati ihmisten hyvinvointia hetkellisen sokeaksi ja ahneeksi tekevän tuulivoimahuuman vuoksi.

Riikka Pekkonen (Ruovesi , 05.07.2023)

#152

Vastustan tuulivoimaloiden rakentamista Pöytäniemeen.

Mikäli hanketta viedään eteenpäin, tulee sille hankkia ympäristölupa ja suorittaa YVA-menettely.

On täysin käsittämätöntä, että näitä tuulivoimaloita pyritään nyt rakentamaan parhaille paikoille pilaamaan asukkaiden ja kesämökin omistajien elämää.

Juha Virolainen (Vihti, 05.07.2023)

#155

Hanke ei täytä suunnittelutarveratkaisun vaatimia edellytyksiä, joten rakennuslupaa ei pidä myöntää. Mikäli lupa kuitenkin myönnettäsiin, rakentamisen ehtona on oltava ympäristölupa ja hankkeesta on tehtävä YVA.

Riitta Saikkonen-Heinonen (Vantaa, 05.07.2023)

#160

Jos Ruovesi haluaa romuttaa maineensa matkailupitäjänä, luonnonkauniina pitäjänä ja mökkiläisten kuntana, varmin keino on ”raiskata” maisemat tuulivoimaa rakentamalla rannoille ja järvimaisemiin vapaa-ajan asutuksen ympäristöön. Tuulivoima sinänsä ok, mutta sijoituspaikat pitäisi olla kaukana kansallismaisemista ja asutuksesta sekä vapaa-ajan asutuksesta !

Arto Merisalo (Heinola, 05.07.2023)

#161

Ei pilattais kauniita maisemia kaikenmaaliman häkkyröillä.

Pentti Nieminen (Toivakka, 05.07.2023)

#162

Ei lähelle asutusta tuulimyllyjä

Säde Kallioranta (Helsinki, 06.07.2023)

#163

En hyväksy tuulivoimaa!

Pauli Kesti (Halli, 06.07.2023)

#164

Tuulivoimahankkeiden sijoittaminen asutuksen lähelle on vastuutonta. Tietoa tuulimyllyjen haitoista on jo olemassa, esimerkiksi professori emeritus Kimmo Suomen ja tutkimusassistentti Pirjo Kerosen tekemä 'Katsaus tutkimuksiin tuulivoiman infraäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen' vuodelta 2021. "Katsauksen päätulos on, että
tuulivoiman hallitsematon lisääminen ilman riittävää tutkimustietoa
merkitsee suuren riskin ottamista ihmisten terveyden kustannuksella" Suomi ja Keronen kirjoittavat. Nyt hankkeita yritetään runnoa läpi Ruovedellä sekä tiedosta että ihmisistä välittämättä. Uusiutuvaa energiaa tarvitaan, myös tuulivoimaa, mutta tuulipuistot on sijoitettava kauas asutuksesta.

Eppu Nuotio (Helsinki, 06.07.2023)

#170

En kiitos halua lapsuusmaisemieni ja nykyisten mökkimaisemieni ”kaunistukseksi” kyseisiä tuulivoimaloita. Niiden paikka ei ole kyseisellä alueella.

Outi Laine (Oulu, 06.07.2023)

#176

Tuulivoimaloiden läheisyydessä on useita vakituisia asukkaita sekä kesäasuntoja. Oma mielipiteeni tässä on että niin Ruhalan asukkaille kuin eläimistölle tuulivoimalat aiheuttavat asuinmukavuuteen vaikuttavia haittatekijöitä.

Piia Hakola (Ruovesi, 09.07.2023)

#177

Onko aivan ylitsepääsemätön pakkomielle rakentaa näitä myllyjä asutuksen läheisyyteen,kun asuttamatonta korpea Suomessa kyllä piisaa.Haapasaareen mahtuisi yksi mylly ja yläkylälle toinen vesitornin viereen jos kerran niistä ei mitään haittaa ole ihmisille.Järjen käyttö on sallittua,ei voimaloita asutuksen läheisyyteen.Ei kai voimalinjan läheisyys vaikuta voimaloiden sijoituspaikkaan??

Tero Moisio (Ruovesi, 10.07.2023)

#178

Ensin pitää säätää tuulivoimasta laki, jolloin estetään hallitsematon tuulivoimaloiden rakentaminen mm. näihin kansallismaisemiin. Lisäksi nämä aiheuttavat erityistä haittaa niin vakituiselle kuin vapaa-ajan asumiselle.

Ritva Leijala (Virrat, 10.07.2023)

#181

Vastustan vanhan ja arvokkaan lapsuuteni kulttuurimaiseman tärvelemistä tuulivoimapuistolla, joka pilaa maiseman ja alentaa sen lähistöllä asuvien tonttien arvoa, yleistä viihtyvyyttä ja on vastoin Ruoveden luonnonkauniin kunnan
kulttuuri- imagoa ja matkailuarvoja.

Marjo Korhonen (Jääli, 13.07.2023)

#184

Ei yhtään tuulivoimalaa ruoveteen

Kirsi Johansson (Ruovesi, 14.07.2023)

#195

Isot tuulivoimalat tekevät asumisen (+lomailun) Ruoveden kunnassa mahdottomaksi.
Todella moni on kertonut muuttavansa pois jos voimalat tulevat.
Arvostetut tutkijat puhuvat terveyshaitoista julkisesti.
Miksi heidän puheitaan ei oteta vakavasti?
Mitä arvoja Ruovedelle jää, jos täältä otetaan pois luonnonrauha ja pilataan kauniit maisemat välkkyvillä ja meluavilla voimaloilla?
Eräs tuulivoimalan lähellä asuva mies totesi näin: ”Välke on niin voimakas, että jos haluaa lukea päivällä lehteä, on laitettava verhot kiinni ja valot päälle.”
Ei siis ihan pikku juttu.
Tuulivoimalan melusta eräs totesi: ”Ennen kuuntelin linnunlaulua, mutta enää sitä ei kuule. On kuin autoja tulisi pihaan koko ajan. Ikkunat on pidettävä kiinni melun vuoksi.” Ei siis pikku juttu tämäkään.
Ja jos haluat menettää yöunesi, tutustu tutkimuksiin tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista.
Saksassa on tehty yli 1100 kansalaisaloitetta tuulivoimaloita vastaan. Kelan listalta löytyy oma koodi tuulivoimaloista sairastuneille.
Saksassa voimaloita on jo alettu purkamaan pois. Siellä todettiin, että 150-metristen tuulivoimaloiden rakentaminen lähelle asutusta oli suuri virhe. Että ne tulee olla isompia ja kauempana ihmisasutuksista.
Nyt kuitenkin näitä 300-metrisiä voimaloita suunnitellaan Ruovedelle, aivan asutuksen viereen. Haloo! Täällä on ihmisiä, ja jos ne pienet voimalat oli huono juttu, niin entäs ne isot?
Olen Rakastanut Kotikuntaani,
enkä ole koskaan ajatellut muuttavani pois.
Paitsi nyt.
En halua pilata terveyttäni, enkä istua kesäiltana laiturilla kuulosuojaimet päässä.

Uskon, että tämäkin asia voisi kääntyä vielä positiiviseksi.
Kunta ilman tuulivoimaloita on kohta arvossa arvaamattomassa.

Päättäjät, liito-oravia on Suomessa yli 40000 yksilöä, mutta meitä Ruoveden kunnan asukkaita on enää noin 4000. ✨Suojelkaa meitä, Please! ✨

Anne Viitala (Ruovesi , 26.10.2023)

#196

Isoja tuulivoimaloita ei saa rakentaa lähelle asutusta niiden aiheuttamien haittojen vuoksi.

Marjut Saranen (Vilppula, 27.10.2023)

#197

Ei uusia tuulivoimaloita missään nimessä tälle alueelle.

Jani Kauppinen (Ruovesi, 17.11.2023)

#198

Ei tuulivoimaloita Ruoveden Ruhalaan! Kenellä on oikeus tuhota kansallismaisema, luonto ja ihmisten terveys, eikö velvollisuutemme olisi suojella ainutkertainen luonto ja sen rauha lapsillemme ja heidän lapsilleen. Myymmekö luontomme halvalla ulkolaisten kiinteistösijoittajien uudeksi ”Talvivaaraksi” ilman että meillä olisi älyä pohtia kuka saa todellisen tuoton tuulivoimaloista ja samalla pilaa Ruoveden ainutlaatuisen maiseman!

Pirjo-Liina Koivusaari (Ruovesi, 20.01.2024)

#200

Huomatkaa myös seuraavat:
positv.fi, rapsodia.info, ten.ithelvm <-

Kari Aava (Tampere, 22.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…