SADE ry:n valtionapukelpoisuutta on jatkettava toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#2

SADE on mahdollistanut minulle yhteisön, hyvinvointia sekä rakkaan harrastuksen löytymisen. Olkaa kiltti ja tukekaa näiden asioiden saavutettavuutta jatkossa niin minulle kuin monille muillekin. ❤️

Elli Heiska (Jyväskylä, 15.07.2023)

#5

SADE ry järjestää niin paikallisesti, kuin valtakunnallisestikin äärimmäisen tärkeää kulttuurista toimintaa ja sen oikeus hakea avustusta palautettava. Toiminta on mahdollistanut minulle myös henkilökohtaisesti unohtumattomia kokemuksia ja hetkiä minulle rakkaiden asioiden parissa.

Henna Salonvaara (Jyväskylä, 15.07.2023)

#9

Terve!

Iiko Tuomikoski (Helsinki, 15.07.2023)

#15

Sade Ry järjestää tärkeää matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa, joka on mahdollistanut tanssin harrastamisen monille eri ikäisille!

Mari Hyvärinen (Jyväskylä, 15.07.2023)

#16

Sade Ry:n toiminta on elintärkeää katukulttuurin säilymiselle Suomen alueella. Sade ry:n toiminta on iso osa Suomen katukulttuurin toiminnasta ja yhteisö on valtava. Merkitys on valtava nuorille ja kulttuurille. Matalankynnyksen toiminta luo mahdollisuuden innostua harrastamaan ja liittyä ihmisiin.

Jasmin Kaakinen (Oulu, 15.07.2023)

#20

Sade ry tekee todella merkittävää ja kansainvälisestikin ainutlaatuista työtä suomessa. Olen saanut todistaa kuinka toiminta kannustaa yhteisölliseen tekemiseen ja aktivoi nuoria sekä saavuttaa vuosi vuodelta enemmän osallistujia.

Koen, että Sade ry:n valtionavun lopettaminen olisi suuri virhe ja toiminnan supistuminen jättäisi suuren aukon niin nuorisotyön kuin kulttuurinkin saralla.

Jani Salonen (Jyväskylä, 15.07.2023)

#22

SADE Ry on tehnyt merkittävää työtä katutanssikulttuurin tukemiseksi ja erityisesti tuodessaan katutanssit helpommin nuorten saataville Suomessa. Valtiontuen päättymisellä olisi suuri vaikutus yhdistyksen toimintaan ja sitä kautta kulttuuriin, jolle on aina ollut tärkeää osallistumisen mahdollisuus sosioekonomisista tekijöistä riippumatta.

Mikko Tamminen (Tampere, 15.07.2023)

#25

Toivotaan parasta!!!!

Ami Makkonen (Jyväskyl, 15.07.2023)

#49

Sade ry toiminta on elintärkeää suomen katutanssikulttuurille!

Nea Jylhänkangas (Helsinki, 15.07.2023)

#59

Älkää leikatko kulttuurista jatkuvasti ja samaan aikaan valittako, miksi suomen vienti ei vedä.

Kulttuuri on tärkeä vientituote, joka liittyy vahvasti markkinointiin. Se erottaa meidät joukosta eduksemme.

Ps: Orpon Hallitus alas. Ootte kävelevä mainehaitta.

Joel Sirén (vantaa, 15.07.2023)

#62

SADE ry on ainoa toimija Suomessa, joka ylläpitää eri katutanssilajeja koskevaa toimintaa Suomessa niiden alkuperää arvostaen, sekä on rakentanut ja kannatellut Suomen vahvaa katutanssin yhteisöä lapsista aikuisiin. On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että tätä katutanssin yhteisöä ja kulttuuria, joka muodostuu useista eri lajeista ja niiden ominaispiirteistä, ei ylläpidetä ja edes kosketeta tanssikouluista käsin - tanssi jää liikkeeksi ilman sydäntä ja sielua, jos lapset ja nuoret oppivat että tärkeintä on suorittaa, vaikka katutanssissa lajista riippumatta tärkein elementti on yhteisö. Kuvittelepa skeittiporukat opettelemassa Ollieta riveissä.
Tämä sielu on rakennettu vapaaehtoisten aikuisten harteilla, jotka SADE ry on tuonut yhteen. Työ on arvokasta, erityisesti SADE ry on tavoittanut nuoria. Viimeksi ihastelin lasten ja nuorten osallisuutta ja intoa CallOutKuopio jameissa kesän alkupuolella. Mutta SADE ry tavoittaa myös aikuisia, ja molempien tietoisuus katutanssimaailmasta olisi jäänyt muuten pintapuoliseksi tanssisalin peilin kuvajaiseksi.
Henkilökohtaisesti löysin itse vasta-alkajana Oulun seudulla katutanssin yhteisön ja voimavarat juuri SADE ry:n kautta, jossa työskentelin myöhemmin jonkin aikaa vapaaehtoisena. Nyt tanssi on päivittäistä elämää, ei vaan saleissa vaan ulkopuolella ja olen nähnyt SADE ry:n intohimon, ammattitaidon, sekä halun ulottaa tietoisuus katutanssista koko Suomeen.
Haluan vielä nostaa esille, että kentällä aktiivisesti työtä tekevät tiettyjen katutanssilajien puolesta toimijat tai yhdistykset, kuten Suomen breikkiliitto. Useat katutanssilajit ovat liian pieniä oman yhdistyksen ylläpitämiseen, mutta breikki on valittu Pariisiin 2024 olympialajiksi ja lajin kansainvälinen merkittävyys ja kiinnostavuus lienee selvää. Tällaiset pienet katutanssilajit kuten breikkikin on, todella tarvivat elääkseen SADE ry:n työtä kulttuurin eteen, sillä ne eivät pysty yksinään ylläpitämään lajin yhteisöllistä kulttuuria. Breikin tapauksessa tämä sisältää tanssin lisäksi dj-soittoa, graffiti maalausta ja räppiä. SADE ry on kuitenkin voinut tuoda tämänkin lajin kulttuurin monipuolisuuden kaikkien ulottuville, tuoden ihmiset yhteen ikää ja taitotasoa katsomatta.
- Rosa-Maria Alaraasakka

Rosa-Maria Alaraasakka (Helsinki, 15.07.2023)

#74

❤️

Jeffrey Kam (Helsinki, 15.07.2023)

#78

Katutanssi on muodostunut merkittäväksi osaksi monien tanssioiden elämää. Kulttuuriin Suomessa kuuluu yhteisöllisyys, hauskan pito ja rakkaus. Yhdistys on edesauttanut ihmisten tapaa ilmaista itseään, sekä luonut kentän, jossa jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Ilman valtionapua toiminta ei voisi jatkua, jolloin monilta harrastuneisuus vähentyisi sekä kulttuurin kehitysmahdollisuudet hupenisi.

Sanni Mattila (Tampere, 15.07.2023)

#80

Ilman tukea tämä todella arvokas kulttuuri- ja liikuntatyö ei ole mahdollista.

Anni Saviaro (Oulu, 15.07.2023)

#81

Katutanssi yhteisö tarvitsee Sadea!

Ira Vuolle (Helsinki, 15.07.2023)

#86

Hei!

SADE ry:llä ja sen Call out -toiminnalla on ollut viime vuosina monessa Suomen eri paikkakunnassa merkittävin rooli erilaisten katutanssitapahtumien ja -workshoppien mahdollistajana. Lisäksi se on vaikuttanut myös kulttuurisessa nuorisotyössä mm. erilaisten koululaisille järjestettyjen taide-työpajojen kautta.
- Sonja Annala, erityisnuorisotyöntekijä ja katutanssija

Sonja Annala (Helsinki, 15.07.2023)

#98

Kulttuuri ei ole mikään luksustuote!!!

Oskari Koskimies (Raasepori, 16.07.2023)

#102

For the past years SADE ry has been providing one of the best, useful and fun activities for youth and organizing cultural and social events for dancing community. In order to get people involved in the scene, keeping it alive and make it grow SADE ry needs a funding and support.

Andrii Gregul (Helsinki, 16.07.2023)

#109

SADE on merkittävä tekijä Suomen katutanssikentällä ja rahoituksen loppuminen vaarantaisi huomattavasti koko kulttuuritoiminnan edistymistä. SADE on kentän yksi tärkeimmistä ympäri Suomea tapahtumia ja toimintaa systemaattisesti järjestävä toimija, joiden helposti lähestyttävillä tapahtumilla on suuri merkitys koko Suomen katutanssiyhteisölle. Tämän vuoksi tuntuu järjettömältä, että rahoitusta oltaisiin päättämässä.

Vilma-Reetta Bergman (Helsinki, 16.07.2023)

#112

Nuoriso on tulevaisuus.

Ilkka Tuominen (Nokia, 16.07.2023)

#113

Karvin oppimistuloksia ja niiden eroja mittaavassa tutkimuksessa on todettu, että osallisuutta ja oppimista vahvistava tekijä on mahdollisuus harrastaa. SADE ry on omalla toiminnallaan vahvistamassa harrastusmahdollisuuksia koko Suomen alueella heille, jotka kokevat omakseen hiphop-kulttuurin. Toimintaedellytysten turvaaminen on alueellisen tasa-arvon turvaamista näille harrastajille.

Riina Niutanen (Jyväskylä, 16.07.2023)

#122

Sade ❤️

Pontus Linder (Helsinki, 16.07.2023)

#127

Erityisesti pienellä kylällä mahdollisuuksiin tutustua erilaiseen kulttuuriin on taattava kaikille.

Tuija Alapiha (Petäjävesi , 16.07.2023)

#144

I wanna..

Luiz Tomazeli (Järvenpää, 16.07.2023)

#176

I really support SADE 100%. SADE has been the first street events in early 2000’s in Helsinki who has shared knowledge, done cultural work for hiphop and done youth work through the culture that younger people could found for example new hobbies.
Sade RY is a big part of finnish hiphop culture and also brought it to format as art.
We need Sade to continue work in future to share culture, bring all people together.
We need more antiracist , joyable, cultural events in Finland what Sade works for.

Taija Hinkkanen (Helsinki, 16.07.2023)

#186

Tätä toimintaa tarvitaan

Jani Kyttä (Kuopio, 16.07.2023)

#191

it's important

Sonja-Riitta Laine (Helsinki, 16.07.2023)