Pelastetaan Hämeelinnan Miemalan koulu

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#401

Pikkukoulujen arvoa ei voi mitata rahassa.
Älkää sulloko lapsia jättikouluihin ”pärjäilemään”.

Liisa Peltonen (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#413

Järki käteen päätöksen teossa.

Marja Pylkkänen (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#449

Opettajana kannatan pienten ja turvallisten koulujen säilyttämistä, ne luovat myös yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Katja Lotta (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#454

Annetaan pienten koululaisten opiskella rauhassa turvallisessa ympäristössä, pienessä kyläkoulussa ja sanotaan painava ei koulun lakkauttamiselle. Lasten siirto suureen keskustan kouluun vain lisää ongelmia entisestään ja aiheuttaa turhia paineita ja turvattomuutta lapsille.

Satu Veijalainen (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#459

Nyt kun urakalla kouluja yhdistetään ja monissa kunnissa myös päiväkoteja, niin näissä kunnidsa on jo nähtävissä valinnasta aiheutuvia haittavaikutuksia. Lapset kärsivöt melusta ja varsinkaan ujoille hiljaisille lapsille ei löydy rahaa. Tässä tehdään valintoja jotka aiheuttaa ongelmia nuorille, joista maksetaan isompaa rahaa kuin säästöt. Uskaltakaa olla erilaisia ja pitää pieniä kouluja ja päiväkoteja. Ne ovat teille valttikortti, jolla saatte asukkaita, kun vaan osaatte sitä tuoda esiin.

Reeta Hedberg (Kirkkonummi, 17.08.2023)

#463

Toivon ettei Hämeenlinnan jokaista pientä koulua suljettaisi. Voisiko Hämeenlinna olla esimerkkinä ja houkuttimena lapsiperheille suurien koulujen sijaan, ja säilyttää mielummin pikkukoulut ja pienentää suuria kouluja. Pienten ihmisten koulumatkat ja perheiden muuttoaalto muualle kuin keskustan alueelle ei nouse, jos perhearkea helpottavia tekijöitä karsitaan vuosi toisensa jälkeen.

Anniina Erkkilä (Hämeenlinna , 17.08.2023)

#471

Pienet koulut ehdottomasti säästettävä niin alvettula, ortela kuin miemalakin. Viimesimmässä asuintalojakin rakennettu juuri lähikoulun takia. Ei kannattaisi pettää asukkaita.

Minna Verho (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#475

Pienet koulut oppilasläheisempiä, enemmän ryhmäytymisrä ja tukea sekä turvallisuuden tunne on tärkeetä

Heli Rämö-Kaija (Kärkölä, 17.08.2023)

#477

Pienet koulut ovat järkiratkaisu. Myös kaupungin reuna-alueet ja maaseutu on tärkeää pitää elävänä.

Johanna Sahila (Janakkala , 17.08.2023)

#478

Miemalan koulu täytyy ehdottomasti säästää! Ihan jo pelkästään sen takia, että Hämeenlinnan keskustan koulut on jo valmiiksi täynnä ja luokkien koot ovat valtavia. Mutta myös sen takia, että on kohtuutonta vaatia lapsia kulkemaan Miemalasta muualle kouluun, kun sielä on täydellinen paikka koululle.
Itse kasvoin lapsuuteni Miemalassa, kävin kaikki kuusi vuotta Miemalan koulua ja samoin kävivät kaikki neljä sisarustanikin.
On surullista, että pieniä kouluja uhataan lakkauttaa vaikka kaupungilla olisi ihan oikeasti muitakin asioita mistä leikata kuluja. Nyt päättäjien pitäisi herätä, että ei nämä keskustankaan koulut määräänsä enempää lapsia vedä sisäänsä ja lasten opetuksen taso heikkenee valtavasti kun luokkakoot isonee!
Jos halutaan, että meidän tulevilla sukupolvilla on hyvät mahdollisuudet ja tarvittava tuki oppimiseen ja kehitykseen, niin myös pikku koulut täytyy säilyttää.

Sonya Lindroos (Hämeenlinna, 17.08.2023)

#486

Kaupungin lapset (ja henkilökunta) tarvitsevat eri kokoisia kouluja. Jatkossakin täytyy olla vaihtoehtoja, sillä kaikille ei sovi iso koulu tai avoimet oppimisympäristöt.

Minttu Alkula (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#488

Pienen koulun etu on myös vaikeasti allergisen lapsen kouluruokailut. Miemalassa ei koskaan ongelmia, mutta ongelmat alkoivat isossa koulussa yläasteella. Väärin annettu ruoka johti sairaalahoitoon ja kouluruokailun lopettamiseen. Nykyään koulupäivät sinnitellään omilla eväillä koska luotto kouluruokailuun menetettiin. Miemassa ongelma ruokailun suhteen tunnettiin niin keittiöenkilökunnan kuin opettajienkin taholta ja siitä välitettiin. Pienikin riski väärään ruokaan minimoitiin heti kun se tuotiin esille. Isossa koulussa ei pystytä siihen. Vanhempien esittämät toiveet tuoteselosteista ei toteutunut kun yhtenä päivänä sen jälkeen se unohdettiin. Vaikka ruoka haettiin isosta koulusta henkilökohtaisesti silti "vellit" oli sekaisin ja väärää ruokaa tarjoiltiin edelleen. Lapsen kouluruokailun lopettaminen pelasti isossa koulussa kahdelta sairaalareissulta. Myös tämä on tärkeää ottaa huomioon pienien koulujen etuna. Turvallinen koulutien aloitus myös ruokailujen suhteen.

Katri Taivainen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#491

Kaupunki laajenee etelään. Koulua tarvitaan nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa

Petri Yrjö-Koskinen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#495

Miemalan sijainti etelään suuntautuvaa pendelöintiä ajatellen on erinomainen. Moren läheisyys tulevaisuuden työpaikka-alueena lisää alueen kiinnostavuutta. Visamäen kampus on lähietäisyydellä. Hämeenlinnan keskusta on helposti saavutettavissa sekä autolla että pyörällä.

Tontteja alueella ei ole ollut tarjolla pitkään aikaan. Nyt on toiveissa saada satakunta tonttia kysyntää tyydyttämään. Alueen kasvupotentiaali kaupungin levittäytyessä pääväylien suuntaisesti etelään (vrt. nykyinen korostunut itä-länsisuunta) tulee tunnistaa kaupungin kasvun turvaamiseksi.

Nina Ranimaa (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#505

Kaupungin kouluverkostoa kannattaa ylläpitää reunamillakin, ettei elinvoima säilyy tasaisesti joka alueella. Koulut pitävät muutkin tarpeelliset palvelut paremmin lähellä. Koulut eivät ole irti kokonaisuudesta, jolla asukkaat, tulevat ja nykyiset arvioivat asuinpaikkansa valintaa.

Juha Taivainen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#512

Miemalan lapset tarvitsevat oman turvallisen koulun❤️

Juha Somerkallio (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#523

Tämä lopettamispäätös olisi taas hyvä esimerkki päättäjien järjenkäytöstä.

Risto Naulanen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#524

- Miemalasta on pitkä matka sekä Seminaarille että Myllymäkeen. Lasten pitää päästä kantakaupungissa kulkemaan kouluun omin voimin, kävellen tai pyörällä (vaikutukset terveyteen, kasvatus ympäristöystävälliseen elämäntapaan, koulumatkojen sosiaaliset suhteet), mikä on kaiketi kaupungin omissa tavoitteissakin kirjattu (palveluverkkosuunnittelun periaatteet tms., Hiilineutraali Hämeenlinna). Miemalan lapset joutuisivat koulukuljetuksiin tai vanhemmat kuljettavat autolla, mikä muiden haittojen lisäksi lisäisi entisestään Seminaarin koulun ympäristön ruuhkia ja vaarantaisi liikenneturvallisuutta.
- Lähikoulu (piha ja liikuntasali) on alueelleen myös tärkeä harrastuspaikka.
- Miemalan kauan puhuttu omakotitonttien kaavoitus pitää saada valmiiksi, jotta kaupungilla olisi tarjota halukkaille rakentajille tontteja. Hämeenlinna voisi houkutella uusia lapsiperheitä esimerkiksi edullisten tonttien kampanjalla, kuten monet kunnat ovat tehneet, mutta kukaan ei muuta, jos lapsiperheiden palvelut, joista lähikoulu on tärkein, eivät ole kunnossa.
Eli toisin sanoen Hämeenlinnan elin- ja pitovoimaisuutta (uudet asukkaat) pitää pystyä parantamaan eikä koulujen lakkautus sitä tee, vaan kantakaupunkiin pitää saada tontteja näiden vetovoimaisten koulujen läheisyyteen (esim. Miemala, Luolaja).
- Jatkuvat koulujenlakkautuspuheet eivät rohkaise muuttamaan Hämeenlinnaan. Perheasunnon ostaminen on iso päätös, jonka tueksi tarvitaan luottamusta siihen, että palvelut säilyvät. Myös yleiskaavan suunnitteluvarauksiin pitää voida luottaa, sillä sehän on tehty mm. sitä varten, että asumista ja palveluja voidaan suunnitella.
- Ympäristöystävällinen kaupunki rakentuu siten, että päivittäin tarvittavat palvelut ovat lähellä käyttäjiä, niihin kuljetaan lihasvoimin. Hämeenlinnan tulisi enemmänkin vahvistaa kaupunginosien palveluita (koulu, päiväkoti, harrastukset, kaavat vähittäiskaupoille) kuin keskittää niitä. Voisiko Miemalan koululle tuoda vaikka esiopetusta tai päivähoitoa sekä lisää nuorten toimintaa, mikäli oppilasmäärä todella vähenee?
- Myös rakennettua ympäristöä, kuten suojeltuja koulurakennuksia, tulee arvostaa ja pitää yllä. Tällaisille rakennuksille parasta suojelua on niiden käyttö alkuperäisessä tarkoituksessaan (vrt. Lyseo ja Keskuskoulu). Kaupunki vastaa joka tapauksessa näiden rakennusten ylläpidosta, jolloin järkevintä on käyttää niitä.
- Käytetään mieluummin kaupungin omia kiinteistöjä ja pidetään ne kunnossa, ei meillä ole liikaan kaunista rakennuskantaa. Luovutaan mieluummin ylimääräisistä vuokratiloista.
- Infossa tuli esille, että Saaristen koulun kiinteistö ei ole välttämättä oppilaiden tarpeille toimivin. Tätä kannattaisi selvittää asiaa tuntevilta. Kuten valtuustoinfossa esitettiin, voisiko Saaristen koulun toimintoja siirtää Seminaarille, mikäli sieltä vapautuu tilaa?

Pauliina Kauppinen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#544

Lasten hyvinvointi on sijoitus tulevaisuuteen. Kahdeksan lastamme on tämän koulun käynyt ja jokainen heistä toivoo sydämestään, ettei Miemalan koulua lopetattaisi. Kuten myös me vanhemmat.

Heini Paajanen (Hämeenlinna, 18.08.2023)

#571

Hei, puollan Miemalan koulun toiminnan jatkumista tulevaisuudessa. Pienemmät koulut ovat inhimillisiä ja turvallisia koululaisia ajatellen. Hämeenlinna isompiin kouluihin ei ole hyvä siirtää lisää oppilaita muista kouluista. Niistä tulee entistä levottomampia ja turvattomampia. Opettajat, kaikki henkilökunta ja oppilaat väsyvät ja voivat huonommin.

Kaija Siltala (Hämeenlinna, 19.08.2023)

#579

Miemalan koulua ei saa lopettaa.

Heidi Mäkelä (Hämeenlinna, 19.08.2023)

#580

Vaikka lasten laskennallinen määrä näyttää vähenevän, mutta kuten ennenkin on nähty, se on ainoastaan hetkellistä. Antakaa lasten kasvaa ja käydä alakoulu pienessä turvallisessa koulussa, ja varsinkin antakaa heidän olla lapsia. Kyllä he ehtivät 'maistaa" yläkouluun siirtyessä ison tai todella ison koulun maailmaa, sitten kun he ovat valmiita/valmiimpia siihen. Nimimerkki yli 35v. yläkoululaisia opettanut ope 👍

Seppo Papunen (Hämeenlinna , 19.08.2023)

#594

Nyt järki käteen!

Outi Salminen (hattula, 20.08.2023)

#599

Miemalan koulua tarvitsevat monat lapset. Miemala ja Hattelmala hienoja asuinalueita lapsiperheille maaseudun rauhassa. Mutta ei houkuta muuttaa paikkaan jossa ei ole koulua ja lapset joutuvat matkaamaan pitkiä matkoja isoihin kouluihin joissa ei voi saada samanlaista tukea opetukseen kuin pienissä kouluissa

Annika Lahdenperä (Hämeenlinna, 20.08.2023)