Tuni leikkauksia vastaan - Henkilökunnan adressi

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#33

Opiskelijoiden vaatimuksiin on henkilökunnan jäsenenä helppo yhtyä.

Opiskelijoiden toimeentulo on pitkään ollut ongelma, ja nyt kaavaillut leikkaukset heikentävät sitä entisestään. Paitsi, että pienituloisilta leikkaaminen on epäreilua, opiskelijoiden tapauksessa se on myös ristiriidassa hallituksen nopean valmistumisen vaatimuksen kanssa.

Antropologina rasismin vastustaminen on minulle tutkimuseettinen velvoite, ja kiitän opiskelijoita tärkeän asian nostamisesta esiin.

Vetoan yliopiston johtoon, että korkeakouluyhteisömme asettuu tukemaan opiskelijoita.

Tuomas Tammisto (Helsinki, 02.10.2023)

#42

Opiskelijoilta leikkaaminen on tulevaisuudelta leikkaamista. Suomen ja maailman ongelmat tarvitsevat ratkaisijoita, joita ei kasva itsestään. Turvaamalla opiskelun edellytykset rakennamme tulevaisuutta. Rikkaana maana meidän on kannettava vastuumme maailmanlaajuisesti ja tarjota opiskeluedellytyksiä myös kehittyvien maiden opiskelijoille.

Sinikka Torkkola (Tampere, 02.10.2023)

#55

Opiskelijat tekevät yliopiston ja heidän oikeuttaan opintoihin keskittymiseen on tuettava.

Aura Lounasmaa (Tampere, 02.10.2023)

#106

Koulutusresurssien piti olla tällä hallituskaudella erityissuojeluksessa, mutta suojelun olisi syytä koskea myös opiskelijoita, joille koulutusta ollaan tarjoamassa.

Mika Mattila (Tampere, 03.10.2023)

#107

Opiskelijan työ on opiskella! Annetaan opiskelijoille opiskelurauha!

Ira Salminen (Tampere, 03.10.2023)

#128

Haluan antaa tukeni vastavalmistuneena opiskelijana tämän hetkisille opiskelijoille.

Leikkauksien ja muutoksien tiedostaminen jo itsessään heikentävät henkistä jaksamista ja näiden toteutuminen tekevät sitä entisestään.

Erityisesti mielenterveyspalveluiden tukeminen on turvattava. Jo tämän hetkinen tilanne ei ole ollut riittävällä tasolla, avun saaminen joko kestää liian kauan ja/tai sen saamienn on liian hankalaa. Lisäksi taloudellisen tasopainon heikentyminen ei ainakaan vähennä tarvetta mielenterveyspalveluihin.

Kouluttautuminen ei saa olla taakka!

Juho Vikman (Helsinki, 03.10.2023)

#176

Opiskelijat ovat Suomen tulevaisuus, ja opiskelun on yhä oltava yhdenvertaisesti saavutettava mahdollisuus kaikille. Pienessä maassa on hyvä saada kaikkien potientaali käyttöön. Opiskelun myötä toteutuva sosiaalinen liikkuvuus on perinteisesti ollut vahva arvo ja tavoite suomalaisessa yhteiskunnassa. Pidetään siitä kiinni!

Teija Hautanen (Tampere, 04.10.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…