Kouluvalmentajien työn jatkon puolesta!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#9

Kouluvalmentaja on korvaamaton apu koulun arjessa, erityisesti yhteishengen ylläpitämisessä ja lasten kiireettömässä kohtaamisessa!

Oona-Maija Koskela (Turku , 02.10.2023)

#23

Kouluvalmentajien työlle jatkoa!

Petra Pulli (Turku, 02.10.2023)

#24

Meidän pitäisi auttaa lapsia ja nuoria kaikin mahdollisin tavoin.

Päivi Vanhanen (Aura, 02.10.2023)

#25

Matalankynnyksen apu, jota saa päivittäin ilman viikkojen ja kuukausien jonottamista, on kouluissa tänä päivänä ehdottoman tärkeää. Lasten ja nuorten tukemiseen ja pahoinvoinnin (mt-ongelmienkin) ennaltaehkäisemiseen ei auta kauniit sanat vaan oikeat, konkreettiset teot. Kouluvalmentaja on tekemisen mestari ja tekee niitä työssään todellakin päivittäin!

Sanna Alavuokila (Turku, 02.10.2023)

#29

Varhainen puutuminen on tärkein asia, miten me voimme auttaa lapsia ja nuoria!!

Marja Salminen (Raisio, 02.10.2023)

#31

Olen seurannut kouluvalmentajan työtä kohta kolme vuotta ja huomannut kuinka tärkeää se on. Jos mikään muu ei ole saanut oppilasta pysymään koulussa on aina paikalla tuttu ja turvallinen aikuinen jonka luo on helppo mennä.
Todella tärkeä ihminen koulun arjessa!

Janina Sandell (Turku , 02.10.2023)

#33

Kouluvalmentajien työ on ehdottoman tärkeää oppilaiden hyvinvoinnille ja koulutyön sjuvuudelle kouluissa.

Riina Almgrén (Turku, 02.10.2023)

#35

Kouluvalmentaja on ollut erittäin hyvä ja tarpeellinen lisä ohr-henkilöstöön. Harmi, että meidän koululla se oli vain yhden vuoden riemu.
Näille on tarve!

Mervi Järviö (Turku, 02.10.2023)

#39

Kouluvalmentajien työ on todella arvokas tuki opettajille ja oppilaille! Ehdottomasti lisää tällaista tukea koululle!

Riikka Laaksi (Turku, 02.10.2023)

#40

Omassa työssäni lasten psykiatriassa olen nähnyt hyviä tuloksia siitä että koulussa on ohjaaja. Pystyneet auttamaan oppilaita tulemaan kouluun, joille se on ollut todella vaikeata ja poissaolo ollut jatkuvaa.

tove billing (kirkkonummi, 02.10.2023)

#41

Kouluvalmentajat ovat korvaamattomia niin oppilaille kuin opettajille: He ennaltaehkäisevät koulukärryiltä putoamista, nappaavat kyytiin pudokkaan ja antavat opettajille arvokasta aikaa keskittyä opetustyöhön!

Toni Mäkelä (Turku, 02.10.2023)

#46

Ehdottoman tärkeää pelastustyötä nykykouluissa! T. Opettaja, jonka oppilaista moni selviytynyt vain koutsin avulla

Maarit Laukkanen (Turku, 02.10.2023)

#52

Erittäin tärkeää koulun sekä nuorten arkea tukevaa työtä.

Sari Nyman (Littoinen, 02.10.2023)

#54

Arvokasta työtä lasten eteen. Lisää tarvitaan resursseja, jotta saadaan lapsille ja sitä kautta perheille tukea opiskeluun.

Jussi Ahlgren (Turku, 02.10.2023)

#58

Kouluvalmentan apu on monelle huonosti voivalle nuorelle välttämätön .

Lea Laitinen (Helsinki, 02.10.2023)

#61

Kouluvalmentaja tekee äärimmäisen tärkeää työtä! Nuorten pahoinvointi on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin, että ennaltaehkäisevä työ on tarpeen. Koulukoutsi pystyy tarttumaan niihin tapauksiin ja tilanteisiin, joihin opettajien voimavarat eivät riitä. Kaikkea resurssia ei voida repiä opettajien selkänahasta, sieltä ei enää löydy jaksamista eikä aina osaamistakaan haparoivien, moniongelmaisten, ahdistuneiden ja syrjäytymisvaarassa nuorten tukemiseen. Vaikka opettajakin välittää jokaisesta oppilaastaan, hänellä on vastuullaan varsinainen opetustyö ja siihen liittyvät työt. Olisi aika paljon vaadittu, jos samanaikaisesti pitäisi pystyä huomioimaan lukuista poissaolevat oppilaat, jotka erinäisistä syistä ovat jääneet koteihinsa tai kaupungille pyörimään. Olisi aika paljon vaadittu, jos oletettaisiin, että opettaja yksin yrittää ryhmäyttää luokkaa, jossa on paljon kiusaamista, ulkopuolelle jättämistä, someilkeilyä ja vaikka suoranaista väkivaltaa. Omassa koulussamme kouluvalmentaja on ollut korvaamattoman tärkeä asiantuntija, joka on kyennyt tarjoamaan kasvatusapua opettajalle ja kyennyt olemaan yksi luotettava ja turvallinen aikuinen, johon nuori voi tukeutua. Siinä missä opettaja ei aina ehdi tai pysty antamaan huomiotaan yksittäiselle oppilaalle, koulukoutsi pystyy. Hän on koulussa vain ja ainoastaan oppilaiden hyvinvoinnin, koulukuntoisuuden edistämiseksi.

Venla Lindström (Turku, 02.10.2023)

#79

Pyydän, että kouluvalmentajat saavat jatkaa tärkeää työtään! Kouluvalmentaja on koulussamme korvaamaton tuki oppilaille ja opettajille.

Jasmina Nevari (Turku, 03.10.2023)

#90

Kouluun tarvitaan ammattilaisia, jotka eivät ole vastuussa opetuksesta ja arvioinnista. Kouluvalmentajat ovat korvaamaton osa oppilaiden tukemista. Yksi syrjäytynyt nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle n. 1,2 miljoonaa euroa. Siihen nähden kouluvalmentajien vakinaistaminen on pieni kustannus.

Terhi Ylirisku (Turku, 03.10.2023)

#111

Yksi tärkeimmistä, suorista ja helpoimmista matalankynnyksen tuenmuodoista ,mitä voidaan tarjota syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja samalla tukea opettajia heidän opetustyössä

Maria Salmio (Turku, 03.10.2023)

#139

Kouluvalmentajat tekevät erittäin arvokasta työtä nuorten hyvinvoinnin ja kouluun kiinnittymisen eteen. Matalan kynnyksen toimijoita, jotka tekevät ennaltaehkäisevää työtä jalkautuen oppilaiden keskuuteen ja tarjoten tukea ilman ajanvarausta, tarvitaan kouluihin lisää!

Jenni Sahonen (Turku, 04.10.2023)

#143

Kouluvalmentajan työ on erittäin tärkeä tuki oppilaille ja on tyhmyyttä poistaa se.

Leena Peltonen (Kaarina, 04.10.2023)

#148

Kouluvalmentajien työ on todella tärkeää koko kouluyhteisön kannalta. Monelle oppilaalle heidän läsnäolonsa on aivan ratkaisevassa osassa pelkästään kouluun tulossa. Malli on toimiva ja oppilaiden auttamisen lisäksi helpottaa kaikkien aikuisten työtä.

Maria Holkeri (Turku, 04.10.2023)

#149

Kouluvalmentajat tekevät äärimmäisen tärkeää ja vaikuttavaa työtä kouluissa!

Lassi Karisto (Turku, 04.10.2023)

#153

Ehdottoman tärkeää saada koululaisille lisää turvallisia aikuisia tueksi kouluarkeen!

Anne Viljanen (Turku, 04.10.2023)

#166

Lasten tulevaisuus on aikuisten vastuulla. Kouluissa tulee olla henkilökuntaa, joka tukee nuoren hyvinvointia ja auttaa tarvittaessa. Opettajan ensisijainen työ on opettaa.

Nina Pihl (Salo, 05.10.2023)

#171

Kouluun tarvitaan paljon apua ja tukea antavia ammattilaisia!!!

Päivi Mäki (Turku, 05.10.2023)

#175

Erittäin tärkeää oppilaille koulussa päästä helposti puhumaan esim.huolistaan jollekin aikuiselle joka välittää

Irmeli Soinio (Turku, 05.10.2023)

#178

Vähä-heikkilän koulun kouluvalmentaja on kullanarvoinen, hyvistä osaajista tulisi pitää kiinni. Luonut hyvän suhteen lapsiin ja luotettu turvallinen aikuinen lapsille.

Minna Järvinen (Turku, 06.10.2023)

#185

Olen työssäni luokanopettajana nähnyt sen panoksen mitä kouluvalmentaja on tuonut koulumme arkeen. Välitunneilla erilaisia pelejä pelaavat lapset kouluvalmentajan tsempatessa vieressä, saa joka kerta hymyilemään. Juuri tällaista meillä on kaivattu! Erittäin tärkeä aikuinen koulumme arjessa. Kouluvalmentaja on lisännyt koulumme yhteisöllisyyttä ja ennen kaikkea hän on helposti lähestyttävä oppilaiden tuki koulumme arjessa. Jatkoon!

Anu Tuominen (Turku, 06.10.2023)

#187

Kouluvalmentaja on erittäin tärkeä henkilö niin koulumme lapsille kuin aikuisillekin. Hän tekee jatkuvasti töitä yhteisömme hyvinvoinnin eteen. Hän tukee, keksii, kuuntelee, ideoi.
Hän tekee sitä työtä, mitä opettajat eivät ehdi tai pysty, esimerkiksi peluuttaa oppilailla strategiapelejä välituntisin.

Helka Elo (Kaarina, 06.10.2023)

#198

Ainut asia mikä on lastani auttanut on kouluvalmentaja. Muilla ei resursseja tulla paikalle kun hätä. Häntä tarvitaan enkä tiedä miten lapseni selviää ilman tätä resurssia joka läsnä kun tarvitaan ja hätä suuri.

Rita Kivi (Turku, 06.10.2023)

#200

Kouluvalmentajien panos oppilaiden hyvinvointiin on korvaamaamattoman tärkeä!

Anna-Maria Fagervik (Turku, 07.10.2023)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…