Valurin (Värtön) leikkipaikan säilyttäminen

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#11

Tämä leikkipuisto on tärkeä paikka paitsi Värtön asukkaille myös laajemmin: puistoon tulee ulkoilijoita myös muilta alueilta etenkin talvisin erinomaisen pulkkamäen vuoksi, ja sen aktiivisia käyttäjiä ovat myös Värtön iso päiväkoti (Värttö ja Kurkela) ja perhepäivähoitajat, kaikki suosittuja yliopistollisen sairaalan läheisyyden vuoksi. Peltolassa ei ole päiväkotia joka tarvitsisi puistoa, ja Peltolan puisto on aivan liian kaukana pienille päiväkotilaisille kävellä, puhumattakaan useista autoteiden ylityksistä matkalla. Lisäksi Peltolan puiston välineet eivät ole perinteisiä kiikkuja ja liukumäkiä, ne ovat kummallisia kiipeilytelineitä jotka ei sovellu pienten lasten käyttöön, vaan vasta isompien. Värtön puisto sitävastoin sopii molemmille. Lisäksi puiston maasto ja ympäristö mahdollistaa mielikuvituksellisia leikkejä ja hippoja kumpareiden, pensaiden ja isojen puiden seassa.

Läheinen leikkipaikka tarkoittaa madaltaa kynnystä ulkoilla ja liikkua - Tämän puiston ylläpidon kustannus on pieni verrattuna siihen, mitä vaikutuksia se voi saada aikaan kun lapset ja nuoret pääsevät ulos ja heillä on siihen tarkoitukseen soveltuva viihtyisä paikka.

Emma Niskasaari (Oulu, 10.01.2024)

#40

Lähipuisto on hyvin tärkeä leikki-, ulkoilu- ja kohtaamispaikka lapsille ja perheille. Ulkoilu edistää hyvinvointia ja mielenterveyttä, tukee niin sosiaalista kuin muutakin kehitystä. Liikunnan on havaittu ehkäisevän myös mieleterveysongelmia. On tärkeää turvata kodin lähelle liikuntapaikkoja, joissa talvellakin on kivaa tekemistä( mäenlasku).

Pirjo Keskitalo (Oulu, 11.01.2024)

#84

Allekirjoittanut on hyvin ihmeissään kaupungin päätöksestä Värtön leikkipuiston lakkauttamisesta.
Puisto sijaitsee ainutlaatuisessa ympäristössä ikivanhojen petäjien katveessa, jossa lapsilla on tilaa liikkua turvallisesti. Puistossa sijaitsee myös oululaisittain harvinainen ja suosittu pulkkamäki.
Allekirjoittanut on myös päättänyt, että hänen nimensä todellakin voidaan julkaista internetissä tähän asiaan liittyen.

Ville Partanen (Oulu, 12.01.2024)

#89

Erittäin suosittu leikkipaikka

Noora Kettunen (Oulu, 13.01.2024)

#91

Valurin leikkipaikka toimii alueen ainoana leikkipaikkana ja toimii niin suunnittelun kuin muotojensa takia laajaan käyttöön kesät ja talvet.

Palvelee lapsia ihan vauvasta ja myös teinit viihtyvät puistossa. Moni lapsi harjoittelee pesäpalloa sekä jalkapalloa puiston kentällä ja perheet kokoontuvat viettämään syntymäpäiviä puistoon. Myös Värtön päiväkoti käyttää puistoa varhais-ja esikasvatuksessa monipuolisesti.

Olisi iso virhe poistaa puisto koska korvaavaa puistoa ja leikkimahdollisuutta ei ole lähimainkaan. Peltolan puisto on sopimaton leikki-ikäisille eikä tarjoa talvisin mitään puuhaa. Värtössä on vain tämä yksi leikkipuisto ja sen lopettaminen olisi alueen lapsille ja päiväkodille erittäin harmittavaa varsinkin kun lapset tarvivat turvallisen paikan ulkoilulle jonka puisto tarjoaa lähes ainoana paikkana Värtössä

Tuukka Manner (Oulu, 13.01.2024)

#93

Arvoisat päättäjät,

Värtössä, Valurinpuiston laidassa asuva kahden päiväkoti-ikäisen lapsen perheemme vetoaa teihin Valurinpuiston leikkipaikan säilyttämiseksi. Puisto on lapsillemme tärkeä paikka arkiliikunnan lisääjänä ja saman ikäisten kavereiden kohtaamispaikkana.
Näemme kotimme ikkunasta, että puisto on aktiivisessa, ympärivuotisessa käytössä. Puistossa on lähialueen ainoa mäenlaskupaikka, joten puistossa on paljon myös talvikäyttöä. Käytännössä puistossa on koko ajan käyttäjiä.
Puisto on myös Värtön päiväkodin aktiivisessa käytössä. Päiväkoti käyttää puistoa päivittäin.

On erittäin tärkeää säilyttää lasten arkiliikuntapaikkoja, jotta vältytään lasten liiallisen passiivisuuden aiheuttamilta haitoilta. Saavutettavissa olevat leikkipuistot ovat tähän mainio keino ja tärkeä tekijä lasten kokonaishyvinvoinnin kannalta.
Lähialueella ei ole juuri muita liikuntamahdollisuuksia lapsille. Ei ole esimerkiksi metsäalueita tms. retkeilyyn ja metsäleikkeihin.

Toivoisin että lasten liikkunnan ja hyvinvoinnin tukeminen olisi päättäjien priorisoinnissa korkealla. Tiedämme mitä haittoja liikkumattomuus aiheuttaa.

Jos lasten liikuntamahdollisuuksia kavennetaan ns. vanhemmista kaupunginosista, aiheuttaa se sen, että alueet menettävät vetovoimaansa entisestään lapsiperheiden osalta. Tällöin lapsiperheet ohjataan uusille asuinaluille, jotka paisuvat entisestään aiheuttaen haasteita kasvatuksen ja opetuksen järjestämisessä jne. Toivon että kaupungin tarkoitus ei ole demografialtaan homogeenistää kaupunginosia tämän kaltaisilla päätöksillä.

Toivomme että harkitsette päätöstänne uudelleen ja perutte päätöksenne lakkauttaa Valurinpuiston leikkipaikka.

Yt,

Riina Manner
Värttö

Riina Manner (Oulu, 13.01.2024)

#101

Värtön leikkipuistossa ainut pulkkamäki koko alueella!

Elina Heikkinen (Oulu, 14.01.2024)

#131

Värtön leikkipaikka on erittäin kovassa käytössä, eikä sitä saa poistaa. Siinä on mäki, jota käyvät myös alueen teini-ikäiset laskemassa. Värtön lapset ansaitsevat puiston, jonne voivat kulkea jalkaisin, ja johon hieman vanhemmat lapset osaavat mennä itsekin leikkimään. Puisto on monipuolinen.

Maria Junttila (Oulu, 14.01.2024)

#146

Näpit irti puistosta!

Marja Keskitalo (Helsinki, 14.01.2024)

#186

Lähileikkipaikat ovat todella tärkeitä lapsiperheille.

henri repo (oulu, 15.01.2024)Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…