Pelastetaan Kaukaan koulu – paras lähikoulu!

Allekirjoitukset, joissa on kommentti mukana

#10

Lapset ei ole kuluerä. Heistä tosin tulee kuluerä tulevaisuudessa noilla päätöksillä.

Heli Laitinen (Lappeenranta, 30.01.2024)

#30

Haluan että lapsemme saavat opiskella pienessä koulussa kotia lähellä suuren sijaan.

Katja Louko (Lappeenranta , 30.01.2024)

#37

Kaukaan koulun oppilasmäärä vielä 2030 yli 120 oppilasta eli kooltaan vielä aivan riittävän suuri ! Usean opettajan työpaikka jatkossakin!
Päätökset tehtävä pienten lasten etua ja turvallisuutta ajatellen …. Koulumatka ei voi esim. pidentyä kolmeen kilometriin ja yli ..liian monta vilkkaasti liikennöityjä vaaranpaikka matkalla ! Moniko aikuinen kävelee ja kävelisi kelissä kun kelissä joka päivä ko matkan? Lasten liikkumista esitettävä turvallisimmista ja järkevimmillä toimilla!
Koulun ympäristössä alueella paljon huoneistoja , taloja joissa asuu ikääntyviä eläkeläisiä jne… vapautuvia kiinteistöjä useita vuosittain joihin on lapsiperheitä jo sijoittunut ja tulee jatkossakin kun HYVÄ TURVALLINEN KOULU on lähellä!
Joten Kaukaan kouluun on tulossa lisää lapsia jotka eivät ”neliötehokuus ” laskelmissa huomioitu !
Lisäksi rakennus suojelukohde !! Eli kiinteistö huollettava ja lämmitettävä jatkossakin ! … ei pidä myydä pilkkahintaan eteenpäin.

Huomioiden jo pelkästään nämä perusteet!
Säästötoimet eivät ole täten hyväksyttyjä!
Joten Stop Kaukaan koulun lakkauttamiselle !!!
Lappeenranta lapsiystävällinen kaupunki:)

Pekka Paasolainen (Lappeenranta, 30.01.2024)

#54

Puhdasilmainen, kiusaamisvapaa koulu!

Marja Båtsman (Lappeenranta, 30.01.2024)

#78

Kaukaankoulua itse käyneenä toivon koulun säilyvän koulukäytössä.

Sirpa Ekman (Imatra, 30.01.2024)

#100

Toimiva koulu, jossa aloitin opinpolun v. 1974.

Pekka Riihelä (Kuopio, 30.01.2024)

#103

Rakkaat koulumme päättäjät,

Kaukaan koulu on minulle paitsi opintien alkupiste myös muistoista kirkkain jalokivi nuoruuteni ajoilta 70-luvulta. Koulun arkkitehtuuri, sen rakkaudella suunnitellut tilat ja yhteisöllinen henki ovat jättäneet syvän jäljen sydämeeni. Nyt, vuosikymmenien jälkeen, olen akustiikan asiantuntijana joutunut pohtimaan syvällisesti koulujen tilojen merkitystä oppimiselle ja nuorten hyvinvoinnille.

Nykyisenä akustikkona olen huomannut, että suuristakin kouluista huolimatta hyvästä akustisesta suunnittelusta huolimatta meluongelmat voivat olla merkittäviä. Tämä ei ole Lappeenrannan erityispiirre, vaan haaste, joka kohtaa monia kouluja ympäri maailman. Melu ei ole vain äänimyrsky, joka täyttää tilat, vaan se on myös keskittymiskyvyn varas, varkain hiipivä häiriötekijä, joka vaikeuttaa oppimista.

Kun ympäröivä maailma jo valmiiksi asettaa nuorten keskittymiskyvylle koetinkiven, voisimmeko edes kouluympäristössä tarjota heille rauhallisen sataman? Kaukaan koulun ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja tilojen suunnittelu mahdollistavat juuri tämän. Tämä on paikka, jossa historia ja nykypäivä voivat kietoutua yhteen niin, että se tarjoaa oppilaille paitsi turvallisen oppimisympäristön myös mahdollisuuden keskittyä.

Olen nähnyt, miten akustiikan laiminlyönti voi vaikuttaa oppimiseen. Suuret koulut, joissa akustista suunnittelua ei ole huomioitu asianmukaisesti, voivat olla meluisia ja keskittymiskykyä herpaannuttavia tiloja. Tämä ei ole pelkästään tekninen ongelma, vaan se vaikuttaa suoraan oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Kaukaan koulu tarjoaa mahdollisuuden olla poikkeus, kouluympäristö, jossa akustiikka on huomioitu niin, että oppilaiden on mahdollista keskittyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei ole pelkkä vetoomus menneisyyden puolesta vaan myös tulevaisuuden puolesta. Haluammeko säilyttää paikan, jossa historia kohtaa huomisen, vai annammeko periksi tilojen muutoshaluille?

Pyydän teitä sydämellisesti harkitsemaan päätöstänne Kaukaan koulun säilyttämisestä. Anna tilaisuus oppilaille keskittyä tulevaisuuteen, ilman että melu ja häiriöt asettavat heidän tielleen esteitä. Kaukaan koulu on paikka, joka voi olla oppilaiden toinen koti, turvallinen ja rauhallinen ympäristö oppimiselle ja kasvulle.

Kiitos, että otatte tämän vetoomuksen vakavasti.

Ystävällisin terveisin,

Heli Koskinen
Tekniikan tohtori
Kaukaan koulun ylpeä alumna

Heli Koskinen (Espoo, 30.01.2024)

#116

Asun tällä hetkellä isossa kaupungissa ja tunnistan ongelmat mitkä tulee jos koulumatkat pitenee. Sitä en haluaisi missään nimessä omalle veljentytölleni. Kaikkia asioita ei vaan voi mitata rahassa ja omasta kokemuksestani tiedän miten tärkeitä ovat oppivelvollisuuden ensimmäiset vuodet ja niiden onnistuminen heijastuu pitkälle tulevaisuuteen, suuri vaikutus sinun loppuelämäksi, ei siis pelkästään ole kyse vain niistä parista vuodesta. Suurissa kouluyksiköissä ei ole mitään hyvää, tuovat vain lisää ongelmia ja pahaa oloa. T: EX lappeenrantalainen, joka pääsi onneksi aikoinaan isosta koulusta pieneen kouluun jossa sain tarvitseman avun ja tuen.

Pirjo Ijäs (Vantaa, 30.01.2024)

#122

Kaukaan koulu ei ole ihan pieni koulu. Säilyttäkää opetus ihanassa koulussa, ja antakaa koululaisille mahdollisuus turvalliseen koulumatkaan!

Tiina Henttonen (Lappeenranta, 30.01.2024)

#131

Säästäkää lähikoulu ja turvatkaa pienten koululaisten koulumatka!

Mirka Toivari (Lappeenranta, 30.01.2024)

#133

Olen käynyt Kaukaan koulua ja se oli turvallinen lähikoulu,jonne menin päivittäin kävellen.Toivon totisesti,että lapset saavat edelleen käydä turvallista lähikoulua.Samalla lapset saavat liikuntaa kävellessään lähikouluun ja ovat pirteitä koulutuntien alkaessa.Emmehän kukaan halua,että lapset voivat huonosti sekä fyysisesti että psyykkisesti.Säilytetään yhdessä Kaukaan koulu ja annetaan lapsillemme mahdollisuus hyvään elämään!

Tuija Lintunen (Joensuu, 30.01.2024)

#141

On surkeata, että asia on jälleen esillä. Vuosi sitten Tirilän työväentalolla kun asukkaille/oppilaiden huoltajille järjestetyssä tilaisuudessa puhuttiin, että lopettaminen ei ole ajankohtaista vielä 10 vuoteen.

Kohta 2vuotta sitten muutettuamme Takaisin lapsuudenalueelle Tirilään mietittyämme pitkään missä haluamme kolmen lapsemme käyvän koulua.
Ostimme Tirilästä tontin ja rakennutimme talon. Emme olisi arvanneetkaan, että Kaukaan koulu tulisi olemaan lopetusuhan alla heti seuraavana vuonna!
Emme halunneet lapsiamme Pontuksen kouluun kuultuamme sukulaisilta sen negatiivisista vaikutuksista lapsiin. Ei omia luokkia, isot kaikuvat tilat. Ei vakautta mitä oma luokka ja pulpetti tekevät. Pienelle lapselle liikaa vastuuta ja toisaalta taas opetuksen tapahtuminen isoissa ryhmissä. Lasten voivan muutenkin huonosti ja keskittymisen olemisen vaikeus niin Pontuksen koulu ei tuntunut oikealta.

Päädyimme Kaukaan kouluun jota olemme itsekkin mieheni kanssa käyneet. Toinen 1-6 luokat, toinen 2-6 luokat vuosista 1991 eteenpäin.

Koulu on lyhyen kävelymatkan päässä. Liikennevaloristeyksiä on vain yksi. Emme varmasti ole ainoita ketkä ovat alueelle muuttaneet sen vuoksi, että koulu on lähelle ja mahdollisimman turvallisen välimatkan päässä kotonta. Tulevaisuudessa voi unohtaa taas yhden alueen kasvun, jos koulu päätetään lakkauttaa. On turha olettaa, ettå lapsiperheet hakeutuisi alueelle ja muuttaisi aluetta ikäjakaumalta nuoremmaksi. Puhumattakaan alueen talojen arvonlaskusta!

Mitä tulee lapsiin, niin te päättäjät voitte miettiä laittaisitteko omat pienet ekaluokkalaiset kävelemään 07 jälkeen kohti keskustan ruuhkia ja useita vaarallisia risteyksien ylityksiä? Tähän voinee joku vastata, että kyllä sitä ennenkin hiihdettiin 5km kouluun pimeällä mettätiellä. Kyllä. Mutta vaarana tuolloin oli ehkä lähinnä metsäneläimet. Nykyään on toisin ja aamuruuhkat autoineen, rekkoineen ja mopokuskeineen ketkä ei ymmärrä liikennesääntöjä tuo isoa huolta pienten lasten vanhempana.

Kimpisen koulun sijainti on aivan keskustassa ja on jo nykyisellään ruuhkainen. Lasten hyvinvointi on laskenut kuin lehmänhäntä. Miten hyvinvoinnin käy, kun koulu isonee ja lapsimäärät kasvaa? En voisi missään muotoa saboa, että isot koulut on hyväjsi jo valmiiksi alentuneessa keskittymistasossa hyväksi kenellekkään. Melu, hälinä ja sekavuus on se mikä tulee tulevaisuudesta mieleen koskien suurkouluja.
Lähikoulussa opettajat tuntee oppilaat, oppilaat tuntevat opettajat. Kiusaamisiin pystytään puuttumaan paremmin ja välitunnilla on järkevä määrä lapsia joita valvojat pystyvät suhteellisen hyvin valvomaan. Miten on laita Kimpisen koulun kanssa, kun lapsimäärät kasvaa? Onko lapsella siellä turvallinen olla?

Mitenkä ongelmat, kun alueeella on eri ikäisiä ekaluokasta ysiluokkaan. Vaikka välituntialueet olisikin rajattu, on selvää että koulumatkoilla ja myös välitunneilla pienemmät näkevät suurenevissa määrin ongelmakäyttäytymista. Tupakanpolttoja, karua kielenkäyttöä. Ovatko nämä asiat mietitty ennalta? Onko päihdevalistusta lisättävä jne.

Pienten lasten äitinä tahdon suojella omiani kaikelta tuollaiselta niin pitkään kuin se on mahdollista. En millään muotoa pidä ongelmattomana isoja koulukomplekseja ja niiden tietentahtoen kasvattamista tässä yhteiskunnassa!

Tuntuu, että lapsiamme kohdellaan kuin jotakin teollisuuseläimiä. Ahdetaan kaikki samaan paikkaan, jotta rahallinen kannattavuus saadaan huippuunsa. Ruokakuljetukset ym kaikki yhteen paikkaan, jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä ja lukemat näyttää paremmilta verrattuna lähikoulujen lukemiin. Lapset ansaitsevat enemmän tässä ihmisen tekemässä kiireisessä yhteiskunnassa. Lähikoulujen lapset eivät saa jäädä jalkoijin ja muuttua vain lukemaksi massan joukossa!

Hälytyskellojen pitäisi soida ja päättäjien herätä nykynuorten tarpeisiin. Teemme raha edellä tieten tahtoen päätöksiä joissa lapsien etua ei tunnu ajattelevan kukaan. Vai ajatteleeko? Missä tässä on pienen koululaisen etu?

Valtion tuki pienenee huomattavasti, kun lapsimäärä alueella vähenee. Kyllä. Mutta kuka teistä pystyy kertomaan mikä alueen lapsiluku on 5 vuoden päästä? Onko tässä kyse vain hätäsestä ennakoinnista? Kuinka moni muuttaa takaisin paluumuuttajana tai syrjäisemmiltä alueilta tänne, jos on varma tieto lähikoulun säilyvyydestä. Näin meidän perheen näkökulmasta koulun sijainti on ensisijainen ajatellessamme tulevaa kotiamme.

Linja-autotkin kulkee. Kyllä. Moniko teistä päättäjistä on istunut aamuruuhkabussissa? Jos on tiedätte, että pahimmillaan busseissa ei riitä istumapaikkoja todellakaan kaikille. Miten käy heiveröisten ekaluokkalaisten. Mitä käy, kun bussi tekee äkkijarrutuksen? Mitä käy kun bussi ajaa kolarin. Pienen mahdollisuuden skenaarioita, mutta mahdollisia. Vastaus on, että tuollainen parikymmentä kiloinen ekaluokkalainen on aikuisten jaloissa ja massa tulee päälle. Paikallisbusseissa harvoin on edes turvavöitä. Hieno skenaariohan tuo olisi, että vanhemmat hankkivat bussiliput lapsilleen ja kaupunki saa oivan lisätienestin, jolla katetaan isojen koulukompleksien rakentaminen!
Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta töiden vuoksi kuljettaa lasta kouluun.
Tämän ongelman ymmärtäisin, jos asuisimme maalla. Asuinpaikkamme olisi syrjässä ja olisi ennalta tiedossa, että koulumatkat tuovat perheelle hieman ja lisävaivaa. Tämä on tällöin omavalinta, niin kutsutusti. Mutta nyt emme asua maalla, emmekä edes syrjässä ja me vanhemmat olemme tämän ongelman edessä silti.

Raha ei saa aina ratkaista. Eikä raha saa aina olla ongelma, jos kyse on lapsista ja heidän hyvinvoinnista!

heidi Virtala-Paasolainen (Lappeenranta, 30.01.2024)

#178

Kaukaankoulu on hyvä koulu ja se tulisi säilyttää. Siellä opettajat ja oppilaat arvostavat toisiansa sekä tuntevat olonsa hyväksi. Koulua käyty lähipiirissä jo monessa polvessa ja hyväksi kouluksi todettu. Ei saa pakottaa lapsia isoihin laitos kouluihin. Koulu on säilytettävä. Lapset tarvitsevat sitä, omaa lähikouluja. ❤️

Katja Saalasti (Lappeenranta, 30.01.2024)

#183

On kohtuutonta olettaa, että tämän koulualueen koululaiset saisi mahtumaan esim. Peltolaan tai Lauritsalaan. Nykyiset luokkakoot ja inkluusio ovat jo nyt näyttäneet mitä tapahtuu oppimiselle. Sille ei suurluokissa ole sijaa. Näissä tapauksissa pieni on kaunista.

Kirsi Ovaska (Lappeenranta, 30.01.2024)

#192

Olen laittanut winkkiin sähköpostia ja toivon että ne luetaan sekä kysymyksiini vastataan, kiitos.

Maria Uskelin (Lappeenranta, 30.01.2024)

#200

Pienet lapset tarvitsevat lähikoulua,Imatralla tapahtui siuri virhe kun pienet turvalliset koulut purttiin ja kaikki sulottiin suuriin kouluihin joissa eivät mahdu.Osa luokat jouutuvat vielä olemaan parakeissa joissa suuret vuokrat,siinäkö säästöt.Koulumatkat pitenevät ja niistä kaupungille lisä kustannukset.

Tarja Varis (Imatra, 30.01.2024)