Stadin 6-luokkalaisille mahdollisuus käydä lähikoulua!

Pyydän allekirjoitustasi tukemaan uudelleenarviointia koskien Stadin ruotsinkielisten
6-luokkalaisten mahdollisuudesta käydä omaa lähikoulua. Kiitos!

Miksi Helsingin ruotsinkieliset kuudesluokkalaiset eteläisessä ja läntisessä piirissä eivät saa käydä lähikoulua, vaan kaupungin ajaman linjan takia joutuvat siirtymään yläasteelle pidemmän ja vaarallisemman koulutien päähän? Niclas Grönholm aloitti prosessin jo vuonna 2015 vaatimalla, että Brändö, Cygnaeus, Drumsö ja Kronohagen koulujen kuudesluokkalaiset siirretään Norseniin. Samalla todettiin, etteivät Kulosaarelaislapset Norseniin enää mahdu, jonka johdosta heidät siitrettiin Itäiseen alueeseen ja passitettiin Puotilaan. Seuraavaksi vuonna 2017 Kårböle, Haga, Munksnäs siirrettiin Hoplaxskolanin yhteyteen ja lopuksi myös 2018 pitkän vastustuksen jälkeen Zacharias Topelius skolan 6-luokkalaiset siirrettiin Hoplaxskolan Munksnäs yksikköön. Ruotsinkielisen jaoston pöytäkirjoista voi lukea, että kaupungin teettämissä mielipidetutkimuksissa sekä vanhemmat, että lapset halusivat käydä 6-luokan omassa lähikoulussaan. Mielipiteitä ei huomioitu. Kårböle, Haga, Munksnäs tapauksessa siirto oli rehtorinpäätös ja kyseinen rehtori on sittemmin tuomittu virkavirheestä (hän piti tietoisesti vuosia lapsia seksuaalisesti ahdistelevaa opettajan työsuhdetta yllä). Herää kysymys oliko hän pätevä tekemään päätöstä lasten intressit edellä?

Ruotsinkielisen jaoston johtaja Niclas Grönholm antaa itsestään ylimielisen kuvan YLEn julkaisussa koskien Norsenin päätöstä: - Slutligen framhåller föredraganden att förändringar alltid stöter på ett visst motstånd, och för att citera Apples förre direktör Steve Jobs, kanske det är så ”att målgruppen inte nödvändigtvis ens vet vad den vill ha. Eller egentligen, att målgruppen inte vet vad den potentiellt kunde få”. Tämän voi ymmärtää niin, että Grönholm olevansa meitä tavallisia tallaajia vähän fiksumpi ja ymmärtävänsä lastemme parhaan paremmin kuin me vanhemmat ja lapset itse.

Olin yhteydessä Niclas Rönnholmiin koskien taustoja siirtää Kårböle enhetenin kuudesluokkalaisia Munkkiniemeen koska joulunaikaan rehtori Pia Silvanderilta tuli kirje, että Munksnäs enhetenissä on tiloista kova puute. Rönnholm ei suostunut vastamaan kysymyksiini kirjallisesti, hän halusi jutella puhelimessa. Pyysin Zoom tai Teams palaveria, jonka voisin nahoittaa. Tämä ei sopinut. Kun soitimme, pyysin lupaa äänittää puhelun. Tästä Rönnholm kimpaantui ja toi esiin pontevasti tyytymättömyytensä tilanteeseen. Lopuksi hän suostui äänitykseen, mutta se on vain henkilökohtaiseen käyttööni. Miksi näin? Eikö virkamies voi ja eikö hänen pidä perustella päätöstä ihan avoimesti ilma salailua? Läpi keskustelun Rönnholm oli ylimielinen ja epämiellyttävä lopuksi hän antoi ymmärtää, että minulla oli aika pokkaa, kun olin ottanut yhteyttä ylipäätään. Miksi? Enkö saa vanhempana kysyä asioita? Helsinkiläisenä veronmaksajana ja vanhempana voisin jopa ajatella olevani hänen työnantajansa. Koska en saanut tyydyttävän tasoista vastausta Rönnholmilta olen kirjoittanut useamman sähköpostin Helsingin Kaupungin Valtuustolle ja pyytänyt saada nähdä taustatutkimus, joka tehtiin ennen 6-luokkalisten siirtoa. En ole saanut mitään tutkimusta. En voi, kuin olettaa, että kunnollista taustatyötä ei olla tehty. Oletan, että kaupunki on keskittynyt lyhytnäköisiin säästöihin tilojen kustannuksissa. Mutta otettiinko huomioon kokonaiskustannukset? Löytyy useita kansainvälisiä ja suomalaisia tutkimuksia siitä, miten pitkät koulumatkat ja pitkäkestoinen istuminen heikentää lasten koulumenestystä ja lisää terveyskustannuksia tulevina vuosina. Esimerkiksi 6 luokkalainen, joka pyöräilisi 10 min lähikoululleen vastaan 6-luokkalainen, joka istuu 45-50 min bussissa kouluun:
-> joutuu heräämään klo.6 ehtiäkseen klo.8 kouluun. Univaje ja sen aiheuttamat seurannaiskustannukset?
-> koulumatkan takia jää vähemmän aikaa liikuntaan. Liikkumattomuus ja sen aiheuttamat seurannaiskustannukset?
-> koska matkalla bussipysäkille on kauppa voi olla suuri houkutus pysähtyä ostamaan herkkuja piristämään pitkäveteistä koulumatkaa. Turhat kalorit ja sen aiheuttamat hammashoidon ja diabeteksen seurannaiskustannukset?
-> heikentynyt koulumenestys, liian aikainen tutustuminen vanhempien oppilaiden intresseihin
-> mahdollinen riippuvuus tai masennus tai syrjäytyminen ja sen seurannaiskustannukset?

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen vastasi, ettei esim. Kårbölessä olisi tiloja 6-luokkalaisille. Kuitenkin Hoplaxskolan rehtori kirjoitti joulukirjeessä, että tilat ovat loppu Munksnäs yksikössä, jonne 6-luokkalaiset ovat siirretty. Kårbölessä on kaksi rakennusta koulun alueella, jotka ennen olivat koulun käytössä. Kaupunki vain päätti hylätä ne. Toinen rakennuksista oli ennen koulun iltapäivänkerhon tila. Kaupunki päätti irtisanoa vuokrasopimuksen ja piti irtisanomisen mahdollisimman pitkälle omana tietonaan. Kaupunginosayhdistys Kårböle Gille rf. hallituksen jäsen sai sattumalta kuulla asiasta ja tällä hetkellä Kårbölle Gille vuokraa Drängstugania, että iltapäiväkerholla olisi omat tilat. Yhdistys tekee aktiivista työtä kerätäkseen varoja maksaa vuokrat, välillä lasketaan pennejä riittääkö kassassa rahat. Samaan aikaan kaupunki jäi 2020 500 miljoonaa euroa voitolle.

Lastenpsykiatrialta siirrytään nuorisopsykiatrialle 13v 3kk iässä, koska silloin suurimmalla osalla nuoruusiän biologinen ja psyykkinen kehitys on käynnistynyt. Moni 11–12-vuotias on vielä hyvin leikkiväinen ja kehitykseltään lapsen tasolla. Toiminnanohjaus kehittyy vahvasti nuoruusikään asti. Olisiko suositeltavaa, että 6-luokka olisi hyvä käydä tutussa pienessä kouluympäristössä? Tätä ajatusta tukee myös vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn, jonka mukaan 8. ja 9. -luokkalaisista tytöistä kolmannes ja pojista lähes joka kymmenes oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Miksi siis pitäisi 12-vuotiaita altistaa samalle?

Pyydän allekirjoitustasi tukemaan uudelleenarviointia koskien Stadin ruotsinkielisten
6-luokkalaisten mahdollisuudesta käydä omaa lähikoulua. Kiitos!


Virve Hyytiäinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Virve Hyytiäinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…