Suvivirsi pois kouluista!

Kristinuskoon on koko historiansa ajan kuulunut ajatus sen omasta ylemmyydestä muihin uskontoihin ja uskonnottomuuteen verrattuna. Vaikka Suomi onkin viimeisen vuosisadan aikana maallistunut päätä huimaavaa vauhtia, niin edelleen valtauskonnon edustajilla on jäljellä keinoja alistaa ja nöyryyttää toisia suomalaisia. Yksi merkittävin näistä on suvivirren laulaminen koulujen kevätjuhlissa. Koulujen tulisi olla uskonnollisesti puolueettomia oppimisympäristöjä, joissa jokainen oppilas voi omista ajatuksistaan (ja kotitaustastaan) huolimatta tuntea itsensä tasa-arvoiseksi yhteisön jäseneksi. Suvivirsi, kuten myös kaikki muut selvästi uskonnollisen taustan omaavat piirteet koulujen tilaisuuksissa, ovat selvä viesti luterilaiselta kirkolta ja opetusministeriöltä, jolla halutaan sanoa, että suomalaisessa yhteiskunnassa on yksi ainoa oikea tapa ajatella ja se on kristillinen usko. Koska kysymys on koulun juhlista, tämä viesti on erityisen painokas. Koulujen tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria ihmisinä kohtaamaan maailma ja antaa heille tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat löytää oman paikkansa yhteiskunnasta. Siksi yksittäisen uskonnon tapojen ja perinteiden korostaminen muiden uskontojen ja uskonnottomuuden kustannuksella omaa suuren symboliarvon: näiden perinteiden tuomisella koulujen juhliin halutaan nimenomaan näyttää "kaapin paikka" muille kuin valtauskonnon edustajille ja osoittaa heidän oman maailmankuvansa arvottomuus.

Me allekirjoittaneet toivomme, että seuraava eduskunta ottaa tehtäväkseen poistaa koulujen juhlista ja arjesta kaiken sellaisen toiminnan, missä jokin uskonnollisuuden muoto korostuu toisten uskontojen tai uskonnottomuuden kustannuksella. Toivomme, että eduskunta säätäsi lain (joka sisältyisi mielellään perustuslakiin), joka yksikäsitteisesti määrittelisi koulut ja muut valtiolliset ja kunnalliset laitokset uskonnollisesti neutraaleiksi. Viime kädessä tässä on kysymys ihmisoikeusasiasta ja uskonnonvapauden ja tasa-arvon toteutumisesta.

Jani Koskinen
Vantaa
opiskelija

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jani Koskinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?