Teiskon kirkon alueen pelastaminen

Vastustamme Tampereen seurakuntayhtymän pyrkimyksiä rakentaa Teiskon kirkon seudun arvokkaalle valtakunnalliselle suojelualueelle.

Museovirasto on määritellyt Teiskon 1788 rakennettu kirkon, kirkon vieressä sijaitsevan Pappilansaaren sekä Teiskolan kartanon muodostaman kokonaisuuden yhdeksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista historiallisista kulttuuriympäristöistä. Alueella on myös erityisiä luontoarvoja.

Tampereen Seurakuntayhtymä hakee poikkeamislupaa rakentaakseen Teiskon kirkolle moninkertaisesti rakennusmääräykset ylittävän tiheän omakotilähiön. Hanke ylittäisi viisinkertaisesti alueella normaalisti sallitun rakentamismäärän.

Seurakunta on esittänyt myös kirkon vieressä olevaan Pappilansaareen suunnitelman mittavasta mökkikylästä, jonne tulisi jopa 46 mökkiä, erilaisia yhteistiloja, venesuojia ja venelaitureita. 

Nämä molemmat rakennusprojektit ovat puhtaasti bisnesluontoisia, eivätkä liity mitenkään seurakunnan tehtäviin tai kirkon toimintaan. Rakennukset on tarkoitus myydä yksityisille ihmisille, käyttäen myyntivalttina suojelualueen erityistä arvoa. Suurmaanomistajana Seurakunnalla olisi maata hankkeilleen muuallakin kuin herkillä suojelualueilla.

Kulttuuriympäristöselvitys on osoittanut, ettei alue kestä huomattavaa muutosta. Vaikka em. alueiden rakennusten määrä pudotettaisiin neljännekseen, niin kokonaisuus tulisi silti peruuttamattomasti turmelemaan arvokkaan kulttuurimaiseman sekä paikan luontoarvot.

Kulttuuriympäristöjä ei suojella kevyin perustein, eikä niitä tule myöskään kevyin perustein hävittää. Suojelun tarkoituksena on, että monisatavuotinen kulttuuriympäristö ei olisi ostettavissa ja myytävissä. Tällaiset alueet rikastuttavat yhteistä hyvää ja julkista pääomaa. Ne ovat Suomen historian kannalta tärkeitä paikkoja, jotka tulee säilyttää myös jälkipolville.

Vetoammekin päättäjiin, jotta Teiskon kirkon alueen valtakunnallisesti arvokas suojelualue jätetään rauhaan nyt ja vastaisuudessa kaikelta normaalin haja-asutusalueen kaavan ylittävältä rakentamiselta.

 

Suunnitelmat alla löytyvät linkeistä alla:

Teiskon kirkon omakotialue https://www.tampere.fi/material/attachments/uutiskeskus/tampere/p/23BN2Xaq3/Teiskon_kirkon_uusi_kappeli.pdf?fbclid=IwAR0cu7s0C_NdF3RnUpxCzCz1Jo3-mmN6jO3byWtmEmRSuDajFtCgemWFau4

Pappilansaari https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/119364/Murtoj%c3%a4rviMarjukka.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jeena Rancken voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…