Tervalammen kuntoutuskeskusta päihdeongelmaisille ei saa sulkea.

Sosiaalilautakunnan esityslistalla (Kokous 2.5.2012) on mm. seuraavat kaksi kohtaa:

  1. Tervalammen kuntoutuskeskuksen paikkaluvun määrä 1.9.2012 alennetaan 108:sta 73:een ja 15 työntekijää siirtyy avohuoltoon.
  2. Jos paikkamäärän vähentäminen toteutuu, Tervalammen kartanon kuntoutuskeskukseen jää 73 laitoskuntoutuspaikkaa. Lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus siirtää tämä toiminta Helsinkiin ja muodostaa kaupunkiin yksi tai kaksi city-kuntoutusyksikköä. Näin ollen Tervalammen kartanon tiloista voitaisiin luopua vuoden 2013 aikana.

Paikkaluvun vähentämistä perustellaan rakennemuutoksella ja vähentyneellä kysynnällä. Tämä ei ole totta, vaan Tervalammen kuntoutukseen pääsy on järjestelmällisesti tehty viime vuosina vaikeammaksi. Vaikka avokuntoutusta on näennäisesti kehitetty, vakavimmista ongelmista kärsijöiden hätä on suuri. Tarvitaan kuntoutuskeskus, jossa kuntoutuja voi irrottautua omasta ympäristöstään.

Päihdeongelmaisille Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus on jo pitkään ollut helsinkiläisille ainoa paikka, jossa vakavista alkoholi- ja huumeogelmista kärsivät ovat voineet saada pitempikestoista kuntouttavaa hoitoa ongelmiinsa. Yleensä silloin kun ihminen hakeutuu päihdeongelmansa takia hoitoon tilanne on jo päässyt varsin pahaksi. Raha-asiat, asunto, ihmissuhteet ja työ on usein menetetty. Itsemurhaa on jo vähintäänkin suunniteltu ja usein jo ehditty yrittääkin. Tällaisessa tilanteessa avokuntoutus ei riitä. Tarvitaan pitempi 1 - 3 kk kuntoutusjakso, että asiat saadaan sen verran järjestykseen, että paluu omaan elämään ja avokuntoutukseen on mahdollista.

On väärin sulkea toimiva konsepti pois varsinkin kun sulkemisen perustelut eivät kestä kirkasta päivänvaloa. Jopa esityslista ja kokous on suunniteltu ja aikataulutettu siten, että ulkopuolisten vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat.