Tesoman tiilirakennusten säilyttämisen puolesta

Tesomalaisille tärkeä kaavoitussuunnitelma-asia

Tesoman terveysaseman ja kirjaston tontin ym. alueiden muuttaminen asuinkäyttöön (kaava nro 8351)

Tampereen kaupunki aikoo siirtää Tesoman terveysaseman, kirjaston ja nuorisokeskuksen toiminnot uudesta Tesoman kauppakeskuksesta vuokrattaviin tiloihin. Tarkoitus on purkaa terveysaseman ja kirjaston nykyiset rakennukset, sekä myydä tontti tulevan kerrostalon rakentamista varten. Kaavan tavoitteena on esitetty tehostetun palveluasuntojen rakentamista, mutta kaavoitussuunnitelman väljä sanamuoto mahdollistaa myös vuokra- tai omistusasuntojen rakentamisen terveysaseman ja kirjaston tontille.

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry haluaa säilyttää Tesoman yleisilmeeseen olennaisena osana kuuluvat hyväkuntoiset ja luontoon sopivat terveysaseman ja kirjaston punatiilirakennukset.

Uudisrakentamisen kuuluu sopeutua alueella vallitsevaan kaavaan, eikä päinvastoin, kuten nykyisessä suunnitelmassa. Rakennukset ovat keskeisellä paikalla Tesoman ydinkeskustaa.
Ne muodostavat yhdessä 1978 valmistuneen kirkkorakennuksen kanssa Tesoman tiilirakentamisen yhtenäisen kokonaisuuden.
Rakennusten ikä ei voi olla syy purkamiselle, sillä terveysaseman rakennus valmistui vuonna 1981, sitä laajennettiin v.1997 ja kirjasto otettiin käyttöön vuonna 1990. Jos terveysaseman ja kirjastorakennuksen tilalle rakennetaan kerrostalo kallion louhimista vaativine pysäköintialueineen, Tesoman keskustan yleisilme muuttuu oleellisesti. Erityisesti kirjaston talo on malliesimerkki luonnon ympäristöön sulautuvasta ja luontoa säästävästä rakentamisesta.

Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry esittää kaupungille seuraavaa:

Nuorisokeskusta ei haluta siirrettäväksi liikekeskuksen tiloihin, etenkin kun lehdistä on saatu lukea mm. Etelä-Suomen suurten kauppakeskusten nuoriso-ongelmista. Nykyiseen nuorisokeskukseen on varta vasten rakennettu tilat bändien treenikämppää, diskotoimintaa ja elokuvateatteria silmällä pitäen. Kirjaston talo on sijaintinsa puolesta ihanteellinen paikka näiden nuorison suosimien harrastetoimintojen jatkumiselle tulevaisuudessakin. Tesoman nuorisokeskuksen bänditiloista on ponnistanut maailmalle mm. Negativen Jonne Aaron.

Terveysaseman rakennuksesta tulisi tehdä ns. "kylätalo" Tampere virtaa –kaupunkistrategian mallin mukaisesti, ”jossa tamperelaiset vauvasta vaariin kokoontuvat ja tekevät erilaisia asioita yhdessä. Kylätalomallin suunnittelussa tukeudutaan olemassa olevaan palveluverkkoon (esim. koulu, päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, palvelukeskus…)."
Kylätalo olisi asukkaiden kohtaamispaikka ja tesomalaisille saataisiin huutavaan pulaan kokoontumis- ja kerhotiloja es. kansalais- ja työväenopiston kursseja ja sekä muita luento- ja koulutustilaisuuksia varten. Nykyisellään alueen koulut ja srk-sali ovat iltaisin täynnä ja es. vanhusten kerhotiloille olisi kovasti kysyntää. Terveysaseman talo olisi keskeisen sijaintinsa puolesta kylätalon toimintoja tukeva.

Ota kantaa tiilirakennusten säilyttämisen puolesta allekirjoittamalla tämä adressi.

www.tesoma.net


Riitta Lyytikäinen sihteeri Kaupunginosayhdistys Tesoma-seura ry    Ota yhteyttä adressin tekijään