Tirinkylän koulu säilytettävä

Me allekirjoittaneet vaadimme Oulun kaupunkia säilyttämään Kiimingin Tirinkylässä sijaitsevan alakoulun. Vaadimme myös julkisia, realistisia, tarkkoja ja selkeitä laskelmia eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksista verrattuna nykyisiin kustannuksiin. Näitä ei meille ole haluttu antaa.

Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelujen virkamiestasolta (Siku) on esitetty uudistuksia palveluverkkoon Oulun itäiselle alueelle vuoteen 2026 mennessä. Asukkaille on annettu mahdollisuus kommentoida kahta erilaista palveluverkkomallia. Molemmat vaihtoehdot on laadittu siten, että Tirinkylän koulu lakkautetaan vuoteen 2026 mennessä ja oppilaat siirretään lähi- ja aluekouluihin. (Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys 2018).

Tirinkylän koulu on tällä hetkellä oppilasmäärältään noin 100 oppilaan (ensi lukuvuonna oppilaita on 106) vireä kyläkoulu. Koulussa ei ole sisäilmaongelmia ja tilat ovat hyvässä kunnossa. Kattoa ja pihaa on juuri remontoitu. Oppilasmäärässä ei ole havaittavissa suurempia notkahduksia. Oppilaat ovat kokeneet oman lähikoulun turvallisena ja esimerkiksi koulukiusaamista ei ole esiintynyt. On myös tilanteita, joissa suuresta koulusta tulleen oppilaan koulunkäynti on rauhallisessa ympäristössä muuttunut positiiviseksi koulukokemukseksi. Oma kyläkoulu onkin ollut monelle perheelle yksi iso syy muuttaa alueelle. Uusia asukkaita on tullut ja olisi tulossa edelleen, mikäli koulu säilyy ja kaupungin kaavoitus sallii. Myös valmiit talot ovat menneet ongelmitta kaupaksi, joten elämää kylällä kyllä riittäisi. Koulun menetyksen myötä alueellinen vetovoima Tirinkylässä heikkenee ja asuntojen arvo laskee.

Kiimingin alueen suurin ongelma on tällä hetkellä lähes käyttökelvoton yläkoulu, jonka sisäilmaongelmia on yritetty ratkaista vuosikausia. Tirinkylän oppilaille ei olisi valmiina uutta koulua. Palveluselvityksen mukaan lukio oltaisiin siirtämässä uusiin tiloihin ja Tirinkylän oppilaille  rakennettaisiin muutostöinä koulu mahdollisesti lukiolta vapautuviin tiloihin. Uusiin tiloihin lähimmillä oppilailla olisi matkaa 3,9 kilometriä ja lopuilla sitä enemmän. Vanhempien pelkona on myös se, että jos uusia tiloja ei saada päättäjille riittävällä aikataululla järjestymään, Tirinkylän oppilaat siirretään Kiiminkijoen kouluun, jolloin kaikki oppilaat olisivat kuljetusten piirissä. Tirinkylän yksikön lakkautuessa Alakylän koulu olisi lähikouluperiaatteen mukaisesti lähin alakoulu, mutta  siellä tilat ovat täynnä. Emme voi ymmärtää ratkaisua, jossa oma koulumme joko seisoo tyhjillään tai otetaan kaupungin muuhun käyttöön oppilaiden koulumatkan, kylän vireyden ja harrastusmahdollisuuksien kustannuksella. Mielestämme kaupungin kannattaisi säilyttää lukio nykyisissä lukiolle toimivissa tiloissa ja keskittyä yläkoulun tilojen ratkaisemiseen nykyisen lukion ja kirjaston yhteyteen. Näin Kiiminkiinkin muodostuisi Sikun innovoima “olohuone”. Uudessa kampuksessa nykyiset ja rakennettavat tilat voitaisiin hyödyntää tehokkaasti, mahdollisimman vähän vanhaa saneeraten ja uutta rakentaen.

Koemme oppilaiden vanhempina, opettajina ja kyläläisinä, että uusi esitys on vastoin  kaupunginvaltuuston vuonna 2016 tekemää linjausta, jossa koulu on luvattu säilyttää. Mielestämme lähikoulujen lakkautus yleisesti vaikuttaa pyrkimykseltä keskittää kaikki palvelut keskuksiin. Tämä on myös vastoin aikoinaan tehtyä Oulun ja Kiimingin yhdistymissopimusta. Sopimuksen kohta 8.3 korostaa muun muassa alueellista moni-ilmeisyyttä ja viihtyisyyttä. (Yhdistymissopimus 2010, 16-17). Tirinkylä on historian valossa paikka, jonne Kiimingin alueen ensimmäiset asukkaat ovat asettuneet asumaan. Emme voi hyväksyä ajatusta siitä, että asuinalueet, jotka ovat ja olisivat edelleen vireitä, halutaan ajaa alas ja keskittää kaikki toiminnot suurille kaavoitusalueille Oulun keskustan tuntumaan.

Oulu on juuri saanut Unicefin sertifikaatin lapsiystävällisenä kuntana. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lapsiystävällisessä kunnassa  lapset nähdään tasa-arvoisina kaupungin asukkaina. Sertifikaatti antaa ymmärtää, että lapsiin kohdistuvat toimenpiteet näkyvät kaupungin taloudenkäytössä ja päätöksiä myös arvioidaan lapsiin kohdistuvien vaikutusten kannalta. Lisäksi lasten oma kokemus ja näkemys otetaan lapsiystävällisessä kunnassa huomioon palveluita suunniteltaessa. (Lapsiystävällinen kunta). Tirinkyläläisinä pohdimme, että onko näin? Onko meidän lapsiltamme kysytty haluavatko he pitää turvallisen lähikoulunsa vai kulkea säällä kuin säällä lähes 5 kilometrin matkaa Kiimingin keskustaan? Tällä hetkellä Oulun kaupungin taksimatkaraja on 5 kilometriä myös eskarilaisille ja alkuopetuksen oppilaille.

Kaupungin päättäjät vetoavat siihen, että keskittäminen on maassa vallitseva yleinen linjaus, jonka noudattaminen lisää Oulun vetovoimaisuutta. Iin kunta Oulun naapurina on tehnyt täysin toisenlaisen linjauksen. Sen seurauksena Jakkukylä päätti erota Oulusta ja liittyä Iin kuntaan. Toisin kuin luulisi, Iin taloudellinen kehitys on ollut noususuuntainen. Edellä mainittuihin seikkoihin vedoten ehdotammekin, että Oulu voisi profiloitua kaupunkina, joka tukee monimuotoista kaupunki- , lähiö- ja kyläasumista säilyttämällä palvelut myös reuna-alueilla. Tirinkylän koulu on yksi tällainen keskeinen palvelu alueemme lasten ja aikuisten arjessa.

Jos Tirinkylä menettää lähikoulunsa:

- Lasten koulumatkat pitenevät merkittävästi. 3-5 kilometriä säässä kuin säässä on pitkä matka ekaluokkalaiselle. Pienet oppilaat voivat tällä hetkellä käyttää  kahden kilometrin matkaan koululta kotiin tunnin aikaa. Uudessa mallissa koulupäivät venyisivät kohtuuttomiksi ja lasten jaksaminen on vaakalaudalla. Päättäjiltä toivoisimme asettumista pienen oppilaan asemaan, kun pimeänä syysaamuna tai kovalla pakkasella olisi lähdettävä yksin kävellen tai pyöräillen <5  kilometrin matka kohti koulua.

- Lähikouluperiaate kärsii. Tirinkylän koulun lakkautuessa ja Alakylän koulun ollessa täynnä joutuisi iso osa oppilaista väistämättä kuljetusoppilaiksi Kiimingin keskustan kouluihin. Kuljetusoppilaina Kiiminkijoentien ylitys on turvallisuuskysymys monelle pienelle koululaiselle.

- Pitenevät koulumatkat heikentävät koko perheen elämänlaatua. Tirinkylän alueen suurissa perheissä pakkaspäivänä autokuljetusten määrä päivää kohden on melkoinen. Tämä kuormittaa perheiden voimavaroja ja tulee perheille kalliiksi. Ei ole myöskään ympäristöystävällistä, kun kymmenet autot kuljettavat 5 kilometrin matkan monta kertaa edestakaisin talvipakkasella. Pitkän koulumatkan kulkeminen voi muodostua lastensuojelukysymykseksi, jossa lapsen perusturvallisuuden tunne on uhattuna, eikä vanhempi työssäkäynnin tai muun syyn vuoksi voi tähän vaikuttaa.

- Pienen koulun edut menetetään (oppilaat ja vanhemmat tuntevat toisensa, kiusaamista on vähemmän, yksilöllisyys huomioidaan, koulu on rauhallinen ja turvallinen).

- Oulu heikentää yhden elävän, omaleimaisen kylän vetovoimaisuutta. Meillä ei ole tarkoitus kasvaa kauheasti, mutta meillä on oikeus säilyä. Kyläkoulu on ollut monen uuden asukkaan valintaperuste asuinpaikalleen. Koulun menetyksen myötä myös alueen asuntojen arvo laskee.

- Lapsemme ovat epätasa-arvoisessa asemassa muihin kaupungin lapsiin verrattuna. Emme vaadi monitoimitiloja tai suuria uudistuksia. Haluamme, että koulumme säilyy.

- Lasten harrastusmahdollisuudet heikkenevät. Tällä hetkellä lapset voivat esimerkiksi lähteä itsenäisesti jääkiekkokentälle ilman kuljetuksia ja osallistua koululla tapahtuvaan kerhotoimintaan. Pelkäämme, että koulun lähdettyä myös toiminnot loppuvat, kentän valot sammuvat ja jäädyttäminen unohtuu.

- Oulun kaupungin päätös tehdään asukkaita kuuntelematta ja vastoin esimerkiksi Unicefin kaupungille myöntämää sertifikaattia.

- Kaupunki ei säästä ollenkaan, vaan kulut kasvavat kuljetusten sekä oppilaiden siirtämisestä johtuvien muutostöiden aiheuttaman ketjureaktion seurauksena. Myös hyväkuntoinen koulurakennus jäisi tyhjilleen tai siirrettäisiin muuhun käyttöön. Tämäkin vaatii kalliita muutostöitä. Ohessa on myös artikkeli siitä, kuinka olemattomia kunnan säästöt käytännössä ovat silloin, kun lakkautus koskee elinvoimaisia kouluja.

- Vaikka koulun sulkeminen aiheuttaisikin näennäisen säästön, mikä on todellinen kulu, kun oppilaat väsyvät, ihmisten arki ongelmallistuu ja tyytyväisyys heikkenee?

- Kaupungin päättäjät tekevät arvopäätöksen, jonka äänestäjät taatusti muistavat. 

Olemme pettyneitä siihen, että lupauksista huolimatta joudumme jälleen taistelemaan oman kyläkoulumme puolesta. Emme kuitenkaan aio jättää asiaa tähän, vaan olemme valmiina puolustamaan lapsiamme, opettajiamme ja perheitämme.

 

Tirinkylän koululaisten, opettajien ja perheiden puolesta

 

 

 

Lähteet:

Koski, A sekä Haukiputaan , Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin kunnanvaltuustot ja Oulun kaupunginvaltuusto 2010. Haukipudas - Kiiminki - Oulu - Oulunsalo - Yli-Ii. Yhdistymissopimus.

Lapsiystävällinen  kunta: https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/lapsiystavallinen-kuntaSivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvitys 2018: https://www.ouka.fi/documents/52058/17708925/Alueellinen+tarkastelu+-+it%C3%A4inen+alue.pdf/bfc0df85-069f-40cc-a8bd-77d6b75ef7f0

Koulusäästöjen vaikutuksista: https://kuntalehti.fi/uutiset/missa-ovat-800-miljoonan-koulusaastot/

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Salla Impiö voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )