Transopiskelijat ja kutsumanimikäytännöt korkeakouluissa

 

Vaadimme korkeakouluilta tasa-arvolakiin perustuvaa ohjeistusta transopiskelijoiden tasa-arvoisesta kohtelusta. Suomalaisten korkeakoulujen nykyiset kutsumanimikäytännöt ovat ristiriidassa kansallisen tasa-arvolain kanssa, jonka mukaan oppilaitoksilla on velvollisuus puuttua sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään ja ennaltaehkäistä sitä. Korkeakoulujen digitaalisten järjestelmien tulee olla sukupuolen perusteella syrjimättömiä, turvallisia ja jokaisen saavutettavissa.

 

Käytössä olevien digitaalisten järjestelmien etunimitietoja ei tyypillisesti saa muutettua ennen juridista nimenmuutosta. Opiskelijan tiedoissa on kohta ”kutsumanimi”, johon ei kuitenkaan saa muutettua muuta nimeä, kuin jonkin juridisista etunimistä. Tämä on ongelma, sillä usein nimen muuttaminen on prosessi, joka on paljon muutakin kuin juridinen nimenmuutos, eikä ole ollenkaan tavatonta, että uusi nimi on käytössä jonkin aikaa ennen juridista nimenmuutosta. Lisäksi Digi- ja väestötietoviraston päätöksessä voi kestää kuukausia, eli päätöstä juridisesta nimenmuutoksesta joutuu väistämättä odottelemaan. Nimi on merkityksellinen osa ihmisen identiteettiä, jonka vuoksi juridinen nimenmuutos ei ole niin yksinkertainen asia kuin usein ehkä ajatellaan.

 

Nykyinen kutsumanimikäytäntö lisää vähemmistöstressiä, jolla on tutkitusti terveyshaittoja. Käytöstä poistuneen nimen eli haamunimen (deadname) näkyminen muille opiskelijoille ja henkilökunnalle pitää kaikissa yhteyksissä olla mahdotonta, sillä se voi paljastaa henkilön tahtomatta hänen transtaustansa. Opettajien/henkilökunnan ei ole missään tilanteessa tarpeellista nähdä opiskelijan kaikkia nimi- ja hetumuutoksia opintohallinnon tietojärjestelmissä (esim. Sisu ja Peppi). Nykyinen kutsumanimikäytäntö on syrjivä, koska se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, joutuuko opiskelija käyttämään voimavarojaan kutsumanimensä erilliseen ilmoittamiseen. Mikään ei myöskään tällä hetkellä takaa, että opettaja annetusta ilmoituksesta huolimatta todella käyttää oikeaa nimeä. Käytöstä poistuneeseen nimeen voi myös liittyä traumataakkaa, psyykkistä kuormitusta tai henkilön turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.  

 

Kaikkien ihmisten tulisi saada valita millä nimellä tulee kutsutuksi korkeakoulujen kampuksilla ja digitaalisissa järjestelmissä. Vaadimme, että käytössä oleva kutsumanimi on ensisijainen etunimi, joka näkyy opetushenkilökunnalle ja muille opiskelijoille myös silloin, kun se ei ole väestörekisterissä oleva juridinen etunimi. Digitaalisten järjestelmien käyttäjätunnukset tai sähköpostiosoitteet eivät saa jatkossa pakottaa ketään käyttämään tai paljastamaan haamunimeään. Korkeakoulut ovat vastuussa siitä, että niiden ostamat digipalvelut ovat linjassa kansallisen lainsäädännön kanssa, sekä niiden itse laatimien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien mukaisia.

 

Kampus kaikille-tiimi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kampus kaikille-tiimi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…