Turku Energian sähkösopimusten kohtuullistaminen

Pyydämme Turku Energialta kaksi -vuotisten määräaikaisten sähkösopimusten hinnan kohtuullistamista ja sopimusten irtisanomisen mahdollistamista ilman kohtuuttomia kuluja.  

Monet joutuivat syksyllä 2022 tekemään sähkösopimuspäätöksensä hyvin sekavassa, jopa paniikinomaisessa tilanteessa. Sopimusta tehdessään vanhoilla Turku Energian asiakkailla oli kuitenkin vahva luottamus sähköyhtiöönsä ja siihen, ettei se saattaisi asiakkaitaan kohtuuttomaan tilanteeseen sähkölaskujen suhteen. Nyt kuitenkin monet kotitaloudet ja kerrostaloasukkaat ovat joutuneet maksuvaikeuksiin solmittuaan tällaisen kalliin ja pitkäaikaisen sopimuksen.

Sähkön hinta, joka nousi jopa kuusinkertaiseksi aikaisempaan verrattuna, koskettaa eniten yhden tulonsaajan kotitalouksia sekä pienituloisia lapsiperheitä ja eläkeläisiä.  

Nykyisen sopimuksen irtisanomisehdot ovat käytännössä mahdottomia. Ne voivat johtaa asiakkaiden jopa kaksinkertaisiin sähkömaksuihin.  

Pientalojen Louna TPK -sopimuksen hinta on 27,1 snt/kwh ja useissa kerrostaloyhtiöissä sopimuksen hinta on noin 31 snt/kwh. Vertailun vuoksi Turku Energia tarjoaa nyt yhden vuoden Louna Vesi -sopimusta hintaan 11,7 snt/kwh.  

Voidaan todeta, että uusiin sopimushintoihin verrattuna viime syksyn sopimukset eivät ole asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Tästä johtuen luottamuksen palauttaminen edellyttää Turku Energian taholta riittävää helpotusta aikaisempiin sopimusehtoihin.

Pyydämme allekirjoittamaan tämän Turku Energialle luovutettavan adressin.