Turun Pajamäen asfaltoinnille EI!

Allekirjoita adressi Turun Pajamäen alueen perinnemaisemaan kuuluvien hiekkateiden säilyttämisen puolesta!

IMG_9392.jpg

Me allekirjoittaneet vastustamme Turun Pajamäen alueen teiden suunniteltua asfaltointia.

Kannatamme Ylitien, Pajamäenkadun ja Alitien säilyttämistä hiekkateinä mm. seuraavien syiden takia: 

  • Suunniteltu asfaltointi muuttaisi Pajamäen vanhan perinnemaisena identiteettiä, vesitaloutta, maaeliöiden elinolosuhteita, lähiluontoa sekä monia muita piirteitä pysyvästi ja peruuttamattomasti. 

  • Hiekkatiet ovat tärkeitä muillekin kuin alueen asukkaille. Sadat ulkoilevat ja koiriaan alueella ulkoiluttavat turkulaiset kokevat Pajamäen persoonalliset ja maanläheiset soratiet levollisiksi hengähdyspaikoiksi ja osaksi virkistävää kaupunkiluontoa.

  • Asfaltointi on asemakaavan vastainen ratkaisu. Pajamäki lukeutuu Turun kaupungin asemakaavassa muutamiin jäljellä oleviin arvokkaan rakennetun kokonaisuuksiin, joita kuvaillaan seuraavasti: ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus. Kohteen arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää…” Alueen soratiet ovat olennainen osa 1890-luvulta peräisin olevaa vanhaa mäkitupalaisaluetta ja kiistatta sen tärkeä ominaispiirre. 

  • Kaupunginosien vahvuus on niiden omaleimaisuus, jota kannattaa vahvistaa, ei vähentää. Turun kaltaisen historiallisen kaupungin rakennukset, kadut ja asuinalueet ovat kansallisomaisuutta. Äänestysmenetyksen mukaan vaihtuvat päättäjät eivät saa tuhota niitä lyhytnäköisesti. Harvat jäljellä olevat historialliset kaupunkikerrostumat tulee säilyttää jälkipolville. Turun tauti ei saa uusiutua!

  • Kaupunkien tulisi asfaltoinnin sijaan etsiä sellaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka eivät ole ristiriidassa niiden omien ilmastotavoitteiden kanssa. Asfaltin haitallisista ilmasto- ja terveysvaikutuksista saadaan koko ajan uutta, hälyttävää tietoa. Asfaltti saattaa olla ajoneuvojakin suurempi päästölähde. Mm. Alankomaissa asfalttipintoja korvataan muilla ratkaisuilla ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Lisäksi pölynsidontaan pyritään kiihtyvään tahtiin kehittämään uusia ratkaisuja.  

  • Alueen asukkaat sanoivat EI asfaltille! Pajamäen asukkaille ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta ja osa kiinteistönomistajista ei ole saanut edes tiedotetta asiasta. Kaupunki kiirehtii käsittelyä hämmentävällä nopeudella. Pajamäen asukasaktiivit ehtivät kuitenkin jo järjestää alueella kyselyn: alueen perinnemaiseman peruuttamatonta ja pysyvää turmelemista vastusti kyselyyn vastanneista asukkaista lähes 80 %:n ylivoimainen enemmistö! 

Kiitos ajastasi ja tuestasi! Pyydämme sinua allekirjoittamaan 10.9. mennessä. Lue lisää Pajamäen alueen asfaltoinnin vastustajien syistä sekä keinoistasi vaikuttaa osoitteessa https://www.turunpajamaki.fi/ei-asfaltille/ 

 

Turussa 6.9.2022,

Pajamäen puolesta -asukastiimi 


Pajamäen puolesta -asukastiimi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pajamäen puolesta -asukastiimi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…