Turvallinen koulutie Soljaan Naistenmatkan tien ali

Solja on uusi, osittain keskeneräinen asuinalue, joka sijaitsee Turrin ja Niemenmaan asuinalueiden välissä Naistenmatkantien pohjoispuolella. Tämän adressin allekirjoittaneet ovat huolissaan niiden lasten turvallisuudesta, jotka joutuvat koulumatkallaan ylittämään vilkkaasti liikennöidyn Naistenmatkantien.

Soljaan on jo valmistunut Soljan lastentalo, jossa toimii päiväkoti ja jossa aloittaa myös koulu elokuussa 2021. Päiväkotiryhmiä on tulossa kahdeksan eli nykymitoituksella 192 hoitopaikkaa ja kouluryhmiä kuusi noin 150 oppilaalle (luokka-asteet esikoulu – 2. luokka). (lähde: www.pirkkala.fi Soljan lastentalo). Lastentalo tulee siis olemaan noin 350 lapsen päivittäin oleskelupaikka.

Soljan lastentalo kuuluu Pirkkalan eteläisen ja keskustan yhteiseen oppilaaksiottoalueeseen, joten sinne tulee lapsia Soljan, Turrin ja Niemenmaan lisäksi myös Naistenmatkantien eteläpuolelta Kyöstiltä, Lepomoisiosta ja Naistenmatkalta. (lähde: Pirkkalan oppilaaksiottoalueet 2020). Näin ollen voidaan olettaa, että merkittävä osa Soljan lastentalon oppilaista ylittää Naistenmatkantien koulumatkallaan. Soljaan on kaavailtu muuttavan noin 1400 asukasta (lähde: Pirkkalan taajamayleiskaava 2020). Alueelta kuljetaan alakoulun 3.-6. luokille sekä yläkouluun Naistenmatkan tien yli. Turvallinen Naistenmatkantien ylitys palvelee kaikkia Soljan asukkaita, ei ainoastaan koululaisia.

Naistenmatkantie on alueellinen pääväylä ja sen liikennemäärä vaihtelee 8 700–12 000 ajoneuvoa/vrk. Vuoden 2030 liikenne-ennusteessa Naistenmatkantien liikennemäärien arvioidaan edelleen kasvavan. Naistenmatkantie toimii tällä hetkellä valtakunnallisesti merkittävänä erikoiskuljetusreittinä. Pirkkalan läpi erikoiskuljetuksia kulkee useita päivittäin. Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan ajoneuvon kuljetusta, jossa jokin tiellä yleisesti sallittu mitta tai massa ylittyy. Erityisen tärkeän Pirkkalan Naistenmatkantietä kulkevasta erikoiskuljetusreitistä tekee se, että se on ainoa itä-länsi-suuntainen erikoiskuljetusreitti Tampereen kaupungin läpi, koska Tampereen kannaksella ei ole erikoiskuljetusreittejä. (lähde: Pirkkalan taajamayleiskaava 2020) Erikoiskuljetusreitti yritetään osoittaa jatkossa muualle, mutta tällä hetkellä tilanne on tämä.

Naistenmatkantielle kaavaillaan liikennevalo-ohjausta kahteen paikkaan Soljan kohdalle. Pirkkalainen 17.6.2020 mainitsee asiasta näin: ”Perkiöntien ja Naistenmatkantien risteyksessä olevaa suojatietä pyritään kuitenkin parantamaan yhteistyössä Naistenmatkantietä hallinnoivan Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa.” Pirkkalainen 27.1.2021 tarkentaa tietoa liikennevalo-ohjauksesta: "Liikenneuudistuksista näkyvin on kaksien uusien liikennevalojen asennus Naistenmatkantielle. -Ne tulevat Perkiöntien ja Kauppiaankadun risteyksiin, kertoo yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka Pirkkalan kunnalta. Valot on määrä urakoida toimintaan kesällä." Mainittu liikennevalo-ohjaus ei kuitenkaan ole riittävä turvaamaan lasten koulutietä, koska kaikki eivät noudata punaista valoa ja lisäksi Soljan lastentalossa koulua käyvät kaikkein nuorimmat lapset, joiden osalta onnettomuusriski on vielä suurempi kuin muiden tienylittäjien.

Kaavaan on merkitty ylikulkutie, mutta sitä ei voi rakentaa, koska reitillä kulkee erikoiskuljetuksia. Ylikulkutie olisi myös pienille lapsille ja lastenvaunuja käyttäville vanhemmille epäkäytännöllinen ja hankala. Alikulkutie on kaikkien kannalta turvallisempi, käytännöllisempi ja myös maisemaan sopivampi ratkaisu.

Yllä olevin perustein me allekirjoittaneet toivomme, että Pirkkalan kunta tekee tarvittavan kaavamuutoksen ja rakennuttaa Naistenmatkantielle turvallisen alikulkutien niin pian kuin mahdollista.  

Pirkkalassa 08.04.2021

Tarkennettu 14.4.2021 liikennevalojen rakentamisen osalta.       

 

Lähteet:

https://www.pirkkala.fi/library/files/5f17c768475a6c3a08f044a9/1._Pirkkala_taajamayleiskaava_kaavaselostus_8.10._3.2.2016._pdf.pdf

https://www.pirkkala.fi/soljan-lastentalo

https://www.pirkkala.fi/library/files/5ef2f214475a6c713415b149/Oppilaaksiottoalueet_2020.pdf

https://www.pirkkalainen.com/lehdet//2020/Nro%2025%20Pirkkalainen%2017.6.20.pdf

https://pirkkalainen.com/lehdet//2021/Nro%204%20Pirkkalainen%2027.1.21.pdf

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Sanna Kare voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…