Työkokeilu palkalliseksi ja työkokeilulaki uusiksi.

Työstä yksinkertaisesti kuuluisi maksaa palkka. Palkka on korvausta tehdystä työstä!

Ei ole oikein, että yritykset käyttävät tätä hyväksi ja työvoimatoimiston puolesta uskotellaan työkokeiluun osallistuville, että tämä edistää työpaikan saantia. Tai teet työsi hyvin niin kyllähän sinä nyt paikan saat. 

Palkallinen työkokeilu auttaisi myös lisäämään ostovoimaa Suomeen, mikä tukisi mahdollisesti myös yritysten kasvua, sekä perustamista Suomeen, eikä vääristäisi kilpailua yritysten kesken. 

Palkallinen työkokeilu vähentäisi myös eriarvoisuutta ja työkokeiluun osallistuja kokisi myös tekemänsä työn arvokkaana, siinä missä "normaalit" työntekijätkin työpaikalla.

 Työkokeilun ilmaisuutta ei voida perustella sillä, että ei ole kokemusta  tai ei ole perehdytetty. Jokainen uusityöntekijä pitäisi työnantajan puolesta perehdyttää työpaikan tavoille ja käytäntöihin ja siihen miten kyseiselllä työpaikalla työt tehdään. Uusille työntekijöille kuitenkin tästä maksetaan jo palkkaa ensimmäisestä päivästä lähtien, kun työsopimus alkaa.

Palkallinen työkokeilu estäisi ihmisten hyväksi käytön yritysten puolelta jotka vain kierrättävät työkokeilijoita. 

Työkokeilu laki laitettava näiltä osin kokonaan uusiksi ja mietittävä keinot siihen miten maksetaan työkokeilussa olevalle palkka.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että HM voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…