Työttömälle oikeusturvaa ja parempaa toimeentuloa

 TYÖTTÖMILLE  OIKEUSTURVAA JA PAREMPAA TOIMEENTULOA  

ME ALLEKIRJOITTANEET VAADIMME:

 

* Elvytystä, uusien työpaikkojen luomista, riittäviä palkkatukimäärärahoja ja niiden tehokasta käyttöä PALKATTOMIEN PAKKOTÖIDEN SIJAAN.
* Karensseja (korvaukseton aika) ei saa enää määrätä lainkaan ja voimassa olevat karenssit on purettava. Viiden päivän omavastuu  kaikista työttömyyskorvauksista sekä 5 kk:n odotusaika työmarkkinatuesta on poistettava.
* Työttömyyspäivärahaan saa määrätä 10 %:n alennuksen ainoastaan, jos työnhakija ei ota TES-palkalla ja yleisesti hyväksyttävin ehdoin työnhakusuunnitelmaan kirjattua työtä.
*Aktivointitoimista (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja tulevaisuudessa sosiaalinen kuntoutus ja osallistava työ) kieltäytymisestä ei saa määrätä työttömyyspäivärahan alennusta.
* Selvityspyynnöillä ei saa katkoa työttömyysturvaa. Päivärahan alennuksen saa määrätä vasta moitittavan menettelyn ollessa todettu ja todennettu. Takaisinperintää ei saa tulla. Alennus lasketaan työttömyyspäivärahasta, ei lapsikorotuksesta.

* Työttömyysturva-asioiden siirtämistä puolueettomille hallintotuomioistuimille.

* Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korottamista 10 % eli 70,5 €/kk sekä kansaneläkeindeksin palauttamista täysimääräiseksi.

 

NYKYKÄYTÄNNÖN ONGELMIA PERUSTELUT VAATIMUKSILLE

 

1. Työttömän oikeusturva on erittäin heikko

* Työttömän ja hänen perheensä toimeentulo voi katketa esim. yhden virkailijan mielivaltaiseen päätökseen.

* Pelkkä selvityspyyntö katkaisee työttömyyskorvauksen, vaikka mitään rikkomusta ei olisi tapahtunut.
* Karenssin voi saada myös, jos työhönottaja lausuu väärän todistuksen työnhakijan työhalukkuudesta.
* 3 kk:n karenssi voi tulla tilanteessa, jossa on pakko sanoutua irti työstä, esim. työntekijällä on 0-tuntisopimus eikä työnantaja suostu irtisanomaan häntä.
* Joillakuilla on edelleen voimassa ns. ikuinen karenssi.
* Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisuista ani harva johtaa sanktiopäätöksen kumoamiseen.
* Valitus vakuutusoikeudessa kestää pari vuotta, ja päätös ei yleensä koskaan muutu työttömän eduksi.

* Toimeentulotuen perusosan alentaminen on perustuslain vastaista.

2. Suomi on joutunut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean tarkkailulistalle
* Suomen perusturvan taso on liian matala: kriteeri on puolet mediaanitulosta, eli perusturvan tulisi olla 900 €/kk.
* Korotusvaatimuksemme Kelan työttömyyspäivärahoihin on yllä mainittuun nähden vaatimaton.

3. Karenssin saa nykykäytännön mukaisesti määrätä palkattomasta työstä kieltäytymisestä

* Erilaisissa aktivointitoimenpiteissä työtön saa työmarkkinatuen tai toimeentulotuen perusosan ja vain 9 €:n kulukorvauksen/päivä toisten saadessa usein palkkaa samasta työstä.
* Kuntouttavassa työtoiminnassa on enimmäkseen työkykyisiä ihmisiä, joiden ainoana ongelmana on työttömyys.  
* Toimenpiteet ovat usein tehottomia - vain 3 % työllistyy kuntouttavan työtoimintajakson jälkeen.

 

4. Sanktiot ovat taloudellisesti kohtuuttomia työttömän perheelle

* Karenssin aikana myös toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20 % tai 40 %.
* Sosiaalitoimistoon voi joutua jonottamaan 8 viikkoa, ja laskelmassa koko perheen tulot otetaan huomioon, sen sijaan esim.     velan lyhennystä ei lasketa menoksi.
* Ansiopäivärahan kestoa aiotaan lyhentää, mikäli työtön kieltäytyy toimenpiteestä. Näin pakko palkattomiin töihin lisääntyy.

5. Suomen rikoslaki ei tunne työttömyys-nimistä rikosta eikä syyttömiä tuomita muualla kuin te-hallinnossa

* Työpaikkoja on avoimena mol.fi:ssä tänään 14 827 työpaikkailmoitusta, ja työttömiä on 407 000 (232 000 + toimenpiteessä 171 000 + työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä 153 000).
* Päiväsakkoon verrattuna karenssissa työtön menettää kolminkertaisen rahamäärän.
* Rikoksista ei rangaista kahta kertaa, mutta karenssin lisäksi työttömältä leikataan usein myös toimeentulotuen perusosaa.

6. Osa vapaaehtoistyöstä on työttömiltä kielletty ja voi johtaa karenssiin

* Sitovia ennakkopäätöksiä ei anneta, on vain jälkikäteissanktio eli takaisinperintä. 


7. Karenssien avulla TE-toimistosta sosiaalitoimistoon pudottaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi

* Kunnan toimeentulotukimenot kasvavat työttömyyspäivärahan puuttuessa.

* Työttömyyspäivärahalla palkattomassa työssä oleville 9 €:n kulukorvauksen maksaa valtio, mutta pelkällä toimeentulotuella oleville 9 €:n toimintarahan maksaa kunnan sosiaalitoimisto.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kaisa Varonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…