Uuden liikennemerkin laillistaminen ja käyttöönotto Suomessa / Nytt trafikmärke för fastställande och ibruktagande i Finland

Arvoisa liikenneministeri Sanna Marin

pyöräilijöiden määrä on kasvanut Suomessa kovaa vauhtia viime vuosina.  Asumme turvallisessa ja sivistyneessä maassa, Suomessa – näin kirjoittavat ulkopuoliset tutkijat. Tästä huolimatta suomalaisessa liikennekulttuurissa monet autoilijat aiheuttavat vaaratilanteita ohittaessaan pyöräilijöitä, esimerkiksi ajavat erittäin läheltä joko tahallaan tai varomattomuuttaan, ja joskus jopa avaavat auton ikkunan ja huutavat sopimattomasti ja näyttävät keskisormea. Maamme liikenteessä koetaan erittäin vakavia tilanteita, että pyöräilijä on jäänyt auton alle tai joutunut ajamaan ojaan ja saanut vakavia vammoja, jopa menehtynyt.

Kun katsomme useita muita Euroopan maita sekä esim. Australiaa ja Uutta-Seelantia, näemme, että heillä on käytössä tehokas liikennemerkki pyöräilijöiden turvaksi. Tätä liikennemerkkiä kunnioitetaan ja se on otettu huomioon. Tämä liikennemerkki on muuttanut kyseissä maissa liikennekulttuuria ja vähentänyt vakavia liikenneonnettomuuksia.

On tärkeää nostaa suomalaisten pyöräilijöiden asema ja turvallisuus muiden valtioiden tasolle. Lisäksi kevyen liikenteen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää ympäristö- ja kansanterveydellisistä syistä. Me Suomalaiset pyöräilijät ja meidän kannustajamme pyydämme teiltä tämän liikennemerkin laillistamista ja käyttöönottoa maanteillä Suomessa. Olemme varmoja, että tämä liikennemerkki tulee vähentämään huomattavasti kolarien ja ojaanajojen määrää ja uskomme vahvasti myös siihen, että Suomen imago pyöräilymyönteisenä maana tulee nousemaan huomattavasti tämän selkeän liikennemerkin käyttöönoton myötä.

liikennemerkki2.png

Kunnioittavasti

Adressin luoja
Niko Linsa
Waasa Watt Warriors
https://www.waasawattwarriors.fi

17.2.2019
UNIVERSA Cycling Team puheenjohtaja Seppo Kapanen antaa tukensa tälle adressille.

 

Ärade trafikminister Sanna Marin

antalet cyklister har ökat kraftigt i Finland under de senaste åren. Vi bor i ett tryggt och civiliserat land, Finland – så skriver utomstående forskare. Trots detta har vi en finsk trafikkultur där många bilister förorsakar faromoment med sina omkörningar av cyklister, exempelvis genom att köra alltför nära cyklisten med flit eller utan att tänka sig för, samt ibland även genom att öppna bilfönstret och ropa eller visa långfinger åt cyklisten. I vårt land erfar vi väldigt farliga omkörningar där cyklisten fallit omkull eller cyklat i diket, med allvarliga skador, till och med dödsfall, som följd.

Då man jämför Finland med flera Europeiska länder samt med t.ex. Australien och Nya Zeeland kan i dessa länder konstateras ett effektivt trafikmärke för cyklisternas skydd. Detta trafikmärke både beaktas och respekteras, trafikmärket har förändrat trafikkulturen samt minskat allvarliga trafikolyckor i ovan nämnda länder.

Det är viktigt att lyfta de finska cyklisternas ställning och trygghet till samma nivå som i övriga länder.  Att stöda den lätta trafiken är av högsta prioritet även av miljö- och folkhälsoskäl. Vi finska cyklister, samt de som understöder oss, begär att detta trafikmärke fastställes och tas i bruk i Finland på landsvägar.  Vi är säkra på att ibruktagandet av trafikmärket avsevärt kommer att minska på kollisioner och dikeskörningar, dessutom anser vi att Finlands image som cykelfrämjande nation ökar i och med ibruktagandet av detta tydliga trafikmärke.

liikennemerkki3.png

Högaktningsfullt

Adressens initiativtagare
Niko Linsa
Waasa Watt Warriors
https://www.waasawattwarriors.fi
Översatt till svenska av
Mikael Snellman, cyklist från Vasa

17.2.2019
Även UNIVERSA Cycling Team ordförande Seppo Kapanen stöder denna adress

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Niko Linsa voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…