Vaadimme, että Sievi Hyvinvointitilat Oy:n jättämää poikkeamishakemusta koskien 26. kaupunginosan Pohjankorven korttelin 2632 tonttia 1. osoitteella Kumpulantie 2 ei tule missään tapauksessa hyväksyä.

Osoitteeseen Kumpulantie 2 on suunnitteilla poikkeamisesitys voimassa olevaan kaavaan. Voimassa olevan kaavan mukaan tontin numero 1 tämän hetkinen käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelurakennusten (terveyskeskus, neuvola, koulu, päiväkoti yms.) korttelialue (YL).

Poikkeamisesityksellä haetaan tähän muutosta, ja tarkoituksena on muuttaa käyttötarkoitus julkisten lähipalveluiden sijaan erityisryhmille tarkoitettuun palveluasumiseen. Tarkemmin tontille rakennettaisiin mielenterveyskuntoutuslaitos kahdella rivitaloasuntolalla ja yhdellä laitoksella, johon tulisi vaikeammille tapauksille huoneita.

Me allekirjoittaneet olemme erittäin huolestuneita tämän kaltaisesta suunnitelmasta ja muutosesityksestä.

Palveluasumisyksiköt tulisi sijoittaa lähelle kaupungin keskustaa ja palveluita, eikä missään tapauksessa keskelle lapsiperheitä pientaloalueelle. Alueella ei ole virikkeitä kuntoitujille.

Lasten koulumatka kulkee juuri tämän tontin ohitse ja pelkona on turvallisuustason lasku. Tontin välittömässä läheisyydessä sijaitsee linja-autopysäkit, joissa lapset odottavat koulukyytiä (samaan aikaan suunnitellaan päiväkotien ja koulujen lakkauttamisia, joten matkat pitenevät ja kulkeminen linja-autoilla lisääntyy).

Osissa tapauksia tuetun asumisen tarpeeseen liittyy mielenterveysongelmien lisäksi päihteiden väärinkäyttö, rikollisuus ja väkivalta (Mäntyniemi 2017, s. 71). Myös näistä syistä tämänkaltaisen yksikön sijoittaminen lapsiperheiden keskelle on edesvastuutonta ja suuri riski. 

Näillä perusteilla vastustamme poikkeamisluvan myöntämistä Sievi Hyvinvointitilat Oy:lle.

 

Lähteet

Mäntyniemi, Tiina (2017 toukokuu), Pro gradu-tutkielma Helsingin Yliopisto, sosiaalityö, Tuetun asumisen tarpeessa olevien asiakkaiden sosiaaliset ongelmat ja tuen tarve
Facebook
Pitäisikö turkistarhaus kieltää?