Vaadimme Sauvon kunnanjohtajan eroamista/erottamista

Vaadimme Sauvon kunnanjohtaja Seppo Allénin eroamista/erottamista.

Kunnanjohtaja on kunnan työntekijöiden, myös sosiaalijohtajan, esimies. Kunnanjohtajan ei sovi katsoa läpi sormien työntekijöiden tekemiä laiminlyöntejä, saati virkarikoksia.

Seppo Allén ei ole puuttunut sosiaalitoimen tekemiin virheisiin Kuntalain 24 §:n mukaisesti, ja toimenkuvaansa oleellisesti liittyvää vastuuta kantaen.

Tämä adressi toimitetaan maaliskuussa 2016 Sauvon kunnanvaltuustolle. Kuntalain 25 §:n mukaisesti valtuuston tulee kyseenalaistaa kunnanjohtajan toiminta seuraavassa tapauksessa:

http://www.phpuolue.fi/viranomaisvaino/viranomaispelia


Perheiden hyvinvoinnin puolue    Ota yhteyttä adressin tekijään