VAALAN AKUUTTIOSASTOPAIKKOJA EI SAA LAKKAUTTAA

Pohjois-Pohjanmaan Aluevaltuusto on 17.10.2022 kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Vaalan osastopaikat järjestämissuunnitelmassaan. Kokouksen kulun aikana, asiasta tehtiin muutosesitys Vaalan osastopaikkojen säilyttämiseksi ja muuttamiseksi riittävän kokoiseksi kuntoutus- ja arviointiyksiköksi kustannusneutraalisti tasapainottamalla tehostetun palveluasumisen paikkoja suhteessa kuntoutus- ja arviointiyksikön paikkoihin. Esitys hävisi äänestyksessä.

Vaalan akuuttiosaston säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää ja on yhteneväinen Aluehallintoviraston antaman selvityksen mukaan jo pelkästään siksi, että Oulunkaaren Vaalan toimialueella esimerkiksi akuuttiosaston keskimääräinen käyttöaste on ollut erittäin korkealla tasolla eli n. 90 prosenttia.

Vaalan kunta lausui poikkeuslupahakemuksessaan Sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavasti: ”THL:n selvityksen mukaan Vaalassa väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuvat palvelutarpeet ovat noin 47 prosenttia koko maan keskiarvoa korkeammat. Vaalassa erityisenä haasteena on väestön ikääntymisen lisäksi moniongelmaisuus sekä terveydellinen ja taloudellinen epätasa-arvo”.

Hyvinvointialueen strategiassa on määritelty ja hyväksytty, että Hyvinvointialue on ”ihmistä varten ja palvelut ovat tarpeenmukaiset ja ihmistä lähellä”. Palveluiden siirtyessä ympäryskuntiin tai Ouluun, on tämä strategian vastaista eikä päätöksenteko näin ollen ole hyvän hallintotavan mukaista.

Valtakunnallisessa Sosiaali- ja terveysministeriön valvontaohjeessa edellytetään, että ”Omavalvonnassa on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus”.

Hyvinvointialueen olisi tullut päätöksessään sote-palveluiden järjestämissuunnitelmassa ottaa huomioon Vaalan kunnassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen aidosti lähipalveluna. Hyvinvointialueen tulisi huomioida Vaalan kunnan erityispiirteet, korkea sairastavuus ja ikärakenne ja erittäin pitkät etäisyydet kunnan sisällä, mm. Manamansalo – Vaala 50 km. Väestöstä enemmistö, noin 60 prosenttia, asuu taajaman ulkopuolella. 

Olemmeko jo unohtaneet koronapandemian. Tällaisilla suunnitelmilla vaarannetaan jo potilasturvallisuus. Hoitopaikkoja tulee lisätä ja hajauttaa, ei karsia ja keskittää.

Me allekirjoittaneet vetoamme Pohjois-Pohjamaan aluehallitukseen ja aluevaltuustoon, että Vaalan osastopaikkoja ei lakkauteta sekä ilta- ja viikonloppupäivystys jatkuisi entisellään.  

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Esa Hannukainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…