Vastustamme Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksia


Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavamuutos  

Vastustamme Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksia.  

Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavoituksen keskeisenä perusteena on Espoonväylän toteuttaminen. Asemakaavaehdotus tärvelee alueen asukkaiden nykyisen rauhallisen asuinympäristön sekä tuhoaa Söderskoginaukean kulttuurihistoriallista maisemaa. Keskuspuiston yhtenäiseen metsäalueeseen kuuluvan alueen kaavoittaminen nyt esitetyllä tavalla vaarantaa Keskuspuiston luontoarvoja sekä heikentää Keskuspuisto I:n ja Keskuspuisto II:n välistä yhteyttä. Bosmalmin kaavaehdotuksessa on myös suunnitteilla suuri uusi asuinrakennusalue Malminmäen ja Malminhaan alueelle, johon sisältyy mm. 5 -kerroksisia kerrostaloja, sekä asuinrakentamista syvemmälle Espoon keskuspuiston metsään. Espoonväylän ja siihen liittyvän uuden asuinrakentamisen toteuttaminen haittaa huomattavasti myös Keskuspuiston virkistyskäyttöä.  

Vastustamme Espoonväylän rakennusta Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaava-alueille sekä Bosmalmin asemakaavaan suunniteltua asuinrakennusehdotusta seuraavista syistä:

·         Nelikaistaisen Espoonväylän rakentaminen ehdotetuille alueille rikkoisi alueen asukkaiden elinympäristön rauhallisuuden ja luonnonläheisyyden peruuttamattomasti.

·         Espoonväylän melu ja saaste aiheuttaisi suurta haittaa asukkaille. Espoonväylä rakennettaisiin osittain hyvin lähellä nykyistä asutusta ja useat asuintalot jäävät kahden vilkkaan tien väliin (Finnoontie ja Espoonväylä).

·         Espoonväylä huonontaisi huomattavasti alueen ja keskuspuiston virkistysalueiden hyödyntämistä. Väylä katkaisee asukkaiden suoran yhteyden luontoon ja metsän rauhaan. Espoonväylän melu kantautuisi syvälle metsään.

·         Ei ole todisteita, että Espoonväylä parantaisi alueen liikennettä ja ruuhkaa. Itse asiassa uuden suuren asuinalueen rakentaminen saattaisi jopa pahentaa sitä.

·         Jopa 5 -kerroksisten kerrostalojen rakentaminen Malminmäen ja Malminhaan alueelle muuttaisi rauhallisen pientaloalueen tunnelman, pilaisi metsäistä maisemaa ja varjostaisi naapuritaloja.

·         Bosmalmin kaavaehdotuksessa Espoonväylän itäpuolelle on suunniteltu asuinrakentamista, joka ulottuisi syvemmälle keskuspuistoon nykyisen metsän ja suosittujen virkistysalueiden alueelle. Espoon keskuspuistoa ei saa nakertaa enää entisestään.

·         Vaikka yleiskaava sallii rakentamisen, niin tässä tilanteessa sitä ei tarvitse eikä pitäisi noudattaa.  

Ehdotamme, että Espoon kaupunki tutkii seuraavia vaihtoehtoja:

·         Finnoontien tulee säilyä pääväylänä tällä alueella. Finnoontietä tulisi kehittää ja leventää niiltä alueilta miltä mahdollista sekä turvallisuutta Finnoontiellä pitäisi parantaa eri keinoin. Asemakaavaehdotukseen suunnitelluilla 73 miljoonalla eurolla Espoo voisi huomattavasti parantaa julkista liikennettä alueella ja Espoossa, näin liikenne-ennusteet olisivat maltillisemmat tulevaisuudessa, eikä tarvetta Espoonväylälle olisi. Jos julkista liikennettä, esim. bussiliikennettä, parannettaisiin, nykyinen liikenne myös Finnoontiellä vähenisi.

·         Uutta asuinrakentamista tai kerrostalorakentamista voisi lisätä esim. radanvarsiin ja metropysäkkien varsiin, ei Espoon keskuspuiston alueelle.    

Tutustu Bosmalmin ja Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksiin Espoon kaupungin sivuilla:   

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Bosmalm_432000/Kaavaehdotus

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Soderskoginaukea_432300/Kaavaehdotus

Kaavaehdotus on nähtävillä 15.4. – 20.5.2019. Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Tämän addressin tekijä aikoo tehdä muistutuksen kaavaehdotuksesta Espoon kaupungille 20.5. mennessä, allekirjoitathan addressin, jos olet kaavaehdotusta vastaan.    

IMG_24301.PNG IMG_2431.PNG


Mari O., Espoolainen    Ota yhteyttä adressin tekijään