Vastustamme eläkeiän nostamista

Me allekirjoittaneet vastustamme vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamista nykyisestä 63 vuodesta ylöspäin. Eläkeikärajan nostamisen sijasta tarvitaan toimia työssä jaksamisen ja työllisyyden parantamiseksi.

Nykyinen joustava vanhuuseläkkeelle siirtymisikä 63 ja 68 ikävuoden välillä antaa riittävät mahdollisuudet työnteon jatkamiseen niille, jotka katsovat siihen pystyvänsä ja sitä haluavat. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on sen myötä jo noussut. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin 52-vuotiaana eikä tätä ongelmaa ratkaista nostamalla yleistä eläkeikää.

Eläkemenoja leikataan jo ns. taitetulla eläkeindeksillä ja elinaikakertoimella. Väestön odotettavissa olevan eliniän kohotessa elinaikakerroin alentaa alkavia eläkkeitä. Tämä leikkaa voimakkaasti nuorten ikäluokkien tulevien eläkkeiden tasoa. Lisäksi Suomessa on rahastoiva eläkejärjestelmä, johon kertyy edelleen rahaa ainakin yhtä paljon kuin käytetään eläkkeiden maksuun.

Suomalaisten työurat ovat jo nyt pidemmät kuin EU-maissa keskimäärin. Työssä väsyvät ikääntyvät työntekijät on päästettävä ajoissa ansaitsemalleen eläkkeelle. Nuoremmille tarjoutuu näin lisää mahdollisuuksia työllistyä.

Seppo Ruotsalainen, erikoistutkija, Kauniainen
Irene Auer, opiskelija, Helsinki
Jari Heinonen, sosiaalityön professori, Tampere
Jouni Kaiponen, työsuojeluvaltuutettu, Vantaa
Marja Nieminen, perushoitaja, Turku

 

(Adressi luovutetaan valtioneuvostolle ja työmarkkinajärjestöille.)