VETOOMUS KÄPYLÄN PERUSKOULUN MOLEMPIEN ALAKOULURAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSEN KIIREHTIMISEKSI JA VÄISTÖTILOJEN JÄRJESTÄMISEKSI

Käpylän peruskoulun molemmissa alakoulurakennuksissa – Untamossa ja Väinölässä - on korjaustarvekartoituksissa todettu erilaisia kiinteistöjen kuntoon liittyviä epäkohtia vuosina 2000, 2003, 2005, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 ja 2018. Vaikka monet koulurakennusten epäkohdat ovat olleet tiedossa jo yli 15 vuotta ja yhdeksän (9) vuotta sitten niiden on todettu vaativan mahdollisimman pikaista korjausta, ei vaurioiden korjaamiseen ole ryhdytty, eikä peruskorjaushankkeille ole vieläkään tehty hankesuunnitelmaa. Molempia rakennuksia koskevien todettujen ongelmakohtien lista on pitkä. Tehtyjen tutkimusten perusteella Väinölä ja Untamo ovat olleet teknisen käyttöikänsä päässä jo kauan.

Eri vuosina tehtyjen kartoitusten mukaan molemmissa rakennuksissa on kosteusvaurioita. Osa Väinölän tiloista todettiin märiksi jo vuonna 2009, mutta Ympäristökeskus saatiin asettamaan tilat käyttökieltoon vasta vuonna 2014. Yhä vuonna 2018 tilat ovat käyttökiellossa. Ovet on teipattu kiinni ja tilojen on tarkoitus olla alipaineistettuja.

Vuonna 2014 tehdyissä tutkimuksissa Väinölän seinärappausten todettiin olevan kokonaan irti. Rappauksia on suojattu verkoilla, etteivät ne muodostaisi välitöntä vaaraa. ”Merkittävin sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella väli-,ala- ja yläpohjissa eristeenä käytetyt orgaaniset materiaalit turve ja toja-levy sekä rakenteisiin jätetyt purkamattomat muottilaudoitukset, joissa tutkimusten yhteydessä havaittiin mikrobivaurioita. Lisäksi sisäilmahaitan aiheuttajana voidaan pitää väli-ja yläpohjien heikkoa ilmatiiveyttä, ryömintätilassa vallitsevia olosuhteita ja maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuvaa maaperän kosteutta. Huomioitava on myös rakennuksen heikosti toimiva painovoimainen ilmanvaihto ja rakenteissa käytettyjen materiaalien sisältämät, paikoin runsaat, PAH-pitoisuudet. Vanhoihin rakenteisiin syntyneistä halkeamista ja saumoista johtuen mikrobeja ja PAH-yhdisteitä saattaa kulkeutua sisäilmaan. Myös PAH-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia. Sisäilmalaatua heikentävänä asiana on myös ensimmäisen kerroksen rikkinäisissä putkieristeissä käytetty asbesti. Maanvaraisen alapohjan kohdalla massiivinen maanvastainen seinärakenne on alaosastaan kostea. Ylä-, ala-, ja välipohjien orgaaniset, kosteudesta vaurioituvat, sekä PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit tulevat aiheuttamaan / aiheuttavat todennäköisesti ongelmia sisäilmaan. Hormikartoituksessa todettiin painovoimaisen ilmanvaihdon toimivan heikosti ja korvausilmaa tulevan niukasti ja hallitsemattomasti rakenteista.” (Rakennetekninen kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus, 15.8.2014) Työsuojelu on käynyt tarkastamassa Väinölän tiloja 2014 sisäilmaongelmaepäilyn takia. (Tilakeskus, Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015-diasarja)

Pystyviemäreiden käyttöikä on kulunut loppuun. Tehdyn jätevesiviemäreiden kuntotutkimuksen mukaan osa pystyviemäreistä on ilmeisesti alkuperäisiä vuodelta 1926. Osa pystyviemäreistä kulkee seinien sisällä ja muodostaa siten vuotaessaan suuren vesivaurioriskin. (Jätevesiviemäreiden kuntotutkimus 25.-29.10.2016)

Väinölän vessoista ainoastaan kaksi on Tilakeskuksen 24.4.2018 koulullamme pitämässä tiedotustilaisuudessa kerrotun perusteella lasten käytettävissä. Rakennuksesta on päivittäin noin 250 oppilasta. He ovat 10-12-vuotiaita, eli juuri murrosiän kynnyksellä tai murrosiässä olevia. Useat oppilaat – erityisesti tytöt - välttelevät epämiellyttävien ja vähäisten vessojen vuoksi vessassa käyntiä koko koulupäivän tai käyvät lähellä asuvien oppilaiden kotona vessassa.

Vuoden 2014 tutkimusten perusteella Untamon merkittävimmät vauriot sijoittuvat julkisivuihin sekä vesikattoon. Julkisivujen rappauksen tartunta on heikentynyt ja sen tekninen käyttöikä on päättynyt. Esimerkiksi rappausten rakenne on vaihteleva ja ne ovat kunnoltaan enintään välttäviä. Myös Untamossa vessat ovat siinä kunnossa, että monet lapset kieltäytyvät käymästä niissä kokonaan. Ikkunat ovat huonokuntoiset. Ikkunoiden kunto on kaikissa kerroksissa heikko. Samoin muun muassa maanvastaisten rakenteiden, putkieristeiden sekä välipohjan kunto on huono. (Rakennetekninen kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus 15.8.2014; Asbesti- ja Haitta-ainetutkimus Käpylän peruskoulu, Untamo 22.12.2017 ). Vuoden 2014 tutkimuksissa todettua huonokuntoista kattoa on suojattu, jotteivat tiilet pääse putoamaan lasten ja henkilökunnan päälle. Seinärappauksia on suojattu verkoilla.

On selvää, että Käpylän peruskoulun alakoulurakennusten korjaus ei voi enää odottaa. Koululainsäädäntö velvoittaa, että lapsille taataan turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Opettajille tämä puolestaan on tärkeä työsuojelukysymys. Esitämme, että Väinölän ja Untamon peruskorjaushankkeet suoritetaan rinnakkaisurakkana pikimmiten. Rakennusten peruskorjaustarve on välitön, ja siksi vaadimme:

1.       toimenpiteitä sekä Väinölän että Untamon saamiseksi Helsingin peruskorjattavien koulujen listalle vuonna 2019;

2.       terveelliset ja turvalliset väistötilat oppilaille ja koulun henkilökunnalle heti;

3.       ajantasaista ja luotettavaa tiedotusta koulurakennusten kunnosta ja suunnitelmista turvallisen ja terveellisen opiskeluympäristön takaamiseksi.  

Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys kerää nimiä oppilaiden ja koulun henkilökunnan puolesta. Allekirjoittamalla tämän vetoomuksen, olet mukana vaikuttamassa. Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys luovuttaa vetoomuksen 16.5.2018 Helsingin kaupunginvaltuuston yhteydessä pidettävässä lähetystövierailussa niiden nimikirjoitusten kanssa, mitä siihen mennessä saatu.

Vetoomus on avoinna syyskuun 2018 alkuun saakka, jonka jälkeen vetoomus allekirjoituksineen luovutetaan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan virkamiehille sekä luottamushenkilöille ennen syksyllä 2018 käytäviä budjettineuvotteluita.

Terveisin Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys    

 

Viittaukset

Asbesti- ja Haitta-ainetutkimus Käpylän peruskoulu, Untamo 22.12.2017

Jätevesiviemäreiden tutkimusraportti  25-29.10 2016, PR CLEAN

Kosteusvauriokartoitus hankesuunnittelua varten 2003

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015, Tilakeskuksen PPT-diasarja

Rajattu sisäilmatutkimusraportti 28.2.2018, SITOWISE

Rakennetekninen kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus 15.8.2014; molemmat rakennukset

Salaojien tutkimusraportti 8.-13.4.2015, Väinölä, PR CLEAN

Sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus, HKR-rakennuttaja 09.03.2009 (muistio) Sisäilmastoselvitys 2000

Sisäilman hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden selvitys, 8.6.2005, HKR-RAK

Ylätalo kuntoarvioteksti, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy, 2002


Pia Lundbom, Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pia Lundbom, Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistys näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…