Vetoomus Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen puolesta

Turun kaupunki esittää luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen lopettamista Turun ammattikorkeakoulussa. Tämä tarkoittaa kestävän kehityksen ja kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelmien lakkauttamista osana ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen vähentämiseen tähtääviä muutoksia. Luonnonvara-alan koulutuspaikat esitetään siirrettäväksi tekniikan ja liikenteen koulutusalaan, jonne perustettaisiin uusi ympäristöteknologian koulutusohjelma.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole esittänyt luonnonvara- ja ympäristöalan paikkojen vähentämistä Turussa. Tällä alueella kyseisen koulutusalan paikat ovat sisällöllisesti liittyneet ympäristökysymysten kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin sekä kalatalouden vesiympäristöjen hoitoon ja elinkeinokalatalouteen. Vesiasiat ovat koulutusohjelmia vahvasti yhdistäviä osaamisalueita. Myös tietopohja on erilainen. Ekologinen ja taloudellinen osaaminen ja kestävässä kehityksessä yhteiskunnallinen osaaminen ovat painottuneet tekniikkaa enemmän. Saaristomerta ja Itämerta on koulutusohjelmissa tarkasteltu muusta kun meriteknologian näkökulmasta.

 

Me kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat ja henkilökunta haluamme, että tulevaisuudessakin Turun AMK:ssa tarjotaan ympäristöalan koulutusta, joka on monipuolista ja kattaa talouden, sosiaalisen, ympäristön ja luonnon sekä tekniikan ja luonnontieteiden näkökulman, jossa pidetään tärkeänä ihmisen käyttäytymisen ja asenteisiin vaikuttamista ja jossa nähdään luonnon tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet tärkeänä jatkossakin. Mikäli kestävän kehityksen koulutusohjelma korvataan ympäristöteknologian koulutuksella, ei opiskelijoilla tulevaisuudessa ole mahdollisuutta valita tällaista laaja-alaista näkökulmaa. Ympäristöteknologia kattaa vain yhden pienen osan ympäristöalaa. Sen sijaan että koulutusohjelmamme lakkautettaisiin, ehdotamme sen kehittämistä niin, että opiskelija voisi halutessaan painottaa opiskeluaan esimerkiksi ympäristöteknologian suuntaan.

 

Koulutusohjelmat muodostavat samalla väylän luonnonvara-alan toisen asteen opiskelijoille edetä koulutusuralla. Mahdollinen ympäristöteknologian koulutusohjelma ei mielestämme kuitenkaan voi korvata kestävän kehityksen tai kalatalouden opetusta eikä se voi tarjota väylää toisen asteen luonnonvara-alan opiskelijoille. Ympäristöteknologian ammattikorkeakoulutasoista opetusta on saatavissa useissa Suomen ammattikorkeakouluissa. Kestävää kehitystä Turun lisäksi ainoastaan Hämeen AMK:n Forssan yksikössä ja Noviassa, Raaseporissa. Kala- ja ympäristötalouden ammattikorkeakoulutasoista koulutusta on vain Turussa, joten kala-asiantuntijoita ei tämän jälkeen koulutettaisi Suomessa lainkaan. Tämä olisi kova takaisku koko kalataloudelle.

 

Maailmalla valmistutaan RIO +20 kokoukseen . Tavoitteet etääntyvät ja vielä suurempaa painotusta tarvitaan, koska ilmastonmuutos ei näytä hiljentymisen merkkiä. Turun kaupungin olisi hyvä olla mukana siinä kehityksessä. Senkin vuoksi kestävä kehitys olisi parempi tulevaisuuden ala kuin ympäristöteknologia.

 

Me luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmien henkilökunta ja opiskelijat vetoamme, että luonnonvara-alan koulutus jatkuisi Turun ammattikorkeakoulussa.

Turussa 10.2.2012 puolesta

 

Sirpa Halonen

Koulutuspäällikkö, Kestävä kehitys; Kala- ja ympäristötalous

 

 


Joni Mäkinen, Turun AMK:n kestävän kehityksen opiskelija (NKEKES10)    Ota yhteyttä adressin tekijään