Vetoomus Musiikkiluokan perustamisesta Keravalle syksyllä 2022

Me allekirjoittaneet vetoamme Keravan kaupunginhallitukseen ja pyydämme sen jäseniä käyttämään valtaansa, jotta Keravan musiikkiluokka perustetaan Sompion kouluun myös syksyllä 2022.

Keravan musiikkiluokat ovat toimineet yhtäjaksoisesti vuodesta 1980 ja ovat tarjonneet 42 vuoden ajan mahdollisuuden käydä musiikillisesti painotettua koulupolkua. Musiikkiluokat myös esiintyvät aktiivisesti kaupungin tapahtumissa aina päiväkodeista senioritaloihin saakka.

Musiikkiluokalle on yleensä ollut runsaasti hakijoita. Kahden pandemiavuoden jälkeen musiikkiluokkien mahdollisuus näkyä kaupunkikuvassa on kuitenkin ollut merkittävän rajattua. Musiikkiluokkamahdollisuuksista ei ole tiedotettu aktiivisesti, vähäisestä hakijamäärästä ei ole tiedotettu, eikä ole järjestetty täydentävää hakua vähäisen hakijamäärän vuoksi. Keravan arvostettu musiikkiluokkaperinne uhkaa katketa yhteen heikkoon pandemianjälkeiseen vuoteen.

Hakijoita luokalle oli 19, luokan perustamisrajaksi on ilmoitettu 18 oppilasta. Musiikkiluokan peruutti paikan saatuaan kolme luokalle tulijaa. Täydennyshakua ei ole vielä järjestetty ja uskomme että luokka saadaan täytettyä viimeistään ensimmäisen kouluvuoden aikana puuttuvalla kahdella oppilaalla.

Musiikkiluokat kohtaavat myös täysin kaupungin strategiset linjaukset ja vision, joissa todetaan "Sivistyksen edelläkävijä, ja strategisena tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksiin. Laadukas oppimispolku on Keravan vetovoimatekijä" sekä ”Edistämme kulttuurikaupunkimainettamme antamalla tilaa ja mahdollisuuksia ilmiöiden muodostumiselle ja kaupunkilaisten omaehtoiselle toiminnalle”. Musiikkiluokat ovat tällainen kulttuurikaupungin synnyttämä matalan kynnyksen ilmiö, joka tukee lasten rakkautta musiikkiin ja ilmaisuun poikkeuksellisen rikkaalla tavalla. Luokan lakkauttaminen olisi ristiriidassa Keravan valitseman strategian kanssa.

Musiikkiluokkien arvosta kulttuurikaupungille kertoo eilen 27.4. kansallisena veteraanipäivänä musiikkiluokan esiintyminen keravalaisille veteraaneille. Sukupolvet kohtasivat ja musiikki herkisti niin esiintyjät kuin kuulijat, kun laulu kuului näin:

Maailma on kaunis ja hyvä elää sille
Jolla on aikaa ja tilaa unelmille
Ja mielen vapaus, ja mielen vapaus

Hyvä kaupunginhallituksen jäsen, käykää valtuustoryhmässänne arvokeskustelu, säilyttäkää Keravan maine kulttuurikaupunkina ja huolehtikaa siitä että musiikkiluokalle jo valitut ykkösluokkalaiset eivät joudu pettymään vaan saavat jatkaa Keravan pitkää ja hedelmällistä musiikkiluokkaperinnettä omalta osaltaan ensi syksynä.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Samuli Hokkanen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…