Vetoomus opetusministeriölle: Pelastakaa TAMK:n kuvataide!

TAMKin kuvataiteen koulutusohjelman on arvioitu tarjoavan toiseksi laadukkainta kuvataideopetusta heti Helsingin kuvataideakatemian jälkeen, eli korkeatasoisinta AMK-tasolla. Huolimatta siitä, että opetusministeriö on ollut tästä yhtä mieltä, on TAMKin hallitus silti päättänyt olla hakematta jatkoa kuvataiteen koulutusohjelmalle. Tätä on aiheetta perusteltu säästösyistä, sillä koulutusohjelman lakkauttamisella tehdään vain 400 tuhannen euron säästö, TAMKin vuosibudjetin ollessa 70 miljoonaa. Säästötavoitteena on tietojemme mukaan n. 7 miljoonaa.

Tampere ei ole ainoa taidekoulu jota uhkaa lakkauttaminen. On huomattava, että kuvataiteen koulutusohjelmat eroavat toisistaan merkittävästi, eikä Tampereen kaltaista nykytaiteen koulutusta löydy muualta. Linjan lakkautus ei olisi suuri menetys pelkästään Tampereelle, vaan myös valtakunnallisesti. Tampereen AMK:sta on valmistunut monia kansainvälisesti merkittäviä ja aktiivisesti vaikuttavia nykytaiteilijoita, joten kuvataideopetuksen lakkauttaminen näkyisi taiteen kentällä jopa kansainvälisessä mittakaavassa.

Tietojemme mukaan Euroopassa ei ole maata, jonka toiseksi suurimmassa väestökeskittymässä ei olisi kuvataidekoulutusta. Kuvataidekoulutuksen lakkauttaminen on toteutuessaan suuri taka-askel Tampereelle sivistys- ja kulttuurikaupunkina. Olemme koulutuksemme lisäksi erittäin huolissamme Suomen tulevaisuudesta kulttuurin saralla.

Mielestämme ei ole oikeudenmukaista eikä demokraattista, että päätöksenteossa ei ole otettu huomioon lainkaan koulutusalan asiantuntijoiden eikä henkilökunnan saati opiskelijoiden kantaa ja näkemyksiä.

Me tämän adressin allekirjoittaneet vetoamme opetusministeriöön, jotta he asettuvat tukemaan kuvataiteilija AMK-tutkinnon säilymistä osana Tamk:n koulutustarjontaa. Erityisesti vetoamme opetusministeri Krista Kiuruun, jolla on lopullinen päätösvalta asiasta.


Lisäinfoa: http://www.taidetampere.net


https://fi-fi.facebook.com/TamkHaluaaLopettaaKuvataiteenKoulutuksen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Degree program of Fine Arts  in Tampere University of Applied Sciences is recognized to be one of the most valuated art schools in Finland. The Ministry of Education have agreed on this. Regardless this fact the administration of TAMK has decided not to apply continuation for the fine arts degree program. This is told to happen because the government is saving money. This explanation is not valid because the savings would only be 400 000 euros when Tamk’s budget for one year is approximately 7 million euros.

Art schools in Finland vary remarkably from one another. TAMK’s degree program of fine arts is unique worldwide. Abolition of this program would not only be harmful for Tampere but also nationwide. There are also many internationally acknowledged  artists graduated from TAMK. Therefore the consequences of the abolition would also be visible on the international field of art.

According to our knowledge there is no other country in Europe, which doesn’t have a possibility to graduate as a Bachelor of Fine Arts in the second largest population centre. The abolition of fine arts education would be a major back step for Tampere’s status as a city of education and culture. We have a major concern not only for our education but also for the future of cultural development in Finland.

In our opinion it is not legitimate or democratic that the decisions have been made without hearing the opinions of specialists of fine arts education, staff or students.

We, who have signed this address want appeal to the Ministry of Education and especially Krista Kiuru, the Minister of Education, that they would support retaining the Degree Program of Fine Arts as a part of education provided by Tampere University of Applied Sciences.

 

More info: http://www.taidetampere.net


https://fi-fi.facebook.com/TamkHaluaaLopettaaKuvataiteenKoulutuksen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAMK s utbildningsprogram i bildkonst anses erbjuda den näst högsta bildkonstutbildningen i Finland när det gäller kvalitet, genast efter Helsingfors bildkonstakademi. D v s högsta kvalitet på yrkeshögskolenivå . Oberoende av att utbildnings ministeriet har varit av samma åsikt om detta, har TAMK s styrelse beslutat att inte ansöka om fortsättning för bildkonstens utbildningsprogram. Detta har ogiltigt argumenterats med besparingar; avskaffningen av bildkonstlinjen innebär en besparing på endast 400 000 euro per år, medan TAMK s årsbudget är hela 70 miljoner euro per år.

Det bör även tas i beaktande att bildkonstutbildningsprogrammen i landet skiljer sig avsevärt från varandra. En motsvarande utbildning för samtidskonst finns inte annanstans i Finland. Mistandet av linjen skulle inte enbart vara en förlust för Tammerfors, utan för hela landet. Flera internationellt meningsfulla och aktivt medverkande nutidskonstnärer har fått sin examen från TAMK, därför skulle linjens avskaffning också synas på internationell skala inom bildkonstvärlden .

Oss veterligen finns det inget land i Europa, där det inte skulle finnas bildkonstutbildning på högskolenivå i den näst största befolkningskoncentrationen. Nedläggandet av bildkonstutbildningen vore ett stort steg bakåt för Tammerfors status som en studie- och kulturstad. Vi är inte enbart oroade för vår utbildning, men även den kulturella utvecklingen i Finland.

Vi anser att det inte är legitimt eller demokratiskt att dessa beslut har gjorts utan att ta i beaktande bildkonstlinjens anställdas och experters åsikter.

Vi, som undertecknat denna adress vill hävda till utbildningsministeriet och speciellt utbildningsminister Krista Kiuru för att de skulle stöda bevarandet av bildkonstutbildningen i TAMK.

 

Mera info: http://www.taidetampere.net

 

https://fi-fi.facebook.com/TamkHaluaaLopettaaKuvataiteenKoulutuksen

 


TAMK:n kuvataiteen koulutusohjelman ensimmäinen vuosikurssi    Ota yhteyttä adressin tekijään