Vetoomus päivittäistavarakaupan palveluiden järjestämiseksi Rovaniemen Vennivaaran ja Ylikylän alueilla

image210.jpegRovaniemen Vennivaara-Ylikylän alueilla asuu noin 5000 asukasta ja se on jo pitkään ollut yksi nopeimmin kasvavista asuinalueista Rovaniemellä. Asukasmäärä on kasvanut tasaisesti 100-200 asukkaalla vuosittain. Vennivaaran uuden laajennuksen asukasvaikutus tulee olemaan n. 1000 asukasta.

Rovaniemen maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa on asetettu Keskusta-Ounasjoki alueille keskeisiä maankäyttöä ja asumista edistäviä tavoitteita. Vennivaara-Ylikylän alue siis jatkaa kasvuaan ja Kittiläntien suunta tulee olemaan tulevaisuudessa alue, johon uutta asuinrakentamista tullaan ohjaamaan. Myös Heposuon yhdysväylä suuntaa liikennettä jatkossa suoraan Eteläkeskuksesta Vennivaaraan.

Rovaniemen kaupunki on kaavoittanut Vennivaaran ja Ylikylän välissä sijaitsevalle Gardininkujalle liiketontin, joka on odottanut palveluita jo vuosia. Tontin vuokrannut yrittäjä on tehnyt alueella mittavia ja kalliita maansiirtotöitä ja suunnitelmia keskuksen toteuttamiseksi. Päivittäistavarakauppiaan puuttuminen on kuitenkin pysäyttänyt hankkeen etenemisen. Osuuskauppa Arina on samanaikaisesti hakenut Rovaniemen kaupungilta asemakaavamuutosta Kittiläntien ja Talvitien risteykseen päivittäistavara- ja polttonestekaupan yksikön rakentamista varten. Kyseinen tontti sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä liiketontiksi jo kaavoitetusta Gardiininkujan tontista.

Päivittäistavarakaupan yksikön sijainti Gardininkujan liikekeskuksessa palvelisi Vennivaaran ja Ylikylän alueen asukkaita huomattavasti paremmin. Talvitien tontin läheisyydessä toimii jo useita päivittäistavarakaupan yksiköitä. Sijainnillisesti kauppa Talvitiellä ei myöskään palvelisi Vennivaaran-Ylikylän aluetta lähikauppana, jota alueelle on kovasti odotettu. Myös Talvitien liikennejärjestelyiden riittävyys huolestuttaa alueen asukkaita.

Osuuskauppa Arina on osuustoiminnallinen yritys ja sen omistajina toimivat paikalliset kotitaloudet. Arinan tehtävä on tuottaa palveluita ja hyötyjä omistajilleen ja sen arvoja ovat kiinnostus ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Katsomme, että tässä tapauksessa olisi oiva mahdollisuus toteuttaa näitä arvoja ja olla mukana järjestämässä Arinan omistajille palveluja Rovaniemen merkittävällä ja kasvavalla asuinalueella. Me allekirjoittaneet pyydämme Osuuskauppa Arinaa harkitsemaan päivittäistavarakaupan sijaintia uudelleen siten, että palvelut sijoittuisivat Talvitien sijaan suunnitteilla olevaan Gardininkujan liikekeskukseen.


Vennivaaran ja Ylikylän Asukasyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Vennivaaran ja Ylikylän Asukasyhdistys ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…