#woltvastuuseen - Jyväskylän Wolt-kuskeille ihmisarvoinen liksa

wolt_example2.png

Alustayhtiö Wolt leikkasi Jyväskylässä toimivien lähettiensä palkkioita huomattavasti tammikuun lopulla. Ylhäältä saneltu malli sysää lähettien perheet tuloköyhyyteen. VAADIMME UUDISTUSTEN PERUMISTA VÄLITTÖMÄSTÄ sekä IHMISARVOISIA TYÖEHTOJA.

Me, tämän adressin allekirjoittaneet, olemme erittäin huolissamme Woltin viimeaikaisista toimenpiteistä Jyväskylässä. Emme halua ruuan tilaajina ja kansalaisina tukea kyykytyspolitiikkaa, joka ajaa Wolt-kuljettajat elämään kädestä suuhun.

Wolt antoi 17.1.2023 läheteilleen tiedoksi uudet sopimusehtonsa, jotka korvasivat aiemman läpinäkyvän palkkiolinjan. Kyse on ota tai jätä -diilistä. Uudet ehdot heikentävät merkittävästi lähettien työehtoja ja tekevät työnteosta taloudellisesti kannattamatonta.

Uudistus muuttaa kuljetusten hinnottelua seuraavasti:

1. Toimeksiannon palkkio määrittyy monen tekijän kuten etäisyyden, sään, kuljetuksen koon, kauppiaan sijainnin ja vuorokauden ajan mukaan. Tarkkaa laskuperustetta ei kuitenkaan kerrota läheteille.

2. Kilometrimääriin perustuneet palkkiotaulukot ja muut hinnoittelun ehdot eivät ole enää voimassa. Muutos poistaa mm. pohjapalkkion ja tilauksen odotuskorvauksen.

3. Wolt ei ole vastuussa "harvinaisen teknisen virheen" vuoksi ylihinnoitellun palkkion maksusta. Lähetin tulee itse ymmärtää, että tarjottu palkkio ei voi olla oikein.

Vastalauseena "uudistuksille" lähetit pitivät kahden päivän työnseisauksen 27-28.1. Jyväskylässä. Woltin edustaja kieltäytyi neuvottelemasta kuskien kanssa. Medialle hän väitti harhaanjohtavasti, että uudessa mallissa lähettien ansio voi jopa nousta. Väitteelle ei ole perustetta, sillä uudessa mallissa palkkion määrä on täysin tilannesidonnainen.

Uusi malli perustuu naiiviin ajatukseen siitä, että Wolt tahtoo lähettiensä parasta. Yritys ei kuitenkaan ole julkaissut tarkkoja kriteejä sille, miten eri tilannetekijät vaikuttavat kuljetusten arvonmuodostukseen. Uudessa mallissa Wolt voi määritellä palkkiot täysin mielivaltaisesti. Lähettien on mahdotonta verrata heille tarjottujen keikkojen palkkioita, sillä Wolt voi aina vedota epämääräisiin tilannetekijöihin.

Wolt on myös haalinut Jyväskylässä huomattavasti enemmäin lähettejä kuin mitä sillä on tarjota keikkoja. Epäterveen asetelman kautta Wolt turvaa itselleen halpatyövoimaa.

Vaadimme, että Wolt peruu välittömästi 25.1.2023 voimaan tulleen uuden palkkiojärjestelmän, jossa yksittäisten kuljetusten hinta määrittyy täysin arvaamattomasti.

Vaadimme, että palvelusopimuksen hinnoittelua ja palkkioita koskevat ehdot palautetaan ns. vanhan mallin mukaisiksi:

  • joka keikalle on pohjapalkkio
  • palkkio määräytyy läpinäkyvästi kilometrien mukaan
  • ruokatilauksen odotusajasta maksetaan korvausta

Vaadimme myös, että Wolt tunnustaa asemamme työntekijöinä eikä pakota meitä yrittäjiksi alustatalouden sääntelemättömyyteen vedoten. Wolt on osoittanut piittaamattomuutta viranomaisia kohtaan väheksymällä 15.10.2020 annettua lausuntoa lähettien oikeudellisesta asemasta. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työneuvoston mukaan ruokalähettien ja Woltin välinen yhteistyö on työsuhteista työtä ja he kuuluvat työaikalain piiriin.

Allekirjoittamalla vetoomuksen tuet kamppailuamme ihmisarvoisen työn puolesta!

Jaathan viestiä eteenpäin sosiaalisessa mediassa ja piireissäsi.

#Woltvastuuseen

Lisätietoa:

Woltin palveluehtojen muutokset: https://eu.docs.wps.com/l/sIAjbu7LDAYWFgJ8G?sa=03&st=0t

Työneuvoston lausunto ruokalähettien oikeudellisesta asemasta: https://tem.fi/-/tyoneuvosto-otti-kantaa-ruokalahettien-oikeudelliseen-asemaan

Jyväskylän Wolt-kuskien asemasta mediassa:

 

Kiitos tuestasi ja ajastasi!! - Jyväskylän alueen Wolt-lähetit perheineen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ghazanfar Alam voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…