Vuosaaren Pohjavedenpuisto ja Ullaksenpuisto on suojeltava rakentamiselta

Ota yhteyttä adressin tekijään

Valmistaudutaan kaavamuistutuksiin ja -valituksiin

2018-08-15 06:32:28

Meri-Rastilan asemakaava, jossa Kallahden tärkeitä luonto- ja virkistysalueita suunnitellaan rakennettaviksi, on tulossa esityksenä kaupunkiympäristölautakuntaan 2.10.2018 (jos kaupunkisuunnittelun antama aikataulu pitää). Kallahden asukasliike varautuu siihen, että Ullaksenpuisto ja Pohjavedenpuisto kaavoitetaan rakentamiselle. Syyskuussa järjestetään kaavavaikuttamisen työpaja kaikille helsinkiläisille. Asukkaiden yhteisen kaavavalituksen tekemistä varten on perustettu rekisteröity yhdistys, Kallahti Kallvik ry, kaupunginosayhdistys, jollainen Kallahdesta on muutenkin puuttunut.

Kaavavaikuttamisen työpaja 19. ja 26.9.2018 klo 18-21

Mitä Helsinki aikoo kotikulmilleni? Voiko kaupungin suunnitelmiin vaikuttaa? Mitä voin tehdä?

Kaikille helsinkiläisille tarkoitettu KAAVAVAIKUTTAMISEN TYÖPAJA on kahtena syyskuun keskiviikkona 19. ja 26.9.2018 klo 18-21 Merilahden peruskoulun auditoriossa, Kallvikinniementie 1 (bussi 560 pysäkki Kallvikinniemi, metro Rastila tai Vuosaari).

Työpajan pitää arkkitehti, VTT Timo Kalanti, joka vaikuttaa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavatyössä.

19.9. on luento- ja keskustelutilaisuus, jossa esitellään Helsingin uutta yleiskaavaa ja siihen kohdistettua kritiikkiä sekä käsitellään lyhyesti kritiikin välineitä: maankäyttö- ja rakennuslakia, maakuntakaavaa ja sen tulkitsemista sekä Helsingin kaupungin aineistoja.

26.9. on niille, jotka aikovat ryhtyä toimintaan: tutkitaan niin parlamentaarisen kuin ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoja, muun muassa kaavavalituksen rakennetta ja periaatteita.

Ei osallistumismaksua eikä ennakkoilmoittautumista. Voit osallistua kumpaankin työpajaistuntoon tai vain jompaankumpaan, mutta parhaan hyödyn saat tietenkin, jos voit osallistua kumpaankin.

Facebook-tapahtuma Kaavavaikuttamisen työpaja.

Kulttuuriosuuskunta Partuunan ja Kallahden asukasliikkeen kumppanuushanke on saanut Helsingin kaupunginkanslialta asukasosallisuusavustusta, jonka tuella kaavavaikuttamisen työpaja järjestetään.

Kallahti Kallvik ry

Kallahden luontoalueiden Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston rakentamissuunnitelmista on kertynyt paljon mielipiteitä muun muassa kaupunkisuunnittelun järjestämän asukkaiden kuulemisen, Vuosaari-seuran lausuntojen ja asukaslähtöisen adressin myötä. Mutta nyt asemakaavan esitysvaiheessa näyttää siltä, että asukkaiden mielipiteillä ei ole vaikutusta asemakaavoitukseen.

Asukkaiden yhteisen kaavavalituksen voi tehdä vain rekisteröity yhdistys. Kallahti Kallvik ry on merkitty yhdistysrekisteriin 14.8.2018.

Yhdistys varustautuu Kallahden luontoalueiden puolustukseen muun muassa keräämällä vuoden 2018 jäsenmaksuilla rahaa kaavavalituksen kustannuksiin.

Lisätietoja yhdistyksestä ja mahdollisuus liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 15 euroa (2018) Kallahti Kallvik ry:n verkkokaupassa.

Olet erittäin tervetullut jäseneksi myös vain tukimielessä, vaikka et asuisikaan Kallahdessa. Tulossa on yhdistyksen toinen kokous, jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa, muun muassa luonnostellaan yhdistyksen lausuntoa Meri-Rastilan asemakaavaesityksestä, ja voidaan täydentää ensimmäisessä kokouksessa valittua hallitusta.

Kallahti Kallvik ry:n hallitus 8.8.2018: Sari Ervasti-Conti, Kari Rouhiainen, Ulla-Maija Rouhiainen (sihteeri, rahastonhoitaja), Helena Saarikoski (pj.), puh. 045 679 5527.


Helena Saarikoski

Pohjavedenpuiston valtaus

2018-05-16 07:49:07

Pohjavedenpuistoa on kohdeltu Helsingin kaupunkisuunnittelussa ikään kuin jättömaana, jolla ei ole muuta kuin rakentamisen raakamaan arvo. Metsän ja kallion tuottamia ekosysteemipalveluja ei ole arvioitu eikä arvostettu. Asemakaavaesityksen suunnittelu- ja kannanottovaiheessa järjestämme metsässämme tapahtumia, joiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi lähiluonnon ja virkistysalueen moninaisia käyttömahdollisuuksia, ilmaista asukkaiden kokemustietoa Pohjavedenpuistosta ja tehdä tunnetuksi luontoarvoja, joita Meri-Rastilan asemakaavasuunnittelu uhkaa.

Kallahdessa toimiva Kulttuuriosuuskunta Partuuna on saanut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustusta tapahtumien järjestämiseen Pohjavedenpuistossa.

 

Rauhantanssi Pohjavedenpuistossa sunnuntaina 3. kesäkuuta

Keväisessä luonnossa tanssitaan ketjutanssi rumpujen säestyksellä. Tehdään yhteisörituaali maailmanrauhan, luonnonrauhan ja mielenrauhan puolesta. Jokainen osallistuja valitsee rauhan teemansa itse. Koko perheen tapahtuma, tanssitaitoja ei tarvita.

Ohjelma Pohjavedenpuistossa sunnuntaina 3.6.2018
Klo 11 puistojooga, ohjaaja Salla Niemi.
Klo 12 Rauhantanssi, ohjaajat Sofia Laine ja Kaisa Kella.
Noin klo 13 puhe: Pelastetaan viheralueet, puheenjohtaja Mika Välipirtti, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys.
Puheen jälkeen rauhanmandalan rakentaminen.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Facebook-tapahtuma Rauhantanssi - Planetary Dance.

 

Ravintolapäivän kahvikioski Pohjavedenpuistossa lauantaina 19. toukokuuta

Poikkeuksellisesti vain ravintolapäivänä 19.5.2018 Pohjavedenpuistossa on tarjolla kahvikioskipalvelu. Kioski auki klo 12–18. Picnichenkinen iltapäivä metsälammen rannalla Pohjavedenpuiston keskisellä ylängöllä, kallioharjun yli kulkevan kävelytien huipulla. Tarjolla kahvia, teetä ja mehua pikkurahalla, taatelikakkua ja ehkä vielä muutakin parilla pikkurahalla. Omien eväiden syöminen ehdottomasti sallittua!

Facebook-tapahtuma Kahvikioski lammen rannalla.

 

Adressin asia loisti Kerro kantasi -keskustelussa, mutta…

Viimeisimmän Meri-Rastilan puistosuunnitelmia koskeneen Kerro kantasi -keskustelun päättymisen jälkeen kirjoitin tiedotteen (15.4.2018):

TÄYSTYRMÄYS ASUKKAILTA POHJAVEDENPUISTON RAKENTAMISELLE.
436 ääntä metsälle, vastaan 3 ääntä rakentamiselle.
Kaavoittajan järjestämään Kerro kantasi -keskusteluun lähetettiin lyhyessä kannanottoajassa 9.3.–10.4.2018, vain kuukauden aikana, 196 kannanottoa (kahdesti lähetetyt pois laskien 187 eri kannanottoa). Alustavien laskelmieni mukaan 66 kannanotossa vastustettiin rakentamista Pohjavedenpuistoon. Useimmiten Pohjavedenpuisto oli näissä kannanotoissa mainittu nimeltä ja kannanotossa vaadittiin puistometsän säilyttämistä luonnontilaisena. Puistometsän säilyttämistä puoltavat kannanotot saivat yhteensä 436 kannatusääntä. Vastakkaisia mielipiteitä, joissa tavalla tai toisella kannatettiin Pohjavedenpuiston rakentamista, esitettiin viisi, ja nämä saivat yhteensä kolme kannatusääntä.

Kaavasuunnittelua jatketaan kuitenkin kaupunkisuunnittelulautakunnan keväällä 2017 hyväksymän asemakaavaluonnoksen perusteella ja huolimatta voimassa olevan yleiskaavan määräyksistä tai uuden yleiskaavan kohtalosta tai toteuttamisohjelmasta (kaupunkisuunnittelusta saamani vastauksen mukaan). Kerro kantasi -keskustelussa ilmaistu hyvin vahva ja hyvin perusteltu asukkaiden näkemys ei vaikuta suunnitteluun.

Toistan Vuosaari-seuran, Vuosaari-säätiön ja Vuosaari-toimikunnan viimeisintä lausuntoa Meri-Rastilan asemakaavasuunnittelusta (julkaissut Vuosaari-seura 14.4.2018):

”[Kaupunkisuunnittelun järjestämän] Vuorovaikutuksen onnistumisen mittarina ei voida pitää kommentointimahdollisuuksien lukumäärää, vaan onnistumisen mittaa vain ja ainoastaan prosessin lopputulos eli kaupunkiympäristölautakunnalle esitettävä kaavaehdotus ja erityisesti se, miten paljon siinä on muutoksin huomioitu vuorovaikutuksessa annettuja mielipiteitä ja yhteisöjen lausuntoja.”

Meidän on jatkettava luonnonsuojeluargumenttien kokoamista Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston puolelle ja valmistauduttava esittämään argumenttimme ensin kaavamuistutuksin asemakaavaesitysvaiheessa (nykytiedon mukaan lokakuun alussa 2018) ja sitten, jos muistutukset eivät tehoa, kaavavalituksin hallinto-oikeuteen (kaavan vahvistamisen jälkeen 2019).

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike on sisällyttänyt Pohjavedenpuiston esittämäänsä kaupunkipuiston tarkastelualueeseen.

Vahvaa tukea Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston säästämiselle rakentamiselta on antanut Uudenmaan liiton tekemä zonation-analyysi (2017) ja sen perusteella tehty selvitys Uudenmaan ekologisista yhteyksistä (2018). Jälkimmäisen raportin (s. 109) mukaan Vuosaaren metsäverkostoyhteys on hyvin kytkeytynyt Ullaksenpuiston, Pohjavedenpuiston ja Kallvikintien kautta, ei Uutelasta suoraan pohjoiseen (kuten vahvin niin sanottu runkoyhteys nyt on merkitty). Helsingin viherrakennetiedoissa (VISTRA) ei ole sitä tietoa, että Uutelasta suoraan pohjoiseen on rakennettu urheilulaitoksia niin, että viheryhteydestä ei voi juuri enää puhua. Runkoyhteys tulisikin vetää zonation-analyysin osoittamaa reittiä, joka nyt on merkitty ”kehitettävä katkonainen viheryhteys”. Tätä yhteyttä on kehitettävä säästämällä Ullaksenpuisto, Pohjavedenpuisto ja Kallvikintien varren eteläosat lisärakentamiselta ja rakentamalla 60–100 metriä leveä viherkansi Vuotien ja metroradan yli Pohjavedenpuiston pohjoisreunan ja Kallvikintien eteläpään välille.

Vaadimme Helsingin kaupunkisuunnittelulta lainkin edellyttämiä kunnollisia luontoinventaarioita ja ympäristöselvityksiä Meri-Rastilan asemakaavoituksen yhteydessä. Kun luontoarvoja suunnitellaan tuhota, on syytä tietää, mitä ollaan tekemässä, koska kerran tuhottua luontoa ei voida rakentaa takaisin.


Helena Saarikoski

Kaupunki kysyy nyt mielipidettäsi Meri-Rastilan kaavasuunnitelmasta

2018-03-15 19:56:35

 

Kerro kantasi -keskustelu Meri-Rastilan tulevista suunnitelmista

Helsingin kaupunkisuunnittelu on avannut netissä Kerro kantasi -keskustelun Meri-Rastilan uudesta asemakaavasta.

Kyselyssä on kuudella sivulla esitetty havainnekartoin nykyiset suunnitelmat Meri-Rastilan eri puistojen ja Kallahden Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston ”parantamisesta”, kuten kaupunkisuunnittelun määritelmä kuuluu. Suunnitelmissa on joitain muutoksia keväällä 2017 hyväksyttyyn asemakaavaluonnokseen nähden. Kyselyn sivuilla 2–5 voi kirjoittaa mielipiteensä eri osakokonaisuuksista, sivulla 4 Pohjavedenpuistosta ja sivulla 5 Kallvikinniementien ja Meri-Rastilantien/Leikosaarentien risteysalueesta, ja sivulla 6 suunnitelmasta kokonaisuudessaan. Mielipiteesi voit kirjata nimettömästikin ilman kirjautumista palveluun.

Suunnittelijat tavattavissa ensi viikon keskiviikkona

Kaupunkisuunnittelun virkamiehet ovat yleisön tavattavissa keskiviikkona 21.3.2018 klo 17.30 Merilahden peruskoulun Jaluspolun toimipisteessä, osoitteessa Jaluspolku 3.

Adressin keräämistä jatketaan

Adressilla on tällä hetkellä 288 allekirjoittajaa, 203 netissä ja 85 paperilla. Adressin keräämistä jatketaan, kunnes Meri-Rastilan uusi asemakaava tulee esityksenä kaupunkiympäristölautakuntaan, tällä tiedolla tämän vuoden lopulla.

Adressi luovutetaan kaupungin päättäjille vasta kun asemakaava on vahvistamista vaille valmis. Valmiin kaavan kaataminen on merkittävästi vaikeampaa kuin suunnitteluun vaikuttaminen. On tärkeää, että kerrot mielipiteesi kaavan suunnittelijoille nyt tässä vaiheessa! Joitakin pieniä parannuksia kaavaluonnokseen on selvästi saatu aikaiseksi pitämällä ääntä suunnittelijoiden suuntaan. Nyt kannan ilmaisemiseen on ihan virallinen tilaisuus Kerro kantasi -keskustelussa ja suunnittelijoiden tapaamisessa.

Kelitiedotus Pohjavedenpuistosta

Pohjavedenpuistossa on edelleen valtavasti lunta! Vuorotelleen suoja- ja pakkassään ansiosta kallioilla on paikoin hankikanto, ja ulkoilijat ovat tehneet hyviä polkuja myös kävelyteiden ulkopuolelle. Kallioille pääsee kävelylle, ainakin pitkävartiset tukevat kengät jalassa. Hiekoitettu on vain kalliota kiertävä kävelytie Kallvikinniemen bussipysäkiltä Vuotielle McDonaldsin taakse ja kävelytie Vuotien laidalla, tosin alavilla mailla hiekka on tällä hetkellä jään peitossa. Pohjavedenpuiston kalliosta syöksyviä jääputouksia voi ihailla Vuotien kallioleikkauksella. Pakkasen jatkuessa harjukallion ylittävä kävelytie puiston keskellä tarjoaa edelleen Vuosaaren parhaita pulkkamäkiä!

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Helena Saarikoski

Pohjavedenpuiston puistokummi

 

 


Helena Saarikoski

Lisäaikaa kesän yli Pohjavedenpuistolle ja Ullaksenpuistolle

2018-02-11 08:43:01

Asemakaavan uusi aikataulu, uusi Kerro kantasi -keskustelu maaliskuussa

Meri-Rastilan uusi asemakaava ei tule kaupunkiympäristölautakuntaan tänä keväänä, kuten piti, vaan aikaisintaan lokakuussa.

Arkkitehti Linda Wiksten Helsingin kaupunkisuunnittelusta on vastannut tiedusteluuni 9.2.2018:

"Asemakaavan aikataulu on tarkentunut niin, että tähdätään siihen, että kaavaehdotus olisi kaupunkiympäristölautakunnassa tämän vuoden lokakuussa. Nyt on käynnissä alueen puistojen yleissuunnitelma, jota tekee LOCI maisema-arkkitehdit. Tästä ja lisäksi kaavamuutoksen tämänhetkisestä suunnitteluratkaisusta järjestetään Kerro Kantasi-keskustelu ja asukastilaisuus näillä näkymin maaliskuussa. Näistä asioista tiedotetaan uutiskirjeellä piakkoin kun saamme päivämäärät sovittua ja kohdalleen."

Meri-Rastilan suunnittelun uutiskirjeen tilaamalla saat kaupungilta sähköpostiisi tiedon tapahtumista.

Luvattuun "Kerro kantasi -keskusteluun" ja asukastilaisuuteen kaikki mukaan sitten! Jospa Helsingin uusi strateginen osallisuusmalli vaikuttaisi myös kaupunkisuunnittelussa niin, että asukkailla voisi olla todellista sananvaltaa suunnitelmiin.

Jos Vartiosaarta ja Ramsinniemeä ei rakenneta, ei tule saaristoratikkaa

Helsingin hallinto-oikeuden äskeisellä päätöksellä (Helsingin yleiskaava -ratkaisu 5.2.2018) Vartiosaarta ja Ramsinniemeä ei rakenneta uuden yleiskaavan suunnitelmien mukaan, vaan ne jäävät viheralueiksi. Jos oikeuden ratkaisu jää voimaan Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta, suunniteltu saaristoratikka eli pikaraitiotie tätä kautta ja Leikosaarentien linjaa Vuosaaren keskustaan ei tule toteutumaan. Voidaanko Meri-Rastilan asukasmäärää lisätä suunnitellusti – yksin Pohjavedenpuiston–Ullaksenpuiston alueelle on suunniteltu tuhansia uusia asukkaita – pelkästään metron varaan, mitä tulee julkiseen liikenteeseen saarelta Helsingin keskustaan? Mielenkiinnolla odotetaan arkkitehdin lupaamaa Meri-Rastilan ”kaavamuutoksen tämänhetkistä suunnitteluratkaisua”.

Pulkkamäkeen Pohjavedenpuistoon

Pohjavedenpuistossa on nyt tosi paljon lunta! Kallioilla kiipeily on riskialtista lumen ja jään vuoksi, mutta puiston poikki harjun yli kulkeva kävelytie on parhaimmillaan pulkkamäkenä, joka kaikkiin suuntiin päättyy turvallisesti puistoon. Jyrkkä mutkamäki huipulta itään Kallahden suuntaan tarjoaa haastetta kokeneellekin pulkkailijalle, länteen Meri-Rastilaan päin on leppoisampia mäkiä. Lähimmät kahvilat ja julkiset vessat ovat Villa Ullas Pikku Kallahden rannassa ja Vuosaaren McDonalds puiston koilliskulmassa. Paikalle pääsee bussilla 560, pysäkki Kallvikinniemi, ja lähin metroasema on Rastila, ylös Rikisillalle (exit C), siltaa oikealle ja Vuotien kävelytietä vasemmalle, Pohjavedenpuisto Halkaisijantien ylityksen jälkeen oikealla.

 

Kauniita talvipäiviä!

Helena Saarikoski

Puistokummi Pohjavedenpuistossa


Helena Saarikoski

Toimintaan Pohjavedenpuistossa

2018-01-21 15:02:40

Meri-Rastilan uusi asemakaava, Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston rakentamiskaava, on kaupunkisuunnittelun antaman aikataulun mukaan tulossa esityksenä kaupunkiympäristölautakuntaan tänä keväänä.

Kun asemakaavaesitys tulee lautakuntaan, siitä järjestetään osallisten kuuleminen. Silloin kaupungin asukkailla ja täällä toimivilla rekisteröidyillä yhteisöillä on tilaisuus esittää näkemyksensä. Tilaa kaupungilta Meri-Rastilan suunnittelun uutiskirje sähköpostiisi, niin saat tiedon asemakaavasuunnittelun vaiheista: hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/uutiskirjeet-ja-tiedotteet/.

Adressia kerätään asemakaavaesitykseen asti. Kiitos myös perusteluista, joita olette kirjoittaneet allekirjoituksenne yhteydessä - nämäkin ojennetaan aikanaan kaupunkiympäristölautakunnalle. Adressilla on tätä kirjoittaessani 245 allekirjoittajaa, 162 verkossa ja 83 paperilla. Kiitos paperikerääjille! Nimien keräämistä paperille jatketaan varsinkin itse paikalla Pohjavedenpuistossa tänä keväänä järjestettävissä tapahtumissa.

Nimestään huolimatta Pohjavedenpuisto ei ole hoidettu puisto vaan luontoalue, kaupungin puistometsä. Pohjavedenpuistossa ei ole ollut nykyisellään mitään järjestettyjä tapahtumia tai toimintaa. Puistometsänsä hoidon kaupunki on jättänyt paljolti vapaaehtoistyöntekijöiden varaan. Niinpä rakentamissuunnitelmia onkin ollut helppo perustella sellaisilla väitteillä kuin ”Pohjavedenpuisto on vähällä käytöllä”, käytössä muodostunut tiheä polkuverkosto on ”eksyttävä” ja ”Pohjavedenpuisto on synkkä ja pelottava paikka”.  

Lämpimästi tervetuloa itse katsomaan, tarvitseeko Pohjavedenpuistossa käydä kaksi vai kolme kertaa, jotta siellä ei voi enää eksyä eikä tarvitse enää niin pelätäkään!  

Keväällä 2018 Pohjavedenpuisto vallataan asukkaiden haltuun tapahtumilla, joiden tavoitteena on tehdä puistometsämme tunnetuksi ja saavutettavaksi. Haluamme luoda ja tehdä näkyväksi Pohjavedenpuiston moninaisia käyttömahdollisuuksia asukkaiden lähiluontona ja virkistysalueena. Tapahtumat, opastetut kävelyretket, laskiaiset, siivoustalkoot, kalliotanssit, mitä keksitäänkin, syntyvät paikallisista perinteistä ja virkistyskäytöstä, jossa alue jo on. Tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen voi jokainen tulla mukaan talkoopohjalta – ei suuria massatapahtumia eikä meluisia spektaakkeleja, vaan luonnonrauhaa kunnioittavia ja luontoa arvostavia, helposti lähestyttäviä naapuruston yhteisiä tapahtumia.  

Tapahtumakevään avaa Pohjavedenpuiston osallistuminen BirdLife Suomen vuosittaiseen pihabongaukseen, Suomen suurimpaan lintutapahtumaan. Pohjavedenpuiston lintukartoitus on osa luontoselvityksiä, joita tarvitaan ennen kuin kaupunki tekee päätöksiä puistoon rakentamisen sallimisesta.  

Bongaukseen osallistuminen on helppoa: tee tunnin retki Pohjavedenpuistoon, tunnista vaikka vain yksi havaitsemasi lintu, ja ilmoita havaintosi Pohjavedenpuisto-ryhmälle.  

Osallistumisohjeet pihabongaukseen Pohjavedenpuistossa 22.–28.1.2018  

Pohjavedenpuiston linnustoa kartoitetaan ensimmäisen kerran pihabongauksessa viikonloppuna 27.–28. tammikuuta. Jos viikonloppu ei sovi, voit havainnoida lintuja viikollakin.  

Pihabongaus ei ole kilpailu, joten havaittujen lintujen määrä ei ole olennaista. Tärkeintä on osallistuminen ja havaintojen ilmoittaminen, vaikka havaintona olisi yksi lintu.  

Tarkkaile tunnin ajan lintuja Pohjavedenpuistossa tammikuun viimeisellä viikolla.

Tunnista tunnin aikana havaitsemasi lintulajit.

Laske montako yksilöä kutakin lajia on enimmillään näkyvissä samaan aikaan (näin vältät laskemasta samoja yksilöitä moneen kertaan).

Ilmoita havaintosi sähköpostitse pohjavedenpuisto@gmail.com tai paperilla osoitteeseen Pohjavedenpuisto-ryhmä, Helena Saarikoski, Kaivonkatsojantie 3 L 184, 00980 Helsinki. Lintuhavaintojen lisäksi ilmoita havainnoijan nimi ja osoite, havainnointiajankohta (päivä ja kellonaika) ja havainnoijien määrä.

• Pohjavedenpuisto-ryhmä ilmoittaa täältä saadut lintuhavainnot kootusti BirdLife Suomelle. Tuplailmoitusten välttämiseksi älä ilmoita havaintojasi itse suoraan BirdLife Suomelle. Ilmoita havaintosi vain Pohjavedenpuisto-ryhmälle.  

Pohjavedenpuiston pihabongauksen Facebook-tapahtuma: facebook.com/events/181101685822291/. Voit ilmoittaa lintuhavaintosi myös julkaisuna tässä FB-tapahtumassa.

Jos sinä tai seuralaisesi arvostatte pulkkamäenlaskua, nyt Pohjavedenpuistoon kannattaa ottaa myös pulkka mukaan. Kelejä seurataan FB-tapahtumassa Pulkkamäki ja murtsika Pohjavedenpuistossa facebook.com/events/1747959181933357/.

Tulevista tapahtumista Pohjavedenpuistossa tiedotetaan Vuosaari-lehdessä ja Pohjavedenpuiston FB-ryhmässä facebook.com/groups/Pohjavedenpuisto/. FB-ryhmässä myös tiedotus ja keskustelu kaava-asioista ja muista Pohjavedenpuiston asioista.  

Linkki kaupunkisuunnittelulautakunnan viimekeväiseen (11.4.2017) päätökseen Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta, liitteineen, joista liite 5 Havainnekuva antaa selkeän yleiskuvan rakentamissuunnitelmista ja liite 4 Asemakaavaluonnoksen selostus kertoo suunnittelijoiden ajatuksista kaavaluonnoksen takana: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2015-002625/.

Pohjavedenpuisto–Ullaksenpuisto -toimintaryhmä, pohjavedenpuisto@gmail.com.

Helena Saarikoski, Pohjavedenpuiston puistokummi


Helena SaarikoskiJaa tämä adressi

Auta tätä adressia saamaan lisää allekirjoituksia.

Kuinka mainostaa adressia?

  • Jaa adressi Facebook-seinälläsi sekä adressin aiheeseen liittyvissä ryhmissä.
  • Ota yhteyttä kavereihisi
    1. Kirjoita viesti, jossa kerrot, miksi olet allekirjoittanut tämän adressin. Ihmiset allekirjoittavat adressin todennäköisemmin, jos ymmärtävät, kuinka tärkeä aihe on.
    2. Kopioi ja liitä adressin verkko-osoite viestiisi.
    3. Lähetä viesti käyttäen sähköpostia, tekstiviestiä, Facebookia, WhatsAppia, Twitteriä, Skypeä, Instagramia ja LinkedIniä.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…